Redovni nacionalni sudovi

Estonija

Ovaj odjeljak sadržava informacije o organizaciji redovnih sudova u Estoniji.

Sadržaj omogućio
Estonija

Redovni sudovi – uvod

Provincijski sudovi su redovni prvostupanjski sudovi i sude u svim građanskim, kaznenim i prekršajnim predmetima te provode druge postupke koji su prema zakonu u njihovoj nadležnosti. Sudski postupci koji se vode pred provincijskim sudovima regulirani su sljedećim zakonima: Zakonikom o parničnom postupku u građanskopravnim predmetima, Zakonikom o kaznenom postupku u kaznenim predmetima i Zakonikom o prekršajnom postupku u prekršajnim predmetima.

Presude i odluke provincijskih sudova preispituju okružni sudovi, kao drugostupanjski sudovi, na temelju žalbi protiv presuda i odluka provincijskih sudova. Postupci pred upravnim sudovima regulirani su istim zakonima kao postupci pred prvostupanjskim sudovima.

Prvostupanjski sudovi

U Estoniji postoje četiri provincijska suda. Ti su sudovi podijeljeni na sudnice.

Provincijski sudovi:

Provincijski sud u Harjuu (Harju Maakohus):

 1. Sudnica u Tallinnu

Provincijski sud u Viruu (Viru Maakohus):

 1. Sudnica u Jõhviju
 2. Sudnica u Narvi
 3. Sudnica u Rakvereu

Provincijski sud u Pärnuu (Pärnu Maakohus):

 1. Sudnica u Pärnuu
 2. Sudnica u Haapsaluu
 3. Sudnica u Kuressaareu
 4. Sudnica u Rapli
 5. Sudnica u Paideu

Provincijski sud u Pärnuu ima i Odjel za platne naloge koji obrađuje zahtjeve za ubrzani postupak izdavanja platnih naloga.

Provincijski sud u Tartuu (Tartu Maakohus):

 1. Sudnica u Tartuu
 2. Sudnica u Jõgevi
 3. Sudnica u Viljandiju
 4. Sudnica u Valgi
 5. Sudnica u Võruu

Provincijski sud u Tartuu ima i registarski i zemljišnoknjižni odjel. U zemljišnoknjižnom odjelu vode se zemljišne knjige i registar brodova. U registarskom odjelu vode se trgovački registar, registar neprofitnih udruga i zaklada i registar trgovačkih zaloga.

Drugostupanjski sudovi

U Estoniji postoje dva okružna suda.

Okružni sudovi:

 • Okružni sud u Tallinnu
 • Okružni sud u Tartuu

Pravne baze podataka

Podatke za kontakt estonskih sudova možete pronaći na internetskim stranicama sudova. Pristup tim podacima je besplatan.

Posljednji put ažurirano: 01/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.