Bendrieji nacionaliniai teismai

Estija

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Estijos bendrosios kompetencijos teismų sistemą.

Turinį pateikė
Estija

Bendrosios kompetencijos teismai. Įžanga

Apylinkės teismai yra bendrosios kompetencijos pirmosios instancijos teismai, nagrinėjantys civilines, baudžiamąsias ir administracinių teisės pažeidimų bylas, taip pat kitas įstatymais jų jurisdikcijai priskirtas bylas. Apylinkės teismo procesas reglamentuojamas šiais kodeksais: civilinių bylų atveju – Civilinio proceso kodeksu, baudžiamųjų bylų atveju – Baudžiamojo proceso kodeksu, o bylų dėl administracinių teisės pažeidimų atveju – Administracinių teisės pažeidimų proceso kodeksu.

Apylinkės teismų sprendimų peržiūrą atlieka apygardos teismai, antrąja instancija nagrinėjantys skundus dėl apylinkės teismų priimtų sprendimų ir nuosprendžių. Administracinio teismo procesas reglamentuojamas tais pačiais teisės aktais kaip ir pirmosios instancijos teismo procesas.

Pirmosios instancijos teismai

Estijoje yra keturi apylinkės teismai. Apylinkės teismai padalinti į teismo rūmus.

Apylinkės teismai:

Harju apylinkės teismas (Harju Maakohus):

 1. Talino teismo rūmai.

Viru apylinkės teismas (Viru Maakohus):

 1. Jehvio teismo rūmai,
 2. Narvos teismo rūmai,
 3. Rakverės teismo rūmai.

Pernu apylinkės teismas (Pärnu Maakohus):

 1. Pernu teismo rūmai,
 2. Hapsalu teismo rūmai,
 3. Kuresarės teismo rūmai,
 4. Raplos teismo rūmai,
 5. Paidės teismo rūmai.

Pernu apylinkės teisme taip pat yra už mokėjimo įsakymus atsakingas skyrius, nagrinėjantis prašymus dėl supaprastintos mokėjimo įsakymo išdavimo procedūros.

Tartu apylinkės teismas (Tartu Maakohus):

 1. Tartu teismo rūmai,
 2. Jegevos teismo rūmai,
 3. Viljandžio teismo rūmai,
 4. Valgos teismo rūmai,
 5. Veru teismo rūmai,

Pelvos teismo rūmai. Žemės kadastro skyrius tvarko žemės kadastrą ir laivų registrą. Registrų skyrius tvarko įmonių registrą, ne pelno organizacijų ir fondų registrą, komercinių užstatų registrą ir laivų registrą.

Antrosios instancijos teismai

Estijoje yra du apygardos teismai.

Apygardos teismai:

 • Talino apygardos teismas (Tallinna Ringkonnakohus),
 • Tartu apygardos teismas (Tartu Ringkonnakohus).

Teisinių duomenų bazės

Teismų kontaktinius duomenis galima rasti Teismų svetainėje. Jie pateikiami nemokamai.

Paskutinis naujinimas: 01/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.