A tagállamok rendes bíróságai

Bulgária

Ez a szakasz a bolgár igazságszolgáltatási rendszerre vonatkozó információkat tartalmaz.

Tartalomszolgáltató:
Bulgária

Az igazságszolgáltatás felépítése – az igazságszolgáltatási rendszer

Elsőfokú bíróságok polgári és büntetőügyekben

Kerületi bíróságok

A legfőbb elsőfokú bíróság a kerületi bíróság. A kerületi bíróság jár el a jogszabály által más bíróságok hatáskörébe utalt ügyek kivételével valamennyi ügyben. Polgári, büntető- és közigazgatási ügyeket vizsgál. A kerületi bíróságok határozatai ellen fellebbezés nyújtható be az illetékes regionális bírósághoz.

A kerületi bíróság bírókból áll, és az elnök vezeti.

Regionális bíróságok

Elsőfokú bírósági minőségében a regionális bíróság az alábbi ügyeket vizsgálja:

polgári ügyek – származás megállapítására, örökbefogadás megszüntetésére, gondnokság alá helyezésre vagy annak megszüntetésére irányuló keresetek; valamely dolog tulajdonjogának vagy az azzal kapcsolatos dologi jogoknak a megállapítása iránti keresetek, amennyiben a pertárgy értéke meghaladja az 50 000 BGN-t; 25 000 BGN-nél magasabb pertárgy értékű polgári jogi vagy kereskedelmi jogviták (tartási követelések, munkajogi követelések vagy nem engedélyezett kiadások visszatérítése kivételével); a cégbejegyzés elfogadhatatlanságának, érvénytelenségének vagy helytelenségének megállapítása iránti keresetek, amennyiben jogszabályalapján a cégbejegyzés eredetileg a regionális bíróságok hatáskörébe tartozik; egyéb jogszabály alapján a regionális bíróság hatáskörébe tartozó jogviták.

büntetőügyek – a büntető törvénykönyv 95 –110., 115., 116., 118., 119., 123., 124. cikke, 131. cikke (2) bekezdésének 1. és 2. pontja, 142. cikke, 149. cikkének (5) bekezdése, 152. cikkének (4) bekezdése, 196a., 199., 203. cikke, 206. cikkének (4) bekezdése, 212. cikkének (5) bekezdése, 213a. cikkének (3) és (4) bekezdése, 214. cikkének (2) bekezdése, 219., 224., 225b., 225c., 242., 243-246., 248-250., 252-260., 277а-278e., 282-283b., 287а., 301–307а., 319а–319f. cikke, 330. cikkének (2) és (3) bekezdése, 333., 334., 340–342. cikke, 343. cikke (1) bekezdésének c) pontja, (3) bekezdésének b) pontja és(4) bekezdése, 349. cikkének (2) és (3) bekezdése, 350. cikkének (2) bekezdése, 354a. cikkének (1) és (2) bekezdése, 345b., 356f–356i., 357–360. és 407–419a. cikke szerinti bűncselekményekkel kapcsolatos ügyek, a büntető törvénykönyv 411a. cikke alapján szakosított büntetőbíróság hatáskörébe tartozó ügyek kivételével.

A városi bíróság székhelye Szófia, és a regionális bíróságok hatáskörével rendelkezik. A szófiai városi bíróság elsőfokú bíróságként jár el a mentelmi jogot élvező személyek vagy a miniszterek tanácsának tagjai által elkövetett általános jellegű bűncselekményekkel kapcsolatos ügyekben.

A regionális bíróságok a regionális központokban találhatók. Minden egyes regionális bíróság igazságszolgáltatási körzetében egy vagy több kerületi bíróság van.

Másodfokú bíróságok polgári és büntetőügyekben

Másodfokú bíróságként eljárva a regionális bíróságok a kerületi bírósági ügyekben hozott, fellebbezés tárgyát képező határozatokat, valamint a törvény által a hatáskörükbe utalt egyéb ügyeket vizsgálják.

Másodfokú bíróságként eljárva a fellebbviteli bíróságok a regionális bírósági ügyekben hozott, fellebbezés tárgyát képező határozatokat, valamint a törvény által a hatáskörükbe utalt egyéb bírósági ügyeket vizsgálják.

Harmadfokú bíróságok polgári és büntetőügyekben

A Legfelsőbb Semmítőszék jár el legfelsőbb szinten a polgári és büntetőügyben. Illetékessége a Bolgár Köztársaság egész területére kiterjed.

Jogi adatbázisok

Bulgáriában minden bíróság saját honlapot tart fenn, ami megfelel az állampolgárok, a jogi személyek és a közigazgatási hatóságok igényeinek. Ezek a honlapok információt nyújtanak az adott bíróság felépítéséről és tevékenységéről, továbbá a folyamatban lévő és a már lezárult ügyekről.

Az adatbázisok neve és URL-címe

Legfelsőbb Igazságügyi Tanács honlapja tartalmazza a bolgár bíróságok részletes listáját, a bíróságok címével és honlapjával együtt (csak bolgár nyelven).

Utolsó frissítés: 29/06/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.