Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

A tagállamok rendes bíróságai

Skócia

Ez az oldal az Egyesült Királyság Skócia joghatósága alá tartozó területének rendes bíróságait ismerteti.

Tartalomszolgáltató:
Skócia

Rendes bíróságok – bevezetés

A Legfelsőbb Polgári Bíróságot (Court of Session), a Legfelsőbb Büntetőbíróságot (High Court of Justiciary), a rendőrbíróságokat (Sheriff Courts) és a békebíróságokat (Justice of the Peace Courts) a Skót Bírósági Szolgálat (Scottish Courts and Tribunals Service – SCTS) irányítja. A szolgálat független jogi személy, elnöke Skócia legfőbb bírája (a Lord President).

Skócia legfelsőbb bíróságai

Skócia legfelsőbb bíróságai a Legfelsőbb Polgári Bíróság (Court of Session) és a Legfelsőbb Büntetőbíróság (High Court of Justiciary).

Legfelsőbb Polgári Bíróság (Court of Session)

A Legfelsőbb Polgári Bíróság a polgári ügyekben legfelsőbb szinten eljáró skóciai bíróság, amely az edinburgh-i Parlamentben működik, fellebbviteli hatáskörben és jogvitákban eljáró polgári bíróságként. E jogviták kapcsolódhatnak követelésbehajtáshoz, továbbá kártérítési, családjogi és kereskedelmi ügyekhez.

Legfelsőbb Büntetőbíróság (High Court of Justiciary)

A Legfelsőbb Büntetőbíróság esküdtszék előtt tárgyalt büntetőügyekben benyújtott fellebbezések és súlyos bűncselekmények kapcsán jár el. A tárgyalásokat bíró és esküdtszék előtt tartják.

Fellebbezési ügyekben a tárgyalásokat Edinburgh-ban tartják.  Egyéb ügyekben a bíróságnak Edinburgh-ban, Glasgow-ban és Aberdeenben van állandó székhelye, de egész Skóciában több kisebb és nagyobb településen tartanak tárgyalásokat.

Rendőrbíróságok (Sheriff Courts)

Skócia jogi szempontból hat régióra oszlik, amelyeket rendőrbírósági kerületeknek (Sheriffdom) neveznek. Minden rendőrbírósági kerületnek van egy főrendőrbírója (Sheriff Principal), aki azon felül, hogy polgári ügyekben fellebbviteli fórumként (fellebbviteli rendőrbíróként [appeal Sheriff]) jár el, a rendőrbíróságok ügyeinek hatékony kezeléséért is felel.

A rendőrbírósági kerületeken belül összesen 39 rendőrbíróság működik, amelyek méretüket és szervezeti felépítésüket tekintve ugyan eltérőek lehetnek, ám ugyanazt a célt szolgálják.

Az ügyekben a rendőrbírónak (Sheriff) nevezett bíró jár el. A rendőrbíróságok munkája három fő ügykörre, azaz polgári, büntető és hagyatéki ügyekre bontható, amelyekkel a helyi rendőrbíróság hivatalvezetői (sheriff clerk) és a hozzájuk tartozó személyi állomány foglalkozik.

Az egyszerűsített eljárás keretében eljáró rendőrbíró (Summary Sheriff) mind büntető-, mind polgári eljárásokban hatáskörrel rendelkezik a rendőrbíró egyes feladatainak ellátására.

Emellett létezik egy új, személyi sérülések ügyében eljáró központi bíróság (All-Scotland Personal Injury Court) is, amely Edinburgh-ban ülésezik.

A polgári ügyekben eljáró fellebbviteli rendőrbíróság (civil Sheriff Appeal Court) egyesbíróként vagy három rendőrbíróból álló tanácsban jár el a rendőrbíróságok előtt tárgyalt polgári ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában.

A büntetőügyekben eljáró fellebbviteli rendőrbíróság (criminal Sheriff Appeal Court) a rendőrbírók és békebírók egyszerűsített büntetőügyekben hozott határozatai ellen benyújtott fellebbezéseket tárgyalja.  Ez a bíróság tárgyalja a rendőr- és békebíróságok által az óvadékkal kapcsolatban hozott határozatok ellen benyújtott összes fellebbezést is.

Polgári ügyek

A legtöbb polgári ügy magánszemélyek és szervezetek egymás közötti jogvitáihoz kapcsolódik. A rendőrbíróságok háromféle üggyel foglalkoznak:

  • Hagyományos keresetekkel, amelyek házasság felbontására, gyermekekre, vagyonjogi vitákra, illetve 5000 GBP feletti pénzkövetelésekre/kártérítési igényekre vonatkoznak.  A családjogi keresetek kivételével (kivéve, ha a kereset kizárólag tartásra irányul) a legfeljebb 100 000 GBP összegű keresetek kizárólag a rendőrbíróság előtt indíthatók meg.
  • Egyszerűsített (sommás) ügyekkel, amelyek elsősorban a szociális lakhatással kapcsolatos bérletidíj-tartozásokkal, valamint a személyi sérülésekből eredő, legfeljebb 5000 GBP összegű károk megtérítésével kapcsolatosak.
  • Egyszerű eljárásokkal, amelyek legfeljebb 5000 GBP összegű, ingóságok megfizetése, átadása vagy visszaszolgáltatása, illetve valamely személy cselekvésre kötelezése iránt indított keresetekkel kapcsolatosak.

A rendőrbíróság ezenfelül számos más polgári jogi kérelemmel és eljárással is foglalkozik, például a következőkkel:

  • gyermekek örökbefogadása
  • társaságok felszámolása
  • nyomozás halálos kimenetelű balesetek ügyében
  • csődeljárás

Büntetőügyek

A rendőrbírósági büntetőügyeket esküdtszéki vagy egyszerűsített eljárásban lehet tárgyalni. Arról, hogy egy adott ügyben melyik eljárást kell alkalmazni, az államügyész (Procurator Fiscal) dönt.

Az esküdtszéki eljárást olyan súlyosabb ügyekben alkalmazzák, amelyekben a kiszabható büntetés tizenkét hónapot meghaladó szabadságvesztés vagy korlátlan összegű pénzbüntetés. A tárgyalások az esküdtszékkel ülésező rendőrbíró előtt zajlanak.

Az egyszerűsített eljárást kevésbé súlyos ügyekben alkalmazzák, amelyekben a rendőrbíró esküdtszék nélkül jár el. Bár a rendőrbíró büntetésként legfeljebb tizenkét hónap szabadságvesztést szabhat ki, bizonyos esetekben ez megemelhető.

Hagyatéki tevékenység

A hagyatéki tevékenység elsősorban az elhunyt személy vagyona feletti rendelkezést jelenti. A bíróság által a végrehajtóra ruházott, a vagyon összegyűjtésére és felosztására vonatkozó hatáskört „hitelesítésnek” (confirmation) nevezik. Erre csak azután kerülhet sor, hogy az elhunyt vagyonára vonatkozó leltárt benyújtották a bírósághoz.

Amennyiben a vagyon bruttó értéke nem haladja meg a 36 000 GBP összeget, úgy az „kisebb vagyonnak” minősül. Ilyenkor a hitelesítést kérő személyt a megfelelő nyomtatvány kitöltésében a helyi rendőrbíróság hivatalvezetőjének személyzete segíti. Amennyiben a vagyon értéke meghaladja a 36 000 GBP összeget, a hitelesítést kérő személynek jogtanácsos (solicitor) segítségét ajánlott igénybe vennie.

Békebíróságok (Justice of the Peace Courts)

A békebíróság olyan laikus bíróság, ahol egy jogi végzettséggel nem rendelkező békebíró és egy jogvégzett titkár (clerk) ítélkezik együtt. A titkár jogi és eljárási kérdésekben tanácsot ad a békebírónak. A békebíróság főként kisebb súlyú bűncselekményekkel foglalkozik és egyszerűsített büntetőeljárást folytat le. A békebíró által kiszabható büntetés legfeljebb 60 nap szabadságvesztés vagy 2500 GBP pénzbüntetés lehet.

A rendőrbíróság hivatalvezetője felelős a rendőrbíróság és a békebíróság adminisztratív tevékenységéért, ideértve a következőket:

  • bírságok behajtása és kártérítési végzések érvényesítése;
  • másolatok kiadása – egyebek mellett óvadékhoz, köztartozás megfizetéséhez vagy szabadságkorlátozáshoz kapcsolódó – bírósági végzésekről;
  • az esküdtek idézése és tevékenységük irányítása.

A skóciai bíróságokról a Skót Bírósági Szolgálat weboldalán található részletesebb tájékoztatás.

Kapcsolódó linkek

Skót Bírósági Szolgálat

Utolsó frissítés: 02/07/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.