Redovni nacionalni sudovi

Litva

Ova stranica sadržava informacije o litavskim redovnim sudovima.

Sadržaj omogućio
Litva

Redovni sudovi. Uvod

U Litvi postoji 56 sudova opće nadležnosti:

 • Vrhovni sud Litve (lit. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)
 • Prizivni sud Litve (lit. Lietuvos apeliacinis teismas)
 • pet regionalnih sudova (lit. apygardos teismai)
 • 49 okružnih sudova (lit. apylinkės teismai).

Vrhovni sud Litve

Vrhovni sud Litve jedini je kasacijski sud (sud koji odlučuje u zadnjem stupnju) za reviziju presuda, odluka, rješenja i naloga sudova opće nadležnosti.

Sud je razvio jedinstvenu sudsku praksu za tumačenje i primjenu zakona i drugih pravnih akata.

Više informacija možete pronaći na web-mjestu Vrhovnog suda.

Prizivni sud Litve

Na Prizivnom sudu može se uložiti žalba protiv presuda regionalnih sudova (kao sudova prvog stupnja). Prizivni sud odlučuje i o priznavanju odluka stranih ili međunarodnih sudova te stranih ili međunarodnih arbitražnih odluka i njihovu izvršenju u Republici Litvi. Obavlja i druge funkcije koje su mu zakonom dodijeljene u nadležnost.

Predsjednik Prizivnog suda organizira i nadgleda administrativne aktivnosti okružnih sudova i njihovih sudaca, u skladu sa zakonom propisanim postupkom.

Više informacija možete pronaći na web-mjestu Prizivnog suda.

Regionalni sudovi

Regionalni sud sud je prvog stupnja za kaznene i građanske predmete koji su mu zakonom dodijeljeni u nadležnost. Odlučuje i o žalbama protiv presuda, odluka, rješenja i naloga okružnih sudova.

Predsjednik regionalnog suda organizira i nadgleda u okviru svoje nadležnosti administrativne aktivnosti okružnih sudova i njihovih sudaca, u skladu sa zakonski propisanim postupkom.

Okružni sud u Vilniusu kao sud prvog stupnja (članak 28. litavskog Zakona o parničnom postupku) jedini odlučuje u sljedećim vrstama građanskih predmeta:

 • predmetima koji uključuju sporove na temelju litavskog Zakona o patentu
 • predmetima koji uključuju sporove na temelju litavskog Zakona o žigu
 • predmetima koji se odnose na posvajanje na temelju zahtjeva stranih državljana za posvajanje građanina Republike Litve s boravištem u Litvi ili u stranoj državi
 • drugim građanskim predmetima o kojima odlučuje isključivo Okružni sud u Vilniusu kao sud prvog stupnja na temelju primjenjivog prava.

Okružni sudovi

Okružni sud sud je prvog stupnja nadležan za sljedeće vrste predmeta:

 • kaznene predmete
 • građanske predmete
 • predmete koji uključuju prekršaje (koji su mu zakonom dodijeljeni u nadležnost)
 • predmete u nadležnosti hipotekarnih sudaca
 • predmete koji se odnose na izvršenje odluka i kazni.

Osim drugih zakonom dodijeljenih funkcija, sudac okružnog suda obavlja i funkcije suca istrage i suca izvršenja.

Posljednji put ažurirano: 07/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.