Redovni nacionalni sudovi

Nizozemska

U ovom odjeljku možete pronaći informacije o organizaciji redovnih sudova u Nizozemskoj.

Sadržaj omogućio
Nizozemska

Okružni sudovi (rechtbanken)

U Nizozemskoj postoji 11 okružnih sudova.

Svaki se sud sastoji od nekoliko odjela:

  • za građansko pravo (sporovi između fizičkih osoba i/ili organizacija)
  • za upravno pravo (sporovi između fizičkih osoba ili organizacija i javnih tijela)
  • za kazneno pravo (kaznena djela).

Sud isto tako ima i podokružni (kanton) odjel na kojem se sudac, među ostalim, bavi manjim kaznenim i građanskim predmetima u vrijednosti do 25 000 EUR.

Žalbe

Stranka koja ne prihvaća odluku okružnog suda može podnijeti žalbu. O kaznenim i građanskim predmetima odlučuje jedan od četiriju žalbenih sudova (gerechtshoven). U upravnim postupcima, ovisno o predmetu, o žalbi mogu odlučivati:

  • žalbeni sudovi (gerechtshoven)
  • Središnji žalbeni sud (Centrale Raad van Beroep)
  • Žalbeni upravni sud za trgovinu i industriju (College van Beroep voor het Bedrijfsleven)
  • Državno vijeće (Raad van State), odjel za upravne sporove (Afdeling bestuursrechtspraak).

Vrhovni sud (Hoge Raad)

Vrhovni sud Nizozemske najviši je sud u Nizozemskoj u građanskom, kaznenom i poreznom pravu. Vrhovni sud može poništiti presude, posebno one koje su donijeli žalbeni sudovi (čije se presude mogu osporiti na Vrhovnom sudu na temelju pravnih pitanja, što je poznato kao kasacijski postupak, cassatie). Vrhovni sud odgovoran je i za osiguranje pravnog jedinstva i razvoja nizozemskog prava.

Više informacija o tome kako je organiziran pravosudni sustav dostupno je na internetskim stranicama rechtspraak.nl.

Pravne baze podataka

U bazi podataka sudske prakse objavljuje se značajan broj presuda. Te odluke i presude stavljaju se na raspolaganje javnosti uvrštavanjem u bazu podataka na internetskim stranicama rechtspraak.nl.

Je li pristup bazi podataka besplatan?

Da, pristup je besplatan.

Druge poveznice

Nizozemsko pravosuđe i Vrhovni sud Nizozemske

Informacije o nizozemskom pravosudnom sustavu (na engleskom jeziku)

Posljednji put ažurirano: 13/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.