Bendrieji nacionaliniai teismai

Švedska

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie bendrosios kompetencijos teismų sistemą Švedijoje.

Sadržaj omogućio
Švedska

Bendrosios kompetencijos teismai. Įžanga

Bendrosios kompetencijos teismai nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas. Jie yra trijų pakopų:

Bendrieji administraciniai teismai nagrinėja administracines bylas. Jie yra trijų pakopų:

Taip pat yra keletas specialių ir specialiosios jurisdikcijos teismų, kurie nagrinėja tam tikrų rūšių bylas ir klausimus, kaip antai Darbo teismas (Arbetsdomstolen) ir Rinkos teismas (Marknadsdomstolen).

Paskutinis naujinimas: 09/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.