Redovni nacionalni sudovi

Malta

Sadržaj omogućio
Malta

Redovni sudovi – uvod

U tablicama u nastavku možete pronaći informacije o građanskim i kaznenim sudovima na Malti.

Građanski sudovi

Žalbeni sud

Drugostupanjski sud

Odlučivanje o žalbama

Žalbeni sud razmatra žalbe s građanskih sudova više i niže nadležnosti. (i) Taj sud odlučuje o žalbama na odluke Glavnog građanskog suda i Građanskog suda (Obiteljski odjel). (ii) Taj sud odlučuje i o žalbama na odluke Magistratskog suda u parničnim predmetima, odluke Suda za sporove male vrijednosti i odluke upravnih sudova.

(i) Sastoji se od tri suca


(ii) Sastoji se od jednog suca

Građanski sud Glavni građanski sud
Odjel Građanskog suda za izvanparnične postupke


Obiteljski odjel Građanskog suda

Prvostupanjski sud

Glavni građanski sud odlučuje o predmetima iz područja građanskog i/ili trgovačkog prava koji su izvan nadležnosti Magistratskog suda. U skladu sa svojom ustavno definiranom nadležnošću, taj sud odlučuje i o predmetima koji se odnose na povrede ljudskih prava i temeljnih sloboda zaštićenih Ustavom i Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama.

Odjel Građanskog suda za izvanparnične postupke odgovoran je za odlučivanje o starateljstvu ili oduzimanju poslovne sposobnosti osobama s duševnim poremećajima, imenovanje staratelja tim osobama, pokretanje ostavinskih postupaka i potvrđivanje izvršitelja oporuka. Tamo se ujedno čuvaju tajne oporuke.

Taj sud odlučuje u svim predmetima koji se odnose na obiteljsko-pravna pitanja, kao što su poništaj braka, rastava, razvod, uzdržavanje i skrbništvo nad djecom.

Predsjeda sudac 
Predsjeda sudac
Predsjeda sudac

Magistratski sud

Prvostupanjski sud

U području građanskog prava Magistratski sud odlučuje samo u nižem, prvom stupnju, što je općenito ograničeno na sporove čija vrijednost ne premašuje 15 000 EUR.

Predsjeda magistratski sudac

Magistratski sud za otok Gozo

Prvostupanjski sud

U području građanskog prava Magistratski sud za otok Gozo ima dvostruku nadležnost: nižu nadležnost poput one kakvu ima paralelni sud na Malti te višu nadležnost, uz ovlasti jednake onima Glavnog građanskog suda, osim ustavne nadležnosti, te onima Odjela Građanskog suda za izvanparnične postupke.

Predsjeda magistratski sudac

Sud za sporove male vrijednosti

Prvostupanjski sud

Taj sud u skraćenom postupku na temelju načela pravednosti i zakonitosti odlučuje o sporovima čija vrijednost ne premašuje 5 000 EUR.

Predsjeda arbitražni sudac

Kazneni sudovi

Kazneni žalbeni sud

Drugostupanjski sud

Taj sud u višoj nadležnosti odlučuje o žalbama osoba koje je osudio Kazneni sud. Taj sud u nižoj nadležnosti odlučuje o žalbama u predmetima u kojima odluku donosi Magistratski sud kada sudi u predmetima iz kaznenopravne nadležnosti.

Sastoji se od tri suca   Sastoji se od jednog suca

Kazneni sud

Prvostupanjski sud

Taj sud djeluje kao kazneni sud i odlučuje u kaznenim predmetima koji su izvan nadležnosti Magistratskog suda.

Predsjeda sudac koji sudi uz deveteročlanu porotu

Magistratski sud

Prvostupanjski sud

U području kaznenog prava, taj sud ima dvostruku nadležnost: kao sud u kaznenim stvarima za predmete iz svoje nadležnosti i kao istražni sud za kaznena djela iz nadležnosti Kaznenog suda. (i) Sud u kaznenim stvarima – taj sud nadležan je za odlučivanje o svim kaznenim djelima za koja je predviđena kazna zatvora u trajanju od najviše 6 mjeseci. (ii) Istražni sud – taj sud provodi predistražne radnje u slučajevima težih kaznenih djela i dostavlja odgovarajuće zapisnike glavnom državnom odvjetniku. Ako optuženik nema prigovora, glavni državni odvjetnik može Magistratskom sudu radi razmatranja i donošenja odluke vratiti predmete koji se odnose na kaznena djela za koja je predviđena kazna zatvora u trajanju do deset godina.

Predsjeda magistratski sudac

Magistratski sud za otok Gozo

Prvostupanjski sud

U području kaznenog prava, Magistratski sud za otok Gozo ima istu nadležnost kao Magistratski sud na otoku Malti kada potonji sudi kao kazneni sud i kao istražni sud.

Predsjeda magistratski sudac

Sud za mladež

Prvostupanjski sud

Sud za mladež odlučuje o optužnicama protiv maloljetnika i vodi druge postupke koji se odnose na maloljetnike u dobi do 16 godina te može odlučivati o skrbništvu.

Predsjedaju magistratski sudac i dva člana

Pravne baze podataka

Posjetite maltešku stranicu „Organizacija pravosuđa u državama članicama – Malta” gdje možete pronaći detaljne informacije o bazama podataka i odgovarajuće poveznice.

Druge poveznice

Ministarstvo pravosuđa, kulture i lokalne uprave

Usluge suda

Usluge suda – presude na internetu

Usluge suda – sudski postupci

Usluge suda – raspored rasprava po sudnicama

Usluge suda – statistički podaci

Usluge suda – sudske dražbe

Usluge suda – sudski obrasci (na malteškom)

Sudski vještaci

Pravne usluge (Zakoni Malte)

Posljednji put ažurirano: 04/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.