Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A tagállamok rendes bíróságai

Lettország

Ez a szakasz Lettország általános hatáskörrel rendelkező bíróságainak szervezetéről ad tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Lettország
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Általános hatáskörrel rendelkező bíróságok: Bevezetés

Lettországban a bírói hatalmat a következő bíróságok gyakorolják: városi és körzeti bíróságokregionális bíróságok és a Legfelsőbb Bíróság.

polgári és a büntetőeljárások Lettországban 40 bíróság előtt folynak, és a bírósági rendszer a következő három szintre tagolódik: 34 városi vagy körzeti bíróság (rajonu vai pilsētu tiesas), öt regionális bíróság (apgabaltiesas), valamint a Legfelsőbb Bíróság (Augstākā tiesa).

Lettországban a következő városi bíróságok vagy körzeti és regionális bíróságok működnek:

Szám Városi és körzeti bíróság A regionális bíróság területi illetékessége
1. 1.1. Kuldīgai Körzeti Bíróság (Kuldīgas rajona tiesa) Kurzemei Regionális Bíróság (Kurzemes apgabaltiesa)
1.2. Liepājai Városi Bíróság (Liepājas tiesa)
1.3. Saldusi Körzeti Bíróság (Saldus rajona tiesa)
1.4. Talsi Körzeti Bíróság (Talsu rajona tiesa)
1.5. Ventspilsi Városi Bíróság (Ventspils tiesa)
2. 2.1. Daugavpilsi Városi Bíróság (Daugavpils tiesa) Latgalei Regionális Bíróság (Latgales apgabaltiesa)
2.2. Rēzeknei Városi Bíróság (Rēzeknes tiesa)
3. 3.1. Ogrei Körzeti Bíróság (Ogres rajona tiesa) Rigai Regionális Bíróság (Rīgas apgabaltiesa)
3.2. Riga Város Kurzemei Kerületi Bírósága (Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa)
3.3. Riga Város Latgalei Kerületi Bírósága (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)
3.4. Riga Város Vidzemei Kerületi Bírósága (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)
3.5. Riga Város Zemgalei Kerületi Bírósága (Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa)
3.6. Riga Város Északi Kerületi Bírósága (Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa)
3.7. Rigai Körzeti Bíróság (Rīgas rajona tiesa)1
4. 4.1. Alūksnei Körzeti Bíróság (Alūksnes rajona tiesa) Vidzemei Regionális Bíróság (Vidzemes apgabaltiesa2
4.2. Cēsisi Körzeti Bíróság (Cēsu rajona tiesa)
4.3. Gulbenei Körzeti Bíróság (Gulbenes rajona tiesa)
4.4. Limbaži Körzeti Bíróság (Limbažu rajona tiesa)
4.5. Madonai Körzeti Bíróság (Madonas rajona tiesa)
4.6. Valkai Körzeti Bíróság (Valkas rajona tiesa)
4.7. Valmierai Körzeti Bíróság (Valmieras rajona tiesa)
5. 5.1. Aizkrauklei Körzeti Bíróság (Aizkraukles rajona tiesa) Zemgalei Regionális Bíróság (Zemgales apgabaltiesa3
5.2. Bauskai Körzeti Bíróság (Bauskas rajona tiesa)
5.3. Dobelei Körzeti Bíróság (Dobeles rajona tiesa)
5.4. Jelgavai Városi Bíróság (Jelgavas tiesa)
5.5. Jēkabpilsi Körzeti Bíróság (Jēkabpils rajona tiesa)
5.6. Tukumsi Körzeti Bíróság (Tukuma rajona tiesa)
6. 6.1. Körzeti közigazgatási bíróság (Administratīvā rajona tiesa) Regionális közigazgatási bíróság (Administratīvā apgabaltiesa)

1 A Rigai Körzeti Bíróságnak Jūrmalában is van kirendeltsége, amelynek területi illetékessége megegyezik a Rigai Körzeti Bíróság illetékességével.

2 A Vidzemei Regionális Bíróságnak Madonában is van kirendeltsége, amelynek területi illetékessége megegyezik a Vidzemei Regionális Bíróság illetékességével.

3 A Zemgalei Regionális Bíróságnak Aizkraukle-ben is van kirendeltsége, amelynek területi illetékessége megegyezik a Zemgalei Regionális Bíróság illetékességével.

közigazgatási pereket az alábbiak folytatják le:

 • a körzeti közigazgatási bíróság (Administratīvā rajona tiesa),
 • a regionális közigazgatási bíróság (Administratīvā apgabaltiesa),
 • a Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiuma (Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments).

regionális közigazgatási bíróság és a körzeti közigazgatási bíróság illetékességi területe Lettország egész közigazgatási területére kiterjed. A körzeti közigazgatási bíróság intézménye öt bíróságot foglal magában, bírósági régiónként egyet-egyet: Rigában, Jelgavában, Rēzeknében, Valmierában és Liepājában.

bíróság területi illetékességét a városi és körzeti bíróságokra, a regionális bíróságokra és e bíróságok területi illetékességére vonatkozó rendelet határozza meg.

Hatáskör

büntetőeljárásról szóló törvény értelmében első fokon valamennyi büntetőeljárást a városi vagy a körzeti bíróság folytatja le. Első fokon Riga Város Vidzemei Kerületi Bíróságának hatáskörébe tartoznak azok a büntetőügyek, amelyek iratai államtitkot tartalmaznak. A körzeti vagy városi bíróság teljes körű fellebbezéssel (apelācija) megtámadott határozatát fellebbviteli fórumként a regionális bíróság bírálja el. Az alsóbb szintű bíróságok ítéletei ellen csak jogkérdésben terjeszthető elő fellebbezés (kasācija) a Legfelsőbb Bíróság büntető kollégiumához (Augstākās tiesas Krimināllietu departaments). A városi és a körzeti bíróságokon a büntetőügyeket egyesbíró tárgyalja. Különösen összetett büntetőeljárás esetén az elsőfokú bíróság elnöke elrendelheti, hogy az ügyet a bíróság három bírájából álló tanácsa tárgyalja. A büntetőügyben benyújtott – teljes körű vagy jogkérdésben előterjesztett – fellebbezéseket bírói tanács tárgyalja.

polgári eljárásról szóló törvény értelmében első fokon a körzeti vagy városi bíróság jár el, kivéve, ha az ügyben törvény alapján regionális bíróságnak kell eljárnia. A közvetlenül végrehajtható követelés-érvényesítés (bezstrīdus piespiedu izpildīšana), valamint a bírósági fizetési meghagyásos követelés-érvényesítés (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtība) iránti kérelmeket az érintett körzeti vagy városi bíróság földhivatala bírálja el. Első fokon a regionális bíróságok járnak el a következő ügyekben:

 • ingatlan tulajdonjogával kapcsolatos viták ügyében folytatott eljárások, a házastársi vagyonmegosztás kivételével;
 • a szabadalmi jogok, védjegyek és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések védelmével kapcsolatos eljárások;
 • hitelintézetek fizetésképtelenségével és felszámolásával kapcsolatos eljárások.

A polgári eljárásról szóló törvény szerint ha egy ügy tárgya több követelés, és ezek közül egy vagy több a körzeti vagy városi bíróság, egy vagy több pedig a regionális bíróság hatáskörébe tartozik, illetve ha egy városi vagy körzeti bíróság a regionális bíróság hatáskörébe tartozó viszontkeresetet fogadott be, az ügyet a regionális bíróságnak kell tárgyalnia. Első fokon a Rigai Regionális Bíróság hatáskörébe tartoznak azok a polgári ügyek, amelyek iratai államtitkot tartalmaznak. A polgári ügyeket az elsőfokú bíróságon egyesbíró tárgyalja, míg (teljes körű vagy jogkérdésre vonatkozó) fellebbezési eljárásban bírói tanács jár el.

szabálysértési ügyeket a polgári és büntetőügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező körzeti, városi vagy regionális bíróságok tárgyalják. A lett szabálysértési törvénykönyv szerint a felsőbb szintű hatóságok határozatai a körzeti vagy a városi bíróság előtt megtámadhatók. A körzeti vagy városi bíróság bírája által hozott határozat ellen a regionális bírósághoz lehet fellebbezni, ha a lett szabálysértési törvénykönyv kifejezetten így rendelkezik. A fellebbviteli bíróság szabálysértési eljárásban hozott határozata ellen nem nyújtható be fellebbezés, és az ilyen határozat a meghozatalának napján jogerőre emelkedik.

közigazgatási eljárásról szóló törvény szerint eltérő törvényi rendelkezés hiányában közigazgatási perekben első fokon a körzeti közigazgatási bíróság jár el. Ha a per első fokon a körzeti közigazgatási bíróság előtt zajlik és e bíróságnak államtitkot tartalmazó információkat kell vizsgálnia, az eljárást a rigai körzeti közigazgatási bíróság folytatják le. Ha a törvény értelmében a közigazgatási pert első fokon nem a körzeti közigazgatási bíróság, hanem a regionális közigazgatási bíróság vagy a Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiuma tárgyalja, a keresetet a regionális közigazgatási bírósághoz, illetve a Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumához kell benyújtani. A közigazgatási perben részes fél teljes körű fellebbezést nyújthat be az elsőfokú bíróság ítélete vagy végzése ellen, kivéve, ha a törvény szerint a határozat ellen nem, vagy csak jogkérdésben nyújtható be fellebbezés. A körzeti közigazgatási bíróság még nem jogerős ítélete ellen a regionális közigazgatási bírósághoz nyújtható be fellebbezés. A közigazgatási perben részes fél jogkérdésben fellebbezést nyújthat be a fellebbviteli bíróság ítélete vagy végzése ellen, ha a bíróság az eljárás során anyagi vagy eljárásjogi szabályokat sértett, vagy túllépett a hatáskörén. Az elsőfokú bíróságon a közigazgatási pereket egyesbíró vagy bírói tanács tárgyalja, míg a teljes körű vagy jogkérdésre vonatkozó fellebbezési eljárásban bírói tanács jár el.

szabadalmakról szóló törvény értelmében első fokú polgári eljárás keretében a Rigai Regionális Bíróság tárgyalja a találmányok jogi védelmével kapcsolatos következő ügyeket:

 • szabadalmi jogok helyreállításával kapcsolatos ügyek;
 • szabadalom érvénytelenítésével kapcsolatos ügyek;
 • előhasználati jogokkal kapcsolatos ügyek;
 • szabadalom jogellenes használatával (bitorlásával) kapcsolatos jogviták;
 • szabadalombitorlás semmissé nyilvánításával kapcsolatos ügyek;
 • hasznosítási engedély megadásával, a vonatkozó szerződéses rendelkezésekkel vagy azok betartásával kapcsolatos ügyek;
 • a találmány nyilvános használatának lehetetlensége miatti kártérítéshez való joggal kapcsolatos ügyek.

formatervezési mintákról szóló törvény értelmében első fokon a Rigai Regionális Bíróság tárgyalja a formatervezési minták jogi védelmével kapcsolatos következő ügyeket:

 • formatervezési mintához való jog elismerésével kapcsolatos jogviták;
 • formatervezési minta bejegyzésének érvénytelenítésével kapcsolatos jogviták;
 • formatervezési minta jogellenes használatával (bitorlásával) kapcsolatos jogviták;
 • hasznosítási engedély megadásával, a vonatkozó szerződéses rendelkezésekkel vagy azok betartásával kapcsolatos jogviták.

Legfelsőbb Bíróságot a Polgári Kollégium, a Büntető Kollégium, a Közigazgatási Kollégium és a Polgári Tanács alkotja. A tanács a regionális bíróságok elsőfokú ítéletei elleni teljes körű fellebbezéseket bírálja el. A Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiuma, Büntető Kollégiuma és Közigazgatási Kollégiuma a körzeti, városi és regionális bíróságok valamennyi ítélete ellen jogkérdésben benyújtott fellebbezéseket bírálja el, illetve első fokon jár el az Állami Számvevőszék (Valsts kontroles padome) Tanácsának az Állami Számvevőszékről szóló törvény 55. cikke szerinti eljárás keretében elfogadott határozataihoz kapcsolódó ügyekben. A Polgári Tanácsban az ügyeket három bíróból álló tanács bírálja el; a Legfelsőbb Bíróság kollégiumaiban az ügyeket három bíróból álló tanács, illetve törvény által meghatározott egyes esetekben kibővített tanács tárgyalja.

földhivataloknál (zemesgrāmatu nodaļas) működő bírák jegyzik be az ingatlanokat az ingatlannyilvántartásba, és biztosítják a kapcsolódó jogokat, elbírálják a közvetlenül végrehajtható követelés-érvényesítésre és bírósági fizetési meghagyásos követelés-érvényesítésre irányuló kérelmeket. A földhivataloknál működő bírák jogállása megegyezik a városi és körzeti bíróság bíráinak jogállásával. Az ingatlannyilvántatásról szóló törvény értelmében a földhivatalok területi illetékessége a városi és körzeti bíróság illetékességéhez igazodik a következők kivételével: Riga város földhivatalának területi illetékessége Riga Város Kurzemei Kerületi Bíróságának, Riga Város Vidzemei Kerületi Bíróságának, Riga Város Északi Kerületi Bíróságának, Riga Város Központi Kerületi Bíróságának, Riga Város Latgalei Kerületi Bíróságának és Riga Város Zemgalei Kerületi Bíróságának illetékességi területére, míg Riga kerület földhivatalának területi illetékessége a Rigai Körzeti Bíróság (Rīgas rajona tiesa) és Siguldai Városi Bíróság (Siguldas tiesa) illetékességi területére terjed ki.

Jogi adatbázisok

Az adatbázis neve és internetcíme

Nemzeti bírósági portál

eTiesas - Nemzeti bírósági elektronikus szolgáltatások portálja

Legfelsőbb Bíróság

Ingyenes-e a hozzáférés az adatbázishoz?

Igen, a hozzáférés ingyenes.

Az adatbázis tartalma röviden

A nemzeti bírósági portál általános naprakész tájékoztatást ad Lettország bíróságairól.

A nemzeti bírósági elektronikus szolgáltatások portálján hozzáférhet az anonimizált bírósági ítéletek adatbázisához, elektronikus formában nyomon követheti a bírósági eljárásokat, elektronikus kérelmeket nyújthat be a bíróságokhoz, díj- és illetékkalkulátor alkalmazásával kiszámíthatja a bírósági eljárások és a díjköteles szolgáltatások költségeit, elektronikus nyomtatványokat kaphat és tölthet ki, és hozzáférhet más elektronikus szolgáltatásokhoz.

A Legfelsőbb Bíróság honlapján elérhető a bírósági határozatok tára, amely témák szerint tartalmazza a Legfelsőbb Bíróság ítéleteit és a bírósági határozatok gyűjteményét. Az információk a Judikatūra („Bírósági határozatok”) részben találhatók.

Háttér-információk

A nemzeti bírósági portálon közzétett információk, valamint a Legfelsőbb Bíróság honlapján közzétett legfelsőbb bírósági ítéletek és bírósági határozatok jelenleg csak lett nyelven érhetők el.

Utolsó frissítés: 16/04/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.