Instanțe judecătorești naționale

Poljska

Această secțiune vă oferă informații privind organizarea instanțelor de drept comun din Polonia.

Sadržaj omogućio
Poljska

Instanțele de drept comun

Sistemul instanțelor de drept comun din Polonia include instanțele de apel (sądy apelacyjne), instanțele provinciale (sądy okręgowe) și instanțele districtuale (sądy rejonowe). Aceste instanțe se pronunță, printre altele, în cauzele de drept penal și civil, de dreptul familiei și privind tutela, drept comercial, drept al muncii și al asigurărilor sociale cu excepția cauzelor atribuite altor instanțe speciale, ca de exemplu, instanțele militare.

Instanțele de drept comun, de asemenea, dețin registrele funciare și de ipoteci, registrul de garanții, precum și registrul instanțelor naționale și cazierul judiciar național.

Instanțe civile

Există o secție civilă (wydział cywilny) în fiecare instanță de apel, instanță provincială și instanță districtuală.

Instanțe penale

Există o secție penală (wydział karny)  în fiecare instanță de apel, instanță provincială și instanță districtuală.

Baze de date juridice

Site-ul web al Guvernului din Polonia conține o listă a legilor publicate începând cu anul 1918.

Accesul la baza de date este gratuit.

Ultima actualizare: 10/12/2012

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.