A tagállamok rendes bíróságai

Szlovákia

Ez a rész Szlovákia rendes bíróságainak szervezetéről ad tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Szlovákia

Rendes bíróságok – bevezetés

Szlovákiában a bírói hatalmat független és pártatlan bíróságok gyakorolják. Az igazságszolgáltatási ügyek minden szinten különválnak az egyéb nemzeti hatóságoktól.

Jogi adatbázisok

A Szlovák Igazságügyi Minisztérium adatbázisa Slov-Lex

A Szlovák Igazságügyi Minisztérium elektronikus jogszabálygyűjteménye (Slov-Lex) projekt két összekapcsolt informatikai rendszeren alapul:

 1. eZbierka (eGyűjtemény) – a törvény alapján jogszabályok jogi kötőerővel bíró egységes szerkezetbe foglalt szövegeihez és egyéb szabványokhoz hozzáférést biztosító informatikai rendszer
 2. eLegislatíva (eJogalkotás) – a jogalkotási eljárás minden szakaszára kiterjedő folyamatirányító informatikai rendszer, amely fejlett szerkesztési eszközt tartalmaz a jogalkotók számára

Előnyök a célcsoportok számára:

Egyre nehezebb abból az alapvető jogelvből kiindulni a gyakorlatban, hogy mindenki ismeri a hatályos törvényeket és tisztában van a jogaival és kötelezettségeivel, tekintve a törvények növekvő mennyiségét és összetettségét. A Slov-Lex projekt elősegíti ezen elv végrehajtását azáltal, hogy hatékony hozzáférést biztosít mindenkinek a hatályos joghoz:

 • polgárok – a projekt eZbierka része kifejezett előnyöket biztosít azáltal, hogy a hatályos jogszabályokhoz hivatalos és jelentősen jobb hozzáférést biztosít, térítésmentesen, és felhívja a figyelmet az új jogszabályokra
 • jogi szakemberek – folyamatosan hozzáférhetnek a hatályos jogszabályokhoz, és lehetőségük lesz arra, hogy értesítést kapjanak az új szlovák és európai uniós jogszabályokról, mind általánosságban, mind pedig a szakterületükre vonatkozó különös jogszabályok tekintetében
 • vállalkozók – szintén folyamatosan és térítésmentesen hozzáférhetnek a hatályos jogszabályokhoz, és lehetőségük lesz arra, hogy értesítést kapjanak az új szlovák és európai uniós jogszabályokról, mind általánosságban, mind pedig a működési területükre vonatkozó különös jogszabályok tekintetében; egy jobb szabályozási környezet kedvezőbb feltételeket fog teremteni a vállalkozói léthez, és csökkenti az üzleti tevékenységek folytatásának adminisztratív terheit
 • helyi és területi hatóságok – folyamatosan és térítésmentesen hozzáférhetnek a hatályos jogszabályokhoz, miközben adminisztratív terheik (az az adminisztratív szempontból terhes és költséges kötelezettség, hogy munkanapokon hozzáférést biztosítsanak az előfizetéshez kötött Jogszabályok Gyűjteményéhez, valamint a Gyűjtemény papíralapú kiadásának archiválása) csökkennek, mivel a szolgáltatás felváltja a Gyűjteményhez munkanapokon való támogatott hozzáférés biztosításának terhes kötelezettségét
 • közigazgatási szervek – a projekt egyrészről folyamatos és térítésmentes hozzáférést biztosít a hatályos jogszabályokhoz, másrészről csökkenti az adminisztratív terheket, ezáltal a jogalkotás pénzügyi költségét, továbbá lehetőséget biztosít a feladatok jobb teljesítésére a törvényalkotás és az Európai Unió jogának végrehajtása terén
 • igazságügyi hatóságok – folyamatos és gyors hozzáférést kapnak a hatályos jogszabályokhoz és azok bármely időállapotához, valamint egy adott jogszabályhoz kapcsolódó bírósági határozatokra való hivatkozásokhoz egy adott időállapotban, ami lehetőséget teremt arra, hogy legalább részben feleslegessé tegyen bizonyos rutin tevékenységeket, és növelje a bírák és bírósági tisztviselők munkavégzésének hatékonyságát
 • jogalkotó szervek – egy hatékony eszközt használhatnak majd a jogszabályok előkészítésére és a jogalkotási folyamat kezelésére, ami csökkenteni fogja a bürokratikus terheiket és lehetővé teszi számukra, hogy jobban összpontosítsanak a folyamatban lévő javaslatokra.

A rendes bíróságok szervezete

Szlovákia bírósági rendszere

Szlovákia bírósági rendszere az alábbiakból áll:

 • járásbíróságok (54)
 • regionális bíróságok (8)
 • Szakosított büntetőbíróság
 • a Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Bírósága.

A bíróságok hatásköre

Járásbíróságok

A járásbíróságok elsőfokú bíróságként járnak el polgári és büntetőügyekben, hacsak a bírósági eljárásról szóló szabályok másként nem rendelkeznek.

Ezenkívül ítéletet hoznak választási jogi kérdésékben, amennyiben azt a vonatkozó törvény előírja.

Regionális bíróságok

A regionális bíróságok másodfokú bíróságként járnak el a járásbíróságok által első fokon tárgyalt polgári és büntetőügyekben.

Az eljárási szabályok határozzák meg, hogy mely polgári és büntetőügyekben járnak el és hoznak ítéletet a regionális bíróságok elsőfokú bíróságként.

A regionális bíróságok járnak el első fokon közigazgatási ügyekben, kivéve, ha a külön törvény másképpen rendelkezik.

A regionális bíróságok járnak el és hoznak ítéletet egyéb ügyekben, amennyiben külön törvények ezt írják elő. (A magánéletnek az információs technológia jogosulatlan használatával szembeni védelméről és egyes törvények módosításáról szóló 166/2003 sz. törvény).

Szakosított Büntetőbíróság

A Szakosított Büntetőbíróság hoz ítéletet büntető és egyéb ügyekben a bírósági eljárásokra vonatkozó szabályokban meghatározottak szerint.

A Legfelsőbb Bíróság

A Legfelsőbb Bíróság hatásköre az alábbi ügyekre terjed ki:

 • a regionális bíróságok és a Szakosított Büntetőbíróság határozatai elleni rendes fellebbezések, amennyiben a bírósági eljárásokról szóló rendelkezések ezt írják elő;
 • a járásbíróságok, a regionális bíróságok, a Szakosított Büntetőbíróság és a Legfelsőbb Bíróság határozatai elleni rendkívüli fellebbezések, amennyiben a bírósági eljárásokról szóló rendelkezések ezt írják elő;
 • bíróságok és központi kormányzati szervek között az ügy tárgya alapján megállapított hatáskörre vonatkozó viták;
 • valamely ügynek az illetékes bíróságtól eltérő bírósághoz való áthelyezése, amennyiben a jogi eljárásokról szóló rendelkezések ezt írják elő;
 • egyéb esetek, amennyiben azt törvény vagy nemzetközi szerződés írja elő.

A Legfelsőbb Bíróság hatáskörébe tartozik a bíróságok által meghozott jogerős ítéletek felülvizsgálata.

A Legfelsőbb Bíróság előmozdítja továbbá a törvények és egyéb jogilag kötelező erejű rendelkezések egységes értelmezését és következetes alkalmazását:

 • saját ítélkezési tevékenységén keresztül,
 • a törvények és egyéb általános jogilag kötelező erejű rendelkezések értelmezésének egységesítését célzó vélemények elfogadásával,
 • a különös fontossággal bíró jogerős bírósági határozatok közzétételével a Legfelsőbb Bíróság véleményeinek gyűjteményében és a Szlovák Köztársaság bírósági határozatai között.

Kapcsolódó linkek

Igazságügyi Minisztérium

Utolsó frissítés: 27/02/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.