Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Redovni nacionalni sudovi

Nizozemska

U ovom odjeljku možete pronaći informacije o organizaciji redovnih sudova u Nizozemskoj.

Sadržaj omogućio
Nizozemska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Okružni sudovi

Većina sudskih postupaka započinje pred okružnim sudom (rechtbank). U Nizozemskoj postoji 11 okružnih sudova.

Svaki se sud sastoji od nekoliko odjela:

  • za građansko pravo (sporovi između građana)
  • za upravno pravo (građanin protiv javne uprave)
  • za kazneno pravo (kaznena djela)
  • za lokalne predmete (kantonzaken, koji se primjerice odnose na najam, dugove, žalbe protiv prometnih kazni, radne sporove i prekršaje).

Žalbe

Stranka koja ne prihvaća odluku okružnog suda može podnijeti žalbu. O kaznenim i građanskim predmetima odlučuje jedan od četiriju žalbenih sudova (gerechtshoven). U upravnim postupcima, ovisno o predmetu, o žalbi može odlučivati:

  • žalbeni sud
  • Središnji žalbeni sud (Centrale Raad van Beroep)
  • Žalbeni upravni sud za trgovinu i industriju (College van Beroep voor het Bedrijfsleven)
  • Državno vijeće (Raad van State), odjel za upravne sporove (Afdeling bestuursrechtspraak).

Vrhovni sud (Hoge Raad)

Vrhovni sud Nizozemske najviši je sud u Nizozemskoj u građanskom, kaznenom i poreznom pravu. Vrhovni sud može poništiti presude, posebno one koje su donijeli žalbeni sudovi (čije se presude mogu osporiti na Vrhovnom sudu na temelju pravnih pitanja, što je poznato kao kasacijski postupak, cassatie). Vrhovni sud odgovoran je i za osiguranje pravnog jedinstva i razvoja nizozemskog prava.

Više informacija o tome kako je organiziran pravosudni sustav dostupno je na internetskim stranicama rechtspraak.nl.

Pravne baze podataka

Sudovi objavljuju većinu donesenih presuda. Te odluke i presude stavljaju se na raspolaganje javnosti uvrštavanjem u bazu podataka na internetskim stranicama rechtspraak.nl.

Je li pristup bazi podataka besplatan?

Da, pristup je besplatan.

Druge poveznice

Nizozemski pravosudni sustav i Vrhovni sud Nizozemske

Informacije o nizozemskom pravosudnom sustavu (na engleskom jeziku)

Posljednji put ažurirano: 17/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.