Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Redovni nacionalni sudovi

Latvija

U ovom odjeljku pružaju se informacije o organizaciji sudova opće nadležnosti u Latviji.

Sadržaj omogućio
Latvija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Sudovi opće nadležnosti: uvod

Sudbenu vlast u Latviji izvršavaju općinski i okružni sudovi, regionalni sudovi te Vrhovni sud.

Parnični i kazneni postupci u Latviji provode se na sudovima koji su podijeljeni u tri stupnja:

 1. općinski ili okružni sudovi (rajonu (pilsētu) tiesas);
 2. regionalni sudovi (apgabaltiesas); i
 3. Vrhovni sud (Augstākā Tiesa).

Mjesna nadležnost utvrđena je u Odluci o sudovima, njihovim mjesnim nadležnostima i lokacijama (Lēmums „Par tiesām, to darbības teritorijām un atrašanās vietām)”.

Općinski i okružni sudovi i njihove mjesne nadležnosti

Br.

Sud

Upravno-područna jedinica

1.

Sud u Daugavpilsu (Daugavpils tiesa)

Područni sudovi nalaze se u Daugavpilsu, Krāslavi i Preiļiju.

1.1. Općina Aglona

1.2. Općina Dagda

1.3. Općina Daugavpils

1.4. Grad Daugavpils

1.5. Općina Ilūkste

1.6. Općina Krāslava

1.7. Općina Līvāni

1.8. Općina Preiļi

1.9. Općina Riebiņi

1.10. Općina Vārkava

2.

Okružni sud u Kurzemeu (Kurzemes rajona tiesa)

Područni sudovi nalaze se u Liepāji, Kuldīgi, Saldusu, Talsiju i Ventspilsu.

2.1. Općina Aizpute

2.2. Općina Alsunga

2.3. Općina Brocēni

2.4. Općina Dundaga

2.5. Općina Durbe

2.6. Općina Grobiņa

2.7. Općina Kuldīga

2.8. Grad Liepāja

2.9. Općina Mērsrags

2.10. Općina Nīca

2.11. Općina Pāvilosta

2.12. Općina Priekuļe

2.13. Općina Roja

2.14. Općina Rucava

2.15. Općina Saldus

2.16. Općina Skrunda

2.17. Općina Talsi

2.18. Općina Vaiņode

2.19. Općina Ventspils

2.20. Grad Ventspils

3.

Sud u Rēzekneu (Rēzeknes tiesa)

Područni sudovi nalaze se u Rēzekneu, Balviju i Ludzi.

3.1. Općina Baltinava

3.2. Općina Balvi

3.3. Općina Cibla

3.4. Općina Kārsava

3.5. Općina Ludza

3.6. Općina Rēzekne

3.7. Grad Rēzekne

3.8. Općina Rugāji

3.9. Općina Viļaka

3.10. Općina Viļāni

3.11. Općina Zilupe

4.

Okružni sud grada Rige u Latgaleu (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

Mjesna nadležnost odgovara:

4.1. Okrugu Latgale (Latgales priekšpilsēta), Grad Riga

5.

Okružni sud grada Rige u Pārdaugavi (Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa)

Mjesna nadležnost odgovara:

5.1. Okrugu Kurzeme (Kurzemes rajons), Grad Riga

5.2. Okrugu Zemgale (Zemgales priekšpilsēta), Grad Riga

6.

Okružni sud grada Rige u Vidzemeu (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)

Mjesna nadležnost odgovara:

6.1. Središnjem okrugu (Centra rajons), Grad Riga

6.2. Sjevernom okrugu (Ziemeļu rajons), Grad Riga

6.3. Okrugu Vidzeme (Vidzemes priekšpilsēta), Grad Riga

7.

Okružni sud u Rigi (Rīgas rajona tiesa)

Područni sudovi nalaze se u Rigi, Jūrmali i Siguldi.

7.1. Općina Ādaži

7.2. Općina Babīte

7.3. Općina Baldone

7.4. Općina Carnikava

7.5. Općina Garkalne

7.6. Općina Inčukalns

7.7. Grad Jūrmala

7.8. Općina Krimulda

7.9. Općina Ķekava

7.10. Općina Mālpils

7.11. Općina Mārupe

7.12. Općina Olaine

7.13. Općina Ropaži

7.17. Općina Salaspils

7.15. Općina Saulkrasti

7.16. Općina Sēja

7.17. Općina Sigulda

7.18. Općina Stopiņi

8.

Okružni sud u Vidzemeu (Vidzemes rajona tiesa)

Područni sudovi nalaze se u Valmieri, Alūksneu, Cēsisu, Gulbeneu, Limbažiju, Madoni i Valki.

8.1. Općina Aloja

8.2. Općina Alūksne

8.3. Općina Amata

8.4. Općina Ape

8.5. Općina Beverīna

8.6. Općina Burtnieki

8.7. Općina Cesvaine

8.8. Općina Cēsis

8.9. Općina Ērgļi

8.10. Općina Gulbene

8.11. Općina Jaunpiebalga

8.12. Općina Kocēni

8.13. Općina Limbaži

8.14. Općina Līgatne

8.18. Općina Lubāna

8.16. Općina Madona

8.17. Općina Mazsalaca

8.18. Općina Naukšēni

8.19. Općina Pārgauja

8.20. Općina Priekuļi

8.21. Općina Rauna

8.22. Općina Rūjiena

8.23. Općina Salacgrīva

8.24. Općina Smiltene

8.28. Općina Strenči

8.26. Općina Valka

8.27. Grad Valmiera

8.28. Općina Varakļāni

8.29. Općina Vecpiebalga

9.

Okružni sud u Zemgaleu (Zemgales rajona tiesa)

Područni sudovi nalaze se u Jelgavi, Aizkraukleu, Bauski, Dobeleu, Jēkabpilsu, Ogreu i Tukumsu.

9.1. Općina Aizkraukle

9.2. Općina Aknīste

9.3. Općina Auce

9.4. Općina Bauska

9.5. Općina Dobele

9.6. Općina Engure

9.7. Općina Iecava

9.8. Općina Ikšķile

9.9. Općina Jaunjelgava

9.10. Općina Jaunpils

9.11. Općina Jelgava

9.12. Grad Jelgava

9.13. Općina Jēkabpils

9.14. Grad Jēkabpils

9.15. Općina Kandava

9.19. Općina Koknese

9.17. Općina Krustpils

9.18. Općina Ķegums

9.19. Općina Lielvārde

9.20. Općina Nereta

9.21. Općina Ogre

9.22. Općina Ozolnieki

9.23. Općina Pļaviņas

9.24. Općina Rundāle

9.25. Općina Sala

9.29. Općina Skrīveri

9.27. Općina Tērvete

9.28. Općina Tukums

9.29. Općina Vecumnieki

9.30. Općina Viesīte

 

Regionalni sudovi (apgabaltiesas) i njihove mjesne nadležnosti

Br.

Regionalni sud

Mjesna nadležnost općinskog ili okružnog suda

1.

Regionalni sud u Kurzemeu (Kurzemes apgabaltiesa)

1.1. Okružni sud u Kurzemeu (Kurzemes rajona tiesa)

2.

Regionalni sud u Latgaleu (Latgales apgabaltiesa)

2.1. Sud u Daugavpilsu (Daugavpils tiesa)

2.2. Sud u Rēzekneu (Rēzeknes tiesa)

3.

Regionalni sud u Rigi (Rīgas apgabaltiesa)

3.1. Okružni sud grada Rige u Latgaleu (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

3.2. Okružni sud grada Rige u Pārdaugavi (Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa)

3.3. Okružni sud grada Rige u Vidzemeu (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)

3.4. Okružni sud u Rigi (Rīgas rajona tiesa)

4.

Regionalni sud u Vidzemeu (Vidzemes apgabaltiesa)

4.1. Okružni sud u Vidzemeu (Vidzemes rajona tiesa)

5.

Regionalni sud u Zemgaleu (Zemgales apgabaltiesa)

5.1. Okružni sud u Zemgaleu (Zemgales rajona tiesa)

6.

Regionalni upravni sud (Administratīvā apgabaltiesa)

6.1. Okružni upravni sud (Administratīvā rajona tiesa)

 

Upravni postupci provode se na sljedećim sudovima:

 • Okružnom upravnom sudu (Administratīvā rajona tiesa) (s njegovim područnim sudovima u Rigi, Jelgavi, Liepāji, Rēzekneu i Valmieri),
 • Regionalnom upravnom sudu (Administratīvā apgabaltiesa), i
 • Odjelu za upravne predmete Vrhovnog suda (Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments).

Mjesna nadležnost Regionalnog upravnog suda i Okružnog upravnog suda obuhvaća cijelo upravno područje Latvije. Okružni upravni sud ima pet područnih sudova, po jedan u svakom sudskom okrugu, odnosno u Rigi, Jelgavi, Rēzekneu, Valmieri i Liepāji.

Stvarna nadležnost

U skladu sa Zakonom o kaznenom postupku (Kriminālprocesa likums), svi kazneni postupci vode se na općinskom ili okružnom sudu kao prvostupanjskom sudu. Okružni sud grada Rige u Vidzemeu ima prvostupanjsku nadležnost u kaznenim postupcima u kojima se u spisu predmeta navodi državna tajna. Presudu okružnog ili općinskog suda protiv koje je podnesena žalba u okviru žalbe po svim osnovama (apelācija) razmatra regionalni sud kao žalbeni sud. Žalba u kasacijskom postupku (kasācija) protiv presude bilo kojeg suda nižeg stupnja vodi se na Odjelu za kaznene predmete Vrhovnog suda (Augstākās tiesas Krimināllietu departaments). Na općinskim ili okružnim sudovima kaznene postupke vodi sudac pojedinac. Ako su kazneni postupci izrazito složeni, predsjednik prvostupanjskog suda može odrediti da će u predmetu suditi vijeće sastavljeno od triju sudaca tog suda. Sudsko vijeće sudi u žalbama u kaznenom postupku, bilo da se radi o žalbama po svim osnovama ili žalbama u kasacijskom postupku.

U skladu sa Zakonom o parničnom postupku (Civilprocesa likums), predmeti se u prvom stupnju razmatraju na okružnom ili općinskom sudu, osim predmeta koji se u skladu sa zakonom razmatraju na regionalnom sudu. Tužbe za nesporno izvršenje obveza (bezstrīdus piespiedu izpildīšana) te izvršenje obveza po sudskom nalogu (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtība) razmatraju se u zemljišnoknjižnom uredu nadležnog okružnog ili općinskog suda. Regionalni sudovi razmatraju sljedeće postupke kao prvostupanjski sudovi:

 • postupke u kojima postoji spor povezan s pravom vlasništva nad nekretninama, osim podjele vlasništva između bračnih drugova
 • postupke povezane sa zaštitom prava na patente, žigova i oznaka zemljopisnog podrijetla
 • postupke povezane s nesolventnošću i likvidacijom kreditnih institucija.

U skladu sa Zakonom o parničnom postupku, ako predmet obuhvaća nekoliko tužbi od kojih su neke u nadležnosti okružnog ili općinskog suda, a ostale u nadležnosti regionalnog suda, ili ako je općinski ili okružni sud prihvatio protutužbu koja je u nadležnosti regionalnog suda, predmet se razmatra na regionalnom sudu. Regionalni sud u Rigi ima prvostupanjsku nadležnost u parničnim postupcima u kojima se u spisu predmeta navodi državna tajna. Na prvostupanjskom sudu u parničnim postupcima odlučuje sudac pojedinac, a u žalbenim postupcima (postupak žalbe po svim osnovama ili kasacijski postupak) sudsko vijeće.

Predmeti povezani s povredom upravnih propisa razmatraju se na okružnim ili općinskim sudovima i regionalnim sudovima koji su nadležni u parničnim i kaznenim postupcima. U skladu s latvijskim Zakonikom o povredi upravnih propisa (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss), odluka koju donese više tijelo može se osporiti na okružnom ili općinskom sudu. Presuda suca okružnog ili općinskog suda može se osporavati na regionalnom sudu ako je tako izričito predviđeno latvijskim Zakonikom o povredi upravnih propisa. Presuda žalbenog suda u postupcima povrede upravnih propisa stupa na snagu na dan donošenja i protiv takve presude ne može se podnijeti žalba.

U skladu sa Zakonom o upravnom postupku (Administratīvā procesa likums), upravni postupci u prvom se stupnju razmatraju na područnim sudovima Okružnog upravnog suda, osim ako je zakonom predviđeno drukčije. Ako se postupak vodi na Okružnom upravnom sudu kao prvostupanjskom sudu i taj sud treba potvrditi informacije koje uključuju državnu tajnu, postupak se vodi na područnom sudu Okružnog upravnog suda u Rigi. Ako je zakonom predviđeno da se upravni postupci u prvom stupnju razmatraju na Regionalnom upravnom sudu ili Odjelu za upravne predmete Vrhovnog suda umjesto na Okružnom upravnom sudu, odgovarajući zahtjev treba podnijeti Regionalnom upravnom sudu ili Odjelu za upravne predmete Vrhovnog suda, ovisno o slučaju. Stranka u upravnom postupku može pokrenuti žalbeni postupak po svim osnovama protiv presude ili dopunske presude prvostupanjskog suda, osim ako je zakonom predviđeno da se protiv presude ne može podnijeti žalba ili da se žalba može podnijeti samo u kasacijskom postupku. Protiv presude Okružnog upravnog suda koja još nije stupila na snagu može se podnijeti žalba Regionalnom upravnom sudu. Stranka u upravnom postupku može podnijeti žalbu u kasacijskom postupku protiv presude ili dopunske presude žalbenog suda ako je sud prekršio materijalnopravna ili postupovna pravila ili je tijekom postupka prekoračio svoje ovlasti. Na prvostupanjskom sudu u upravnim postupcima odlučuje sudac pojedinac ili sudsko vijeće, a na žalbenom sudu – u žalbenom postupku po svim osnovama ili kasacijskom postupku – sudsko vijeće.

U skladu sa Zakonom o patentu (Patentu likums), Regionalni sud u Rigi kao prvostupanjski sud razmatra sljedeće predmete povezane sa zakonskom zaštitom izuma u parničnim postupcima:

 • predmete povezane s uspostavljanjem prava na patent
 • predmete povezane s proglašavanjem patenta ništavim
 • predmete povezane s pravima na prethodnu upotrebu
 • predmete povezane s nezakonitom upotrebom patenta (povreda prava na patent)
 • predmete u kojima se utvrdi da je povreda patenta ništavna
 • predmete povezane s dodjelom licencije, ugovornim odredbama licencije ili usklađenosti s tim odredbama
 • predmete povezane s pravom na kompenzaciju zbog nemogućnosti javne upotrebe izuma.

U skladu sa Zakonom o dizajnu (Dizainparaugu likums), Regionalni sud u Rigi kao prvostupanjski sud razmatra sljedeće predmete povezane sa zakonskom zaštitom dizajna:

 • predmete povezane s priznavanjem prava na dizajn
 • predmete povezane s proglašenjem registracije dizajna ništavom
 • predmete povezane s nezakonitom upotrebom dizajna (povreda prava na dizajn)
 • predmete povezane s dodjelom licencije, ugovornim odredbama licencije ili usklađenosti s tim odredbama.

Vrhovni sud sastoji se od Odjela za parnične predmete, Odjela za kaznene predmete, Odjela za upravne predmete te Vijeća za parnične predmete. U Vijeću se razmatraju žalbeni postupci po svim osnovama protiv prvostupanjskih presuda regionalnih sudova. Odjel za parnične predmete, Odjel za kaznene predmete te Odjel za upravne predmete Vrhovnog suda kasacijski su sudovi za sve predmete okružnih ili općinskih sudova i regionalnih sudova te su prvostupanjski sudovi za predmete koji uključuju odluke Vijeća Nacionalnog revizorskog ureda (Valsts kontroles padome) donesene u skladu s postupkom utvrđenim člankom 55. Zakona o Nacionalnom revizorskom uredu. Predmete u Vijeću razmatra vijeće sastavljeno od triju sudaca. U odjelima Vrhovnog suda, predmete razmatra vijeće triju sudaca i, u određenim slučajevima propisanima zakonom, u proširenom sastavu.

Suci zemljišnoknjižnih ureda (zemesgrāmatu nodaļas) upisuju nekretnine u zemljišne knjige te dodjeljuju odgovarajuća prava, razmatraju tužbe za nesporno izvršenje obveza te izvršenje obveza po sudskom nalogu. Suci zemljišnoknjižnih ureda imaju pravni status sudaca općinskih i okružnih sudova. U skladu sa Zakonom o zemljišnim knjigama (Zemesgrāmatu likums), mjesne nadležnosti zemljišnoknjižnih ureda odgovaraju onima općinskih i okružnih sudova, uz iznimku Zemljišnoknjižnog ureda grada Rige, čija mjesna nadležnost obuhvaća nadležnost Okružnog suda grada Rige u Kurzemeu, Okružnog suda grada Rige u Vidzemeu, Okružnog suda grada Rige u sjevernom okrugu Rige, Okružnog suda grada Rige u središnjem okrugu Rige, Okružnog suda grada Rige u Latgaleu i Okružnog suda grada Rige u Zemgaleu, a mjesna nadležnost Okružnog zemljišnoknjižnog ureda u Rigi obuhvaća mjesnu nadležnost Okružnog suda u Rigi (Rīgas rajona tiesa) i Suda u Siguldi (Siguldas tiesa).

Pravne baze podataka

Naziv i URL baze podataka

Internetske stranice Portala nacionalnih sudova Latvije

Internetske stranice e-usluga latvijskih sudova

Internetske stranice Vrhovnog suda

Je li pristup bazi podataka besplatan?

Da, pristup je besplatan.

Kratki sadržaj baze podataka

Na Portalu nacionalnih sudova Latvije dostupne su najnovije opće informacije o sudovima u Latviji.

Na internetskim stranicama e-usluga latvijskih sudova korisnik može pristupiti bazi anonimiziranih podataka o sudskim presudama, pratiti tijek sudskih postupaka elektroničkim putem, podnijeti elektronički zahtjev sudu, izračunati trošak sudskog postupka i plaćenih usluga s pomoću kalkulatora naknada i pristojbi, primati i ispunjavati elektroničke obrasce te pristupiti drugim e-uslugama suda.

Internetske stranice Vrhovnog suda sadržavaju arhiv sudske prakse koji omogućuje pristup nedavnim presudama Vrhovnog suda i zbirkama sudske prakse. Podaci se mogu pronaći u odjeljku Judikatūra (sudska praksa).

Dodatne informacije

Podaci objavljeni na Portalu nacionalnih sudova Latvije te presude Vrhovnog suda i zbirke sudske prakse objavljene na portalu Vrhovnog suda trenutačno su dostupni samo na latvijskom jeziku.

Posljednji put ažurirano: 02/05/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.