Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.
Swipe to change

Bendrieji nacionaliniai teismai

Kipras

Turinį pateikė
Kipras
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kipro Respublikoje veikia tik dviejų instancijų teismai. Tai Aukščiausiasis Teismas (gr. Ανώτατο Δικαστήριο), antrąja instancija nagrinėjantis visas bylas, kuriose pateikti apeliaciniai skundai dėl pirmosios instancijos teismų sprendimų, ir šie pirmosios instancijos teismai:

  • administracinis teismas (gr. Διοικητικό Δικαστήριο),
  • apylinkės teismai (gr. Επαρχιακά Δικαστήρια),
  • prisiekusiųjų teismai (gr. Κακουργιοδικεία),
  • šeimos bylų teismas (gr. Οικογενειακό Δικαστήριο),
  • nuomos kontrolės teismas (gr. Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων),
  • darbo ginčų teismas (gr. Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών) ir
  • karo teismas (gr. Στρατοδικείο).

Bendrosios kompetencijos teismai. Įvadas

  • Aukščiausiasis Teismas

Aukščiausiąjį Teismą sudaro 13 teisėjų, vienas iš jų yra teismo pirmininkas. Aukščiausiajam Teismui priklauso ši jurisdikcija:

Apeliacinio teismo (gr. Εφετείο)

Aukščiausiasis Teismas nagrinėja visus apeliacinius skundus, kuriais apskundžiami pirmosios instancijos teismų, įgyvendinančių jurisdikciją civilinėse ir baudžiamosiose bylose, sprendimai. Paprastai apeliacinius skundus nagrinėja trys teisėjai. Apeliaciniai skundai nagrinėjami remiantis pirmosios instancijos proceso protokolu (išskyrus itin išimtinius atvejus, kai taip pat gali būti išklausomi liudytojų parodymai). Įgyvendindamas savo apeliacinę jurisdikciją, Aukščiausiasis Teismas gali palikti ginčijamą sprendimą nepakeistą, jį pakeisti arba panaikinti, arba gali nurodyti nagrinėti bylą iš naujo.

Administracinių sprendimų peržiūra

Išimtinei Aukščiausiojo Teismo jurisdikcijai priklauso nagrinėti skundus, pateiktus dėl bet kurių administracinius įgaliojimus įgyvendinančių asmenų arba įstaigų sprendimų, veiksmų ar neveikimo. Aukščiausiasis Teismas gali pripažinti negaliojančiu bet kurį vykdytiną administracinį aktą dėl pažeidimo arba piktnaudžiavimo įgaliojimais arba jei jis prieštarauja įstatymui arba Konstitucijai.

Išimtiniai teismo įsakymai (gr. Προνομιακά Εντάλματα)

Išimtinei Aukščiausiojo Teismo jurisdikcijai priklauso leisti išimtinius teismo įsakymus: Habeas CorpusMandamusCertiorariQuo Warranto ir draudimus.

Admiralitetas (gr. Ναυτοδικείου)

Aukščiausiasis Teismas turi pirmosios instancijos ir apeliacinę jurisdikciją admiraliteto bylose. Pirmąja instancija bylą nagrinėja vienas teisėjas, o apeliacinius skundus nagrinėja visos sudėties teismas.

Rinkimų peticijos (gr. Εκλογοδικείου)

Būdamas rinkimų teismas, Aukščiausiasis Teismas turi išimtinę jurisdikciją nagrinėti peticijas dėl rinkimų įstatymų aiškinimo ir taikymo.

Konstituciniai klausimai

Aukščiausiojo Teismo jurisdikcijai priklauso priimti sprendimus dėl bet kurio įstatymo atitikties Konstitucijai ir spręsti įvairių valstybės institucijų konfliktus dėl įgaliojimų ar kompetencijos. Aukščiausiasis Teismas taip pat priima sprendimus dėl įstatymų, kuriuos Respublikos Prezidentas, naudodamasis savo konstitucinėmis galiomis, perduoda nagrinėti šiam teismui, atitikties Konstitucijai.

  • Apylinkės teismai (gr. Επαρχιακά Δικαστήρια)

Apylinkės teismai pirmąja instancija nagrinėja visas civilines bylas (išskyrus admiraliteto bylas) ir baudžiamąsias bylas, iškeltas dėl nusikalstamų veikų, už kurias baudžiama iki penkerių metų laisvės atėmimo bausme. Kiekviena Kipro administracinė apylinkė turi apylinkės teismą. Bylas nagrinėja vienas teisėjas, prisiekusiųjų nėra.

  • Prisiekusiųjų teismai (gr. Κακουργιοδικεία)

Prisiekusiųjų teismai nagrinėja tik baudžiamąsias bylas. Paprastai jie nagrinėja sunkiausių nusikaltimų, už kuriuos baudžiama ilgesne nei penkerių metų laisvės atėmimo bausme, bylas. Kiekvieną prisiekusiųjų teismą sudaro trys teisėjai. Sprendimai priimami balsų dauguma. Prisiekusiųjų nėra.

Teisinių duomenų bazės

Kol kas oficialios teisinių duomenų bazės nėra. Veikia įvairios privačios teisinių duomenų bazės, kai kurios iš jų prenumeruojamos, o prie kitų teikiama nemokama prieiga.

Jose pateikiama informacija apie teismų sprendimus ir pirminės teisės aktus.

Susijusios nuorodos

Kipro Aukščiausiasis Teismas

Paskutinis naujinimas: 11/04/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.