A tagállamok rendes bíróságai

Németország

Ez a szakasz a németországi rendes bíróságok szervezetéről nyújt tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Németország

Rendes bíróságok – bevezetés

Hatáskör polgári ügyekben

helyi bíróságok (Amtsgerichte) polgári ügyekben eljáró elsőfokú bíróságként elsősorban az 5 000 EUR-ig terjedő perértékű ügyekben rendelkeznek hatáskörrel. Bizonyos ügyekben a pertárgy értékétől függetlenül is hatáskörrel rendelkeznek, így például bérleti jogvitákban, családjogi és tartási ügyekben.

A helyi bíróságon egyesbíró tárgyalja az ügyeket.

regionális bíróságok (Landgerichte) első fokon járnak el az összes olyan polgári ügyben, amely nem tartozik a helyi bíróságok hatáskörébe. Ezek rendszerint az 5 000 EUR feletti perértékű ügyek.

Főszabály szerint a regionális bíróságok hatáskörébe tartozó ügyekben is egyesbíró jár el. Az összetett és az alapvető jelentőségű ügyekben azonban három hivatásos bíróból álló tanács dönt.

A regionális bíróságok másodfokú bíróságként járnak el a helyi bíróság polgári ügyekben hozott ítéletei elleni fellebbezések esetében. A fellebbezéseket általában három bíróból álló tanács bírálja el.

A regionális bíróságokon továbbá kereskedelmi tanácsok hozhatók létre. Ezek az első- és másodfokú kereskedelmi jogvitákat bírálják el. E tanácsokat egy tanácsvezető bíró és két ülnökként közreműködő üzletember alkotja.

regionális felsőbíróságok (Oberlandesgerichte) rendszerint másodfokon járnak el. Polgári ügyekben a regionális bíróságok ítéletei ellen benyújtott fellebbezéseket, valamint a helyi bíróságok családjogi ügyekben hozott ítéletei ellen benyújtott fellebbezéseket bírálják el.

regionális felsőbíróságok tanácsai (Senate) főszabály szerint három hivatásos bíróból állnak. A különösebben nem összetett és alapvető jelentőséggel nem bíró polgári ügyek azonban egyesbíró elé is utalhatók.

A legmagasabb szinten eljáró rendes bíróság a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság (Bundesgerichtshof), amely a legmagasabb fokú bíróság, és csak felülvizsgálati kérelmek elbírálásával foglalkozik. A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság tanácsait öt hivatásos bíró alkotja.

Hatáskör büntető ügyekben

Elsőfokú bíróságok

bíróságok szervezetéről szóló törvény (Gerichtsverfassungsgesetz – GVG) meghatározza a büntetőügyekben eljáró bíróságok hatásköreit. Büntetőügyekben első fokon a helyi bíróság jár el, kivéve, ha az ügy elbírálását a törvény a regionális bíróság vagy a regionális felsőbíróság hatáskörébe utalja (a GVG 24. §-a (1) bekezdésének 1-3. pontja). Egyesbíró határoz a büntetőügyben (a GVG 25. §-a), ha:

  • a vádat magánvádló képviseli,
  • vagy két évnél hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabása nem várható.

Minden más esetben ülnökbíróság (Schöffengericht) jár el (a GVG 28. §-a); amely egy hivatásos bíróból és két ülnökből áll.

E bíróság bírálja el a helyi bíróság hatáskörébe tartozó, közepes súlyú bűncselekményeket (a GVG 24. §-ának (1) bekezdése), ha azokat nem utalták egyesbíró elé (a GVG 25. §-a). Ezek olyan ügyek, amelyekben kettő és négy év közötti szabadságvesztés kiszabása várható. Az ügyészség kérelmére kibővített tanács is létrehozható (a GVG 29. §-ának (2) bekezdése) – ha az ügyészség és a bíróság úgy ítéli meg, hogy az ügy terjedelme miatt egy második bíró bevonása szükséges.

regionális bíróság hatáskörét a GVG 74. §-ának (1) bekezdése határozza meg. Eszerint a regionális bíróság hatáskörébe tartozik minden olyan bűncselekmény elbírálása, amely nem tartozik sem a helyi bíróság, sem a regionális felsőbíróság hatáskörébe, vagyis minden olyan bűncselekmény, amely miatt hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabása várható.

A német büntető törvénykönyv (Strafgesetzbuch) különbséget tesz vétség (Vergehen) és bűntett (Verbrechen) között. A bűntett olyan bűncselekmény, amelyre a törvény legalább egyévi szabadságvesztés kiszabását rendeli. A bűntettek tehát a vétségnél súlyosabb bűncselekmények.

A regionális bíróság hatáskörébe tartozik mindazon bűncselekmények elbírálása, ahol a kiszabható büntetés meghaladja a négyévi szabadságvesztést (a GVG 74. §-a (1) bekezdése második mondatának első fordulata). A regionális bíróság akkor is hatáskörrel rendelkezik, ha az ügy különleges jelentőségére tekintettel az ügyészség annak ellenére a regionális bíróság előtt emel vádat, hogy az ügy elbírálása főszabály szerint a helyi bíróság hatáskörébe tartozna.

A regionális bírósághoz tartozó büntetőügyekben első fokon a büntető nagytanács (Große Strafkammer) jár el, amely általában három bíróból és két ülnökből áll. A GVG 76. §-ának (2) bekezdése alapján a büntető nagytanács az eljárás megindításakor vagy amikor a tárgyalás időpontja meghatározásra kerül, úgy határozhat, hogy az ügyet csak két bíró és két ülnök bírálja el.

regionális felsőbíróság első fokon ja GVG 120. §-ának (1) és (2) bekezdésében felsorolt bűncselekmények ügyében ár el, amelyek többsége a Németországi Szövetségi Köztársaság biztonságára vagy fennállására veszélyt jelentő bűncselekmény. A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság büntető tanácsa (Strafsenat ) öt bíróból állhat, egyikük a tanács elnöke. Az eljárás megindításakor azonban a büntető tanács úgy határozhat, hogy az ügyet három bíró bírálja el (akiknek egyike a tanács elnöke), kivéve, ha az ügy terjedelme vagy összetettsége két további bíró részvételét teszi szükségessé (a GVG 122. §-a (2) bekezdésének első és második mondata).

Jogorvoslatok

regionális bíróság bírálja el a helyi bíróság ítéletei ellen benyújtott fellebbezéseket (a büntetőeljárásról szóló törvény [Strafprozessordnung, StPO] 312. §-a), amelyek tárgyában az egy hivatásos bíróból és két ülnökből álló „kis büntető tanács” (Kleine Strafkammer) jár el (a GVG 76. §-ának (1) bekezdése). Az ülnökökkel kibővített tanács ítélete elleni fellebbezést még egy további hivatásos bíró bevonásával bírálják el (a GVG 76. §-ának (6) bekezdése). Ezenkívül az StPO 335. §-a alapján az ítélet rendes fellebbezés helyett felülvizsgálati kérelemmel is megtámadható („ugró felülvizsgálat” Sprungrevision).

Felülvizsgálati kérelem (Revision) nyújtható be az elsőfokú bíróságként eljárt regionális bíróság és regionális felsőbíróság valamennyi ítélete ellen (az StPO 333. §-a). A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság a regionális felsőbíróság és a regionális bíróság büntető nagytanácsának valamennyi határozata elleni jogorvoslatokat elbíráló fórum (Revisionsinstanz) (a GVG 135. §-ának (1) bekezdése). A felülvizsgálati kérelmek tárgyában a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság öt hivatásos bíróból álló tanácsai döntenek, egyikük a tanács elnöke. A regionális bíróság (egyéb) ítéletei elleni fellebbezéseket a regionális felsőbíróság bírálja el.

Kapcsolódó linkek

Szövetségi Legfelsőbb Bíróság

Utolsó frissítés: 14/05/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.