Bendrieji nacionaliniai teismai

Kroatija

Turinį pateikė
Kroatija

Bendrosios kompetencijos teismai yra savivaldybės teismai ir apskrities teismai.

Savivaldybės teismai

 1. nagrinėja ginčo tvarka ir ne ginčo tvarka nagrinėjamas bylas, taip pat vykdymo bylas;
 2. nagrinėja paveldėjimo bylas ir žemės registro bylas, tvarko žemės registrus;
 3. nagrinėja baudžiamąsias bylas, išskyrus tas, kurios pagal dalykinę jurisdikciją yra įstatymu priskirtos kitam teismui;
 4. nagrinėja baudžiamųjų nusižengimų bylas, išskyrus tas, kurios pagal dalykinę jurisdikciją yra įstatymu priskirtos kitam organui;
 5. sprendžia dėl užsienio teismų sprendimų ir kitų įstaigų sprendimų, jų priėmimo šalyje prilygstančių teismo sprendimams, pripažinimo ir vykdymo;
 6. vykdo funkcijas, susijusias su tarptautine teisine pagalba jų jurisdikcijai priklausančiose bylose;
 7. savo jurisdikcijai priklausančiais klausimais vykdo teisminį bendradarbiavimą su ES valstybėmis narėmis;
 8. vykdo kitas įstatymu nustatytas funkcijas.

Savivaldybės teismai Kroatijos Respublikoje

Apskrities teismai

 1. nagrinėja apeliacinius skundus dėl savivaldybės teismų sprendimų, jeigu įstatymu nenustatyta kitaip;
 2. nagrinėja bylas kaip pirmoji instancija, kai jų jurisdikcija yra nustatyta įstatymu;
 3. įstatymų nustatyta tvarka atlieka tyrimą ir nagrinėja notarų drausmines bylas drausminių pažeidimų atveju ir kaip pirmoji instancija priima sprendimus dėl šių pažeidimų;
 4. įstatymų nustatyta tvarka priima nutartis dėl apeliacinių skundų, kuriais apskundžiami sprendimai, priimti drausminėse bylose dėl neprofesionalaus notaro elgesio;
 5. atlieka funkcijas, susijusias su tarptautine teisine pagalba jų jurisdikcijai priklausančiose bylose;
 6. savo jurisdikcijai priklausančiais klausimais, išskyrus baudžiamųjų nusižengimų atvejus, vykdo tarptautinį teisminį bendradarbiavimą su ES valstybėmis narėmis;
 7. vykdo užsienio teismų priimtus nuosprendžius;
 8. vykdo kitas įstatymu nustatytas funkcijas.

Apskrities teismai Kroatijos Respublikoje

Paskutinis naujinimas: 15/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.