Redovni nacionalni sudovi

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

Građanski sudovi (Politika dikastiria)

Svi privatni sporovi u nadležnosti su građanskih sudova, među ostalim i izvanparnični predmeti koji se tim sudovima dodjeljuju na temelju zakona.

Građanski sudovi su:

 1. Vrhovni sud (Áreios Págos)
 2. žalbeni sudovi (Efeteía)
 3. prvostupanjski sudovi u kojima sudi sudsko vijeće (Polymelí Protodikeía)
 4. prvostupanjski sudovi u kojima sudi sudac pojedinac (Monomelí Protodikeía)
 5. okružni građanski sudovi (Eirinodikeía)

Kazneni sudovi (Poiniká dikastíria)

Kazneni sudovi odlučuju u kaznenim predmetima.

Kazneni sudovi su:

 1. Vrhovni sud (Áreios Págos)
 2. žalbeni sudovi koji sude u vijeću sastavljenom od pet sudaca (Pentamelí Efeteía)
 3. mješoviti sudovi (meiktá orkotá dikastíria)
 4. mješoviti žalbeni sudovi (meiktá orkotá Efeteía)
 5. žalbeni sudovi koji sude u vijeću sastavljenom od tri suca (Trimelí Efeteía)
 6. prekršajni sudovi koji sude u vijeću sastavljenom od tri suca (Trimelí Plimmeleiodikeía)
 7. prekršajni sudovi koji sude u vijeću sastavljenom od jednog suca (Monomelí Plimmeleiodikeía)
 8. okružni kazneni sudovi (Ptaismatodikeía)
 9. sudovi za maloljetnike (Dikastíria Anilíkon).

Na temelju posebnih zakona kaznenopravnu nadležnost imaju i:

 • vojni sudovi (Stratodikeía)
 • mornarički sudovi (Naftodikeía)
 • sudovi za zračne snage (Aerodikeía).

Oni odlučuju o predmetima kao posebni kazneni sudovi.

Ti sudovi odlučuju u predmetima koji uključuju kaznena djela vojnog osoblja koje služi u vojsci, mornarici ili zrakoplovstvu.

Upravni sudovi (Dioikitiká dikastíria)

 • Državno vijeće (Symvoúlio tis Epikrateías) jedan je od triju najviših sudova u Grčkoj (zajedno s Vrhovnim sudom i Helenskim revizorskim sudom (Elegktikó Synédrio)).
 • Ukratko, Državno vijeće odlučuje o predmetima koji uključuju:

  • zahtjeve za poništenje upravnih akata zbog povrede prava, zlouporabe ovlasti, nenadležnosti ili formalnog propusta
  • žalbe civilnog, vojnog, državnog i drugog osoblja na odluke službenika vijeća (ypiresiaká symvoúlia) o napredovanju, otpuštanju, premještaju na niže radno mjesto itd.
  • zahtjeve za preispitivanje presuda upravnih sudova. Upravni sudovi odgovorni su za rješavanje upravnih sporova između državne uprave i građana.
 • Revizorski sud istodobno ima sudske i upravne ovlasti, što ga čini tijelom s dvije funkcije. Njegova je zadaća nadzirati državne izdatke javnog sektora i lokalnih vlasti. Odgovoran je i za nadzor i dodjeljivanje nadležnosti javnim upraviteljima te ima sudske ovlasti za odlučivanje o plaći državnih službenika u nekim slučajevima.
 • Redovni upravni sudovi (taktiká dioikitiká dikastíria) upravni su sudovi prvog stupnja (Dioikitiká Protodikeía) i žalbeni upravni sudovi (Dioikitiká Efeteía).

 • Na prvostupanjskim upravnim sudovima sudi sudac pojedinac ili vijeće sastavljeno od tri suca, ovisno o novčanoj vrijednosti predmeta spora. Odlučuju o poreznim predmetima, sporovima između pojedinaca i organizacija socijalnog osiguranja te rješavaju upravne sporove između građana i državnih ili lokalnih tijela.
 • Prvostupanjski upravni sudovi koji sude u vijeću sastavljenom od tri suca odlučuju i o žalbama protiv presuda prvostupanjskih upravnih sudova u kojima sudi sudac pojedinac.

 • Žalbeni upravni sudovi odlučuju o žalbama protiv presuda prvostupanjskih upravnih sudova u kojima sudi vijeće sastavljeno od tri suca. U prvom stupnju odlučuju i o zahtjevima za poništenje upravnih akata koji se odnose na zapošljavanje državnih službenika (otkazi, odbijanje imenovanja ili napredovanja itd.).
 • Pravne baze podataka

  1. Internetska stranica Državnog vijeća. Pristup bazi podataka je besplatan.
  2. Internetska stranica Vrhovnog suda. Pristup bazi podataka je besplatan.

  Druge poveznice

  Vrhovni sud

  Državno vijeće i vijeće upravnog suda

  Helenski revizorski sud

  Prvostupanjski sud u Ateni

  Prvostupanjski sud u Solunu

  Prvostupanjski sud u Pireju

  Prvostupanjski sud u Patrasu

  Prvostupanjski sud u Tripoliju

  Prvostupanjski sud u Amfisi

  Okružni građanski sud u Patrasu

  Okružni građanski sud u Nikaji

  Okružni građanski sud u Korintu

  Posljednji put ažurirano: 14/06/2024

  Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.