A tagállamok rendes bíróságai

Szlovénia

Ez a rész Szlovénia rendes bíróságainak szervezetéről ad tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Szlovénia

Rendes bíróságok

A bíróságokról szóló törvény 98. cikkének megfelelően a szlovéniai bíróságok közé az alábbiak tartoznak:

 • helyi bíróságok (okrajna sodišča),
 • kerületi bíróságok (okrožna sodišča),
 • felsőbíróságok (višja sodišča),
 • a Szlovén Köztársaság legfelsőbb bírósága (Vrhovno sodišče) (a továbbiakban: a Legfelsőbb Bíróság).

A helyi bíróságok hatásköre

A bíróságokról szóló törvény 99. cikke értelmében a szlovéniai helyi bíróságok hatásköre az alábbiakra terjed ki:

Büntetőügyek

 1. Pénzbírsággal, vagy legfeljebb három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető bűncselekmények első fokon történő elbírálása, kivéve a sajtó, a rádió, a televízió, vagy egyéb nyilvános hírközlési eszköz útján elkövetett rágalmazás bűncselekménye.
 2. A fenti bűncselekmények kivizsgálása
 3. Jogszabályban meghatározott egyéb feladatok ellátása

Polgári ügyek

Döntés első fokon az alábbi ügyekben:

 1. Polgári ügyekben a polgári perrendtartásnak megfelelően
 2. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában öröklési és egyéb nemperes ügyekben, továbbá ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos ügyekben
 3. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában végrehajtási és követelések biztosításával kapcsolatos ügyekben.

Egyéb ügyek

Jogszabályban meghatározott egyéb ügyekben döntés vagy határozathozatal

Költségmentesség

Más bíróság jogszabályon alapuló hatáskörébe nem tartozó ügy ellátása a költségmentességgel kapcsolatos ügyekben, valamint nemzetközi jogsegély nyújtása szabálysértési ügyekben.

A kerületi bíróságok hatásköre

A bíróságokról szóló törvény 101. cikke értelmében a szlovéniai kerületi bíróságok hatásköre az alábbiakra terjed ki:

Büntetőügyek

 1. Döntés első fokon a helyi bíróságok hatáskörébe nem tartozó bűncselekmények ügyében.
 2. Nyomozás vagy nyomozati cselekmények lefolytatása bűncselekmények vonatkozásában (a fenti 1. pontban leírtak szerint).
 3. Előzetes eljárások lefolytatása és a kiskorúak által lekövetett bűncselekmények elbírálása első fokon.
 4. Döntés első fokon külföldi bíróság büntetőügyben hozott ítéletének végrehajtásáról.
 5. Büntetőítéletek végrehajtása és helyi bíróságok büntetőítéleteinek végrehajtása (a fenti 1., 3. és 4. pont szerinti).
 6. Döntés az emberi jogok és alapvető szabadságok korlátozásának engedélyezéséről.
 7. Döntés tárgyalás-előkészítő kollégiumban (a helyi bírósági hatáskörbe tartozó büntetőügyekben is).
 8. Jogszabályban előírt más feladatok ellátása.
 9. A vádlottakkal való jogszerű és megfelelő bánásmód felügyelete, a fogvatartottak felügyelete.

Az 1., 2., 3., 6., 7. és 8. pontban jelzett feladatok ellátásáért a (kerületi) bíróságok szakosított egységei felelősek olyan összetettebb ügyekben, amelyek szervezett bűnözéssel és gazdasági bűncselekményekkel, terrorizmussal, korrupcióval és más hasonló bűnözői tevékenységekkel kapcsolatosak.

Polgári ügyek

Döntés első fokon az alábbi ügyekben:

 1. Polgári ügyekben a polgári perrendtartásnak megfelelően
 2. Külföldi bíróságok ítéleteinek elismerése
 3. A bíróság hatáskörébe tartozó kényszeregyezségi, csőd- és felszámolási ügyek és kapcsolódó jogviták
 4. A szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal kapcsolatos jogviták
 5. A jogvita megindítását megelőzően előzetes intézkedés iránt benyújtott olyan kérelmek, amelyekről a bíróságnak a gazdasági jogvitákra vonatkozó szabályok szerint kell döntenie, a választottbírósági kikötéssel érintett ügyek, valamint az ideiglenes intézkedések iránti kérelmek a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal kapcsolatos ügyekben.
 6. Jogszabályban meghatározott egyes nemperes eljárások.

Egyéb ügyek

 • A cégjegyzék vezetése
 • Döntés vagy határozathozatal más ügyekben, ha azt jogszabály előírja.
 • A polgári, büntető- és egyéb ügyekben a költségmentességgel kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Nemzetközi jogsegélyügyek ellátása

A felsőbíróságok hatásköre

A bíróságokról szóló törvény 104. cikke szerint az alábbiak tartoznak a felsőbíróságok hatáskörébe:

 1. Döntés vagy határozathozatal másodfokon az illetékességi körükbe tartozó helyi és kerületi bíróságok határozatai ellen benyújtott fellebbezésekről
 2. Az illetékességi területén belüli helyi vagy kerületi bíróságok közötti hatásköri viták elbírálása, döntés az illetékességi területen belül más helyi vagy kerületi bírósághoz való áttételről
 3. Jogszabályban előírt más feladatok ellátása.

Jogi adatbázisok

Az adatbázis neve és elérési útja

Sodstvo Republike Slovenije (A Szlovén Köztársaság bíróságai)

Ingyenes-e az adatbázishoz való hozzáférés?

Igen, az adatbázis ingyenesen hozzáférhető.

A tartalom rövid ismertetése

Sodstvo Republike Slovenije (A Szlovén Köztársaság bíróságai) adatbázis több adatbázishoz nyújt hozzáférést, például:

 • A Szlovén Köztársaság igazságszolgáltatási rendszere
 • Bírósági igazgatás
 • Nyilvános nyilvántartások (ingatlan-nyilvántartás, bírósági nyilvántartás)

Kapcsolódó linkek

Bíróságok jegyzéke

Utolsó frissítés: 16/04/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.