A tagállamok rendes bíróságai

Málta

Ez a fejezet a máltai rendes bíróságok szervezetéről nyújt információt.

Tartalomszolgáltató:
Málta

Rendes bíróságok – bevezetés

Az alábbi táblázatok Málta polgári és büntetőbíróságairól adnak tájékoztatást.

Polgári bíróságok

The Court of Appeal (fellebbviteli bíróság)

másodfok

fellebbviteli fórum

A fellebbviteli bíróság a felsőbb és alsóbb szintű polgári bíróságok határozatai elleni fellebbezéseket tárgyalja. (i) Ez a bíróság tárgyalja a polgári bíróság első kollégiuma és a polgári bíróság családjogi csoportjának határozatai elleni fellebbezéseket. (ii) Szintén ez a bíróság tárgyalja a törvényszék polgári jogi hatáskörében hozott, a kis értékű perek törvényszéke, valamint a közigazgatási törvényszékek határozatai elleni fellebbezéseket.

(i) Három bíróból áll.


(ii) Egyesbíróként jár el.

The Civil Court (polgári bíróság): The First Hall of the Civil Court (a polgári bíróság első kollégiuma)


Civil Court (Voluntary Jurisdiction Section) (a polgári bíróság önkéntes illetékességi csoportja)The Civil Court (Family Section) (a polgári bíróság családjogi csoportja)

első fok

A polgári bíróság első kollégiuma tárgyalja azon polgári és/vagy kereskedelmi jogi ügyeket, amelyek meghaladják a törvényszék hatáskörét. Alkotmányjogi hatáskörében tárgyalja továbbá az alkotmány, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény által védett emberi jogok és alapvető szabadságok megsértésével kapcsolatos ügyeket.

A polgári bíróság önkéntes illetékességi csoportja önkéntes illetékesség alapján eljáró bíróság, amely szellemi fogyatékkal élő személyek cselekvőképtelenné nyilvánítása vagy cselekvőképességének korlátozása ügyében jár el, gondnokot rendel ki e személyek részére, dönt a hagyaték megnyitásáról és megerősíti a végrendeleti végrehajtót. Feladata továbbá a titkos végrendeletek őrzése.

Ez a bíróság jár el az összes családjogi ügyben, így a házasság érvénytelenítése, a különválás, a házasság felbontása, a tartás és a gyermekek feletti felügyeleti jog kérdésében.

Egyesbíró elnökletével jár el.Egyesbíró elnökletével jár el.


Egyesbíró elnökletével jár el.

The Courts of Magistrates (törvényszék)

első fok

Polgári ügyekben a törvényszékek csak alsóbb szintű elsőfokú hatáskörrel rendelkeznek, amely általában a legfeljebb 15 000 EUR összegű követelésekre korlátozódik.

Egy törvényszéki bíró elnökletével jár el.

The Court of Magistrates for Gozo (gozói törvényszék)

első fok

Polgári ügyekben a gozói törvényszék hatásköre kettős: alsóbb szintű bíróságként a hatásköre azonos a Málta szigetén működő megfelelő bíróság hatáskörével, felsőbíróságként a hatásköre pedig (az alkotmánnyal kapcsolatos hatáskörön kívül) azonos a polgári bíróság első kollégiumának, valamint a polgári bíróság önkéntes illetékességi csoportjának hatáskörével.

Egy törvényszéki bíró elnökletével jár el.

Small Claims Tribunal (kis értékű perek törvényszéke)

első fok

Ez a törvényszék gyorsított eljárásban, méltányossági és jogi elvek alapján dönt a 5 000 EUR összegnél alacsonyabb értékű követelések ügyében.

Egy döntőbíró elnökletével jár el.

Büntetőbíróságok

The Court of Criminal Appeal (fellebbviteli büntetőbíróság)

másodfok

Ez a bíróság – felsőbírósági hatáskörben – a büntetőbíróság által elítélt személyek fellebbezéseit bírálja el. Ez a bíróság – alsóbírósági hatáskörben – a büntetőbírósági jogkörben eljáró törvényszék által elbírált ügyekben előterjesztett fellebbezéseket bírálja el.

Három bíróból áll.  Egyesbíróként jár el.

The Criminal Court (büntetőbíróság)

első fok

Ez a bíróság büntetőbíróságként jár el, és a törvényszék hatáskörét meghaladó büntetőügyeket tárgyalja.

Kilencfős esküdtszékkel ülésező egyesbíró elnökletével jár el.

The Court of Magistrates (törvényszék)

első fok

Büntetőügyekben kettős a hatásköre: a hatáskörébe tartozó ügyekben büntetőbíróságként jár el, a büntetőbíróság hatáskörébe tartozó bűncselekmények tekintetében pedig vizsgálóbíróságként. (i) büntetőbíróságként – hatáskörrel rendelkezik a legfeljebb hat hónap szabadságvesztéssel büntetendő valamennyi bűncselekmény ügyének tárgyalására. (ii) vizsgálóbíróságként – lefolytatja az előzetes vizsgálatot a büntetendő cselekmények ügyében, és az ügy iratait továbbítja a főügyésznek. Ha a vádlott nem emel kifogást, a főügyész a legfeljebb tízévi szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény esetén az ügyet tárgyalás és határozathozatal céljából visszautalhatja a törvényszékhez.

Egy törvényszéki bíró elnökletével jár el.

The Court of Magistrates for Gozo (gozói törvényszék)

első fok

Büntetőügyekben a gozói törvényszék hatásköre azonos a büntetőbíróságként, illetve vizsgálóbíróságként eljáró máltai törvényszék hatáskörével.

Egy törvényszéki bíró elnökletével jár el.

The Juvenile Court (fiatalkorúak bírósága)

első fok

A fiatalkorúak bírósága tárgyalja a 16 év alatti kiskorúak elleni vádakat és jár el a velük kapcsolatos egyéb eljárásokban, továbbá gondozást elrendelő végzést hozhat.

Egy törvényszéki bíró elnökletével és két tag részvételével jár el.

Jogi adatbázisok

Az igazságszolgáltatás szervezete a tagállamokban – Málta” című oldalon elérhető részletes tájékoztatás mellett az érintett adatbázisokra mutató linkek is megtalálhatók.

Kapcsolódó linkek

Igazságügyi, Kulturális és Helyi Önkormányzati Minisztérium

Bírósági szolgáltatások

Bírósági szolgáltatások – ítéletek online

Bírósági szolgáltatások – bírósági eljárás

Bírósági szolgáltatások – teremhasználat

Bírósági szolgáltatások – statisztikák

Bírósági szolgáltatások – bírósági árverés

Bírósági szolgáltatások – nyomtatványok polgári ügyekhez (máltai nyelven)

Bírósági szakértők

Jogi szolgáltatások (máltai jogszabályok)

Utolsó frissítés: 04/05/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.