Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Redovni nacionalni sudovi

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

Građanski sudovi

Svi privatni sporovi u nadležnosti su građanskih sudova, među ostalim i izvanparnični predmeti koji se tim sudovima dodjeljuju na temelju zakona.

Građanski sudovi su:

 1. Vrhovni sud (Ο Άρειος Πάγος)
 2. žalbeni sudovi (Το Εφετείο)
 3. prvostupanjski sudovi u kojima sudi sudsko vijeće (Πολυμελές Πρωτοδικεία)
 4. prvostupanjski sudovi u kojima sudi sudac pojedinac (Μονομελές Πρωτοδικεία)
 5. okružni građanski sudovi (Ειρηνοδικεία).

Kazneni sudovi (Ποινικά δικαστήρια)

Kazneni sudovi odlučuju u kaznenim predmetima.

Kazneni sudovi su:

 1. Vrhovni sud
 2. žalbeni sudovi koji sude u vijeću sastavljenom od pet sudaca (Πενταμελή Εφετεία)
 3. mješoviti sudovi (μεικτά ορκωτά δικαστήρια)
 4. mješoviti žalbeni sudovi (μεικτά ορκωτά Εφετεία)
 5. žalbeni sudovi koji sude u vijeću sastavljenom od tri suca (Τα Τριμελή Εφετεία)
 6. prekršajni sudovi koji sude u vijeću sastavljenom od tri suca (Τα Τριμελή Πλημμελειοδικεία)
 7. prekršajni sudovi u kojima sudi sudac pojedinac (Τα Μονομελή Πλημμελειοδικεία)
 8. okružni kazneni sudovi (Τα Πταισματοδικεία)
 9. sudovi za maloljetnike (Τα Δικαστήρια Ανηλίκων).

Na temelju posebnih zakona kaznenopravnu nadležnost imaju i:

 • vojni sudovi (Στρατοδικεία)
 • mornarički sudovi (Ναυτοδικεία)
 • sudovi za zračne snage (Αεροδικεία).

Oni odlučuju o predmetima kao posebni kazneni sudovi.

Ti sudovi odlučuju u predmetima koji uključuju kaznena djela vojnog osoblja koje služi u vojsci, mornarici ili zrakoplovstvu.

Upravni sudovi (Διοικητικά δικαστήρια)

 • Državno vijeće jedan je od triju najviših sudova u Grčkoj (zajedno s Vrhovnim sudom i Helenskim revizorskim sudom).
 • Ukratko, Državno vijeće odlučuje o predmetima koji uključuju:

  zahtjeve za poništenje upravnih akata zbog povrede prava, zlouporabe ovlasti, nenadležnosti ili formalnog propusta

  žalbe civilnog, vojnog, državnog i drugog osoblja na odluke službenika vijeća (υπηρεσιακά συμβούλια) o napredovanju, otpuštanju, premještaju na niže radno mjesto itd.

  zahtjeve za preispitivanje presuda upravnih sudova. Upravni sudovi odgovorni su za rješavanje upravnih sporova između državne uprave i građana.

 • Revizorski sud istodobno ima sudske i upravne ovlasti, što ga čini tijelom s dvije funkcije. Njegova je zadaća nadzirati državne izdatke javnog sektora i lokalnih vlasti. Odgovoran je i za nadzor i određivanje zadataka javnim upraviteljima te ima sudske ovlasti za odlučivanje o plaći državnih službenika u nekim slučajevima.
 • Redovni upravni sudovi upravni su sudovi prvog stupnja i žalbeni upravni sudovi.

 • Na prvostupanjskim upravnim sudovima sudi sudac pojedinac ili vijeće sastavljeno od tri suca, ovisno o novčanoj vrijednosti predmeta spora. Odlučuju o poreznim predmetima, sporovima između pojedinaca i organizacija socijalnog osiguranja te rješavaju upravne sporove između građana i državnih ili lokalnih tijela.
 • Prvostupanjski upravni sudovi koji sude u vijeću sastavljenom od tri suca odlučuju i o žalbama protiv presuda prvostupanjskih upravnih sudova u kojima sudi sudac pojedinac.

 • Žalbeni upravni sudovi odlučuju o žalbama protiv presuda prvostupanjskih upravnih sudova u kojima sudi vijeće sastavljeno od tri suca. U prvom stupnju odlučuju i o zahtjevima za poništenje upravnih akata koji se odnose na zapošljavanje državnih službenika (otkazi, odbijanje imenovanja ili napredovanja itd.).
 • Pravne baze podataka

  1. Internetska stranica Državnog vijeća. Pristup bazi podataka je besplatan.
  2. Internetska stranica Vrhovnog suda. Pristup bazi podataka je besplatan.

  Druge poveznice

  Vrhovni sud

  Prvostupanjski sud u Ateni

  Prvostupanjski sud u Solunu

  Prvostupanjski sud u Pireju

  Državno vijeće i vijeće upravnog suda

  Helenski revizorski sud

  Ured državnog odvjetnika prvostupanjskog suda u Ateni

  Posljednji put ažurirano: 12/07/2022

  Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.