Bendrieji nacionaliniai teismai

Danija

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Danijos bendrosios kompetencijos teismų organizacinę sistemą.

Turinį pateikė
Danija

Bendrosios kompetencijos teismai. Įžanga

Aukščiausiasis Teismas (Højesteret)

Aukščiausiasis Teismas yra Danijos paskutinės instancijos apeliacinis teismas, jis įsikūręs Kopenhagoje. Teismas peržiūri sprendimus ir nutartis, kuriuos priėmė:

  • Rytų Danijos aukštasis teismas,
  • Vakarų Danijos aukštasis teismas ir
  • Kopenhagos jūrų ir komercinis teismas.

Aukščiausiasis Teismas peržiūri civilines ir baudžiamąsias bylas ir yra paskutinės instancijos apeliacinis teismas (trečioji grandis) paveldėjimo, bankroto, vykdymo ir žemės registravimo bylose.

Aukščiausiasis Teismas nenagrinėja kaltės arba nekaltumo klausimų baudžiamosiose bylose. Tik išimtiniais atvejais suteikiama teisė apskųsti apeliacine tvarka (trečioji grandis) Aukščiausiajam Teismui (žr. toliau). Neprofesionalių teisėjų Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegijoje nėra.

Rytų Danijos aukštasis teismas (Østre Landsret) ir Vakarų Danijos aukštasis teismas (Vestre Landsret)

Danijoje yra du aukštieji teismai – Vakarų Danijos aukštasis teismas ir Rytų Danijos aukštasis teismas. Aukštieji teismai nagrinėja iš apylinkių teismų gautus apeliacinius skundus.

Civilines ir baudžiamąsias bylas nagrinėja apylinkių teismai (pirmoji grandis). Tam tikromis sąlygomis civilinė byla gali būti perduota aukštajam teismui.

Apylinkių teismai (Byretterne)

Apylinkių teismai nagrinėja civilines, baudžiamąsias, vykdymo, lygtinio nuteisimo ir bankroto bylas. Notarų aktai taip pat priklauso apylinkių teismų jurisdikcijai. Kai kurie apylinkių teismai toliau tvarkys registrus tam tikrose jų jurisdikcijai priklausančiose apylinkėse, kol šios funkcijos neperims Žemės kadastro teismas.

Teisinių duomenų bazės

Daugiau informacijos galima rasti Danijos teismų sistemos struktūros schemoje.

Paskutinis naujinimas: 05/05/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.