Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata görög nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angol.
Swipe to change

A tagállamok rendes bíróságai

Ciprus

Tartalomszolgáltató:
Ciprus
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

A Ciprusi Köztársaság bírósági rendszere csak kétfokú: A Legfelsőbb Bíróság (Ανώτατο Δικαστήριο) bírálja el másodfokon mindazon ügyeket, amelyekben elsőfokú bíróságok ítéletei ellen fellebbezést nyújtottak be; első fokon pedig az alábbi bíróságok működnek:

  • közigazgatási bíróság (Διοικητικό Δικαστήριο),
  • körzeti bíróságok (Επαρχιακά Δικαστήρια),
  • esküdtbíróságok (Κακουργιοδικεία),
  • családjogi bíróság (Οικογενειακό Δικαστήριο),
  • bérleti jogviták bírósága (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων),
  • munkaügyi bíróság (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών) és
  • katonai bíróság (Στρατοδικείο).

Általános bíróságok – bevezetés

  • Legfelsőbb Bíróság

A Legfelsőbb Bíróság tizenhárom bíróból áll, egyikük a bíróság elnöke. A Legfelsőbb Bíróság az alábbi jogkörökkel rendelkezik:

Fellebbviteli bíróság (Εφετείο)

A Legfelsőbb Bíróság bírálja el a polgári és büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező elsőfokú bíróságok által hozott határozatok ellen előterjesztett valamennyi fellebbezést. A fellebbezéseket főszabály szerint három bíró bírálja el. A fellebbezés elbírálása az elsőfokú eljárás iratai alapján történik (nagyon kivételes eseteket leszámítva, amikor tanúvallomás meghallgatására is sor kerülhet). Fellebbviteli jogkörének gyakorlása során a Legfelsőbb Bíróság helyben hagyhatja, megváltoztathatja vagy hatályon kívül helyezheti a megtámadott határozatot, vagy új eljárás lefolytatását rendelheti el.

Közigazgatási határozatok felülvizsgálata

Kizárólag a Legfelsőbb Bíróság jogosult elbírálni a közigazgatási jogkörben eljáró személyek vagy szervek határozata, cselekménye vagy mulasztása ellen előterjesztett fellebbezéseket. A Legfelsőbb Bíróság minden olyan végrehajtható közigazgatási aktust megsemmisíthet, amely jogsértést vagy hatáskörrel való visszaélést valósít meg, vagy amely ellentétes a törvényekkel vagy az alkotmánnyal.

Előjogokat biztosító writ-ek (performulák) (Προνομιακά Εντάλματα)

A Legfelsőbb Bíróság kizárólagosan jogosult a következő előjogokat biztosító writ-ek kibocsátására: habeas corpus (jogtalanul fogva tartott személy szabadon bocsátásának elrendelése), mandamus (hivatalos funkció ellátásának kikényszerítése), certiorari (felsőbírósági utasítás alsóbb fokú bírósághoz az akták átkérésére), quo warranto (hatáskör vagy jogosultság igazolása) és prohibíció (hatáskör hiánya miatt az ügy folytatásának megtiltása).

Tengerészeti ügyek (Ναυτοδικείου)

A Legfelsőbb Bíróság tengerészeti ügyekben első fokon és fellebbviteli fórumként is eljár. Az ügyeket első fokon egyesbíró, másodfokon pedig a bíróság teljes ülése bírálja el.

Választási ügyek (Εκλογοδικείου)

Választási ügyekkel foglalkozó bíróságként a Legfelsőbb Bíróság kizárólagos hatáskörébe tartozik a választójogi törvények értelmezésére és alkalmazására vonatkozó kérelmek elbírálása.

Alkotmányossági kérdések

A Legfelsőbb Bíróság hatáskörébe tartozik a jogszabályok alkotmányosságának elbírálása és a különböző állami szervek között felmerülő hatásköri vagy illetékességi összeütközések rendezése. A Legfelsőbb Bíróság bírálja el továbbá azon törvények alkotmányosságát, amelyek tekintetében a köztársasági elnök él az alkotmányossági vétójogával.

  • Körzeti bíróságok (Επαρχιακά Δικαστήρια),

A körzeti bíróságok hatáskörébe tartozik első fokon (a tengerészeti ügyek kivételével) valamennyi polgári per, valamint az öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető bűncselekmények miatti büntetőügyek elbírálása. Cipruson minden közigazgatási körzetben működik egy körzeti bíróság. Az ügyeket egyesbíró bírálja el, esküdtek nincsenek.

  • Esküdtbíróságok (Κακουργιοδικεία),

Az esküdtbíróságok csak büntetőügyekkel foglalkoznak. Az esküdtbíróságok főszabály szerint csak a legsúlyosabb bűncselekményekkel foglalkoznak, amelyek esetében a kiszabható büntetés meghaladja az öt évet. Mindegyik esküdtbíróságot három bíró alkotja. Minden határozat többségi döntés alapján születik. Esküdtszék nincsen.

Jogi adatbázisok

Még nincs hivatalos jogi adatbázis. Számos magánszolgáltató által üzemeltetett jogi adatbázis létezik, amelyek közül egyesek előfizetés alapján, mások ingyenesen vehetők igénybe.

Ezek a bírósági ítéletekről és az elsődleges jogszabályokról tartalmaznak információkat.

Kapcsolódó linkek

Ciprus Legfelsőbb Bírósága

Utolsó frissítés: 11/04/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.