Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Bendrieji nacionaliniai teismai

Graikija

Turinį pateikė
Graikija

Civilinių bylų teismai

Visi privatūs ginčai perduodami civilinių bylų teismams, įskaitant ne ginčo teisena nagrinėjamas bylas, kurios yra priskirtos šiems teismams pagal teisės aktus.

Civilinių bylų teismai yra šie:

 1. Aukščiausiasis Teismas (Ο Άρειος Πάγος)
 2. Apeliaciniai teismai (Το Εφετείο)
 3. Pirmosios instancijos teismai, kuriuose bylas nagrinėja keli teisėjai (Πολυμελές Πρωτοδικεία)
 4. Pirmosios instancijos teismai, kuriuose bylas nagrinėja vienas teisėjas (Μονομελές Πρωτοδικεία)
 5. Apylinkės civilinių bylų teismai (Ειρηνοδικεία)

Baudžiamųjų bylų teismai (Ποινικά δικαστήρια)

Baudžiamųjų bylų teismai nagrinėja baudžiamąsias bylas.

Baudžiamųjų bylų teismai:

 1. Aukščiausiasis Teismas
 2. Apeliaciniai teismai, kuriuose bylas nagrinėja penki teisėjai (Πενταμελή Εφετεία)
 3. Mišrūs prisiekusiųjų teismai (μεικτά ορκωτά δικαστήρια)
 4. Mišrūs apeliaciniai prisiekusiųjų teismai (μεικτά ορκωτά Εφετεία)
 5. Apeliaciniai teismai, kuriuose bylas nagrinėja trys teisėjai (Τα Τριμελή Εφετεία)
 6. Magistratų teismai, kuriuose bylas nagrinėja trys teisėjai (Τα Τριμελή Πλημμελειοδικεία)
 7. Magistratų teismai, kuriuose bylas nagrinėja vienas teisėjas (Τα Μονομελή Πλημμελειοδικεία)
 8. Apylinkės baudžiamųjų bylų teismai (Τα Πταισματοδικεία)
 9. Nepilnamečių bylų teismai (Τα Δικαστήρια Ανηλίκων)

Pagal specialiuosius įstatymus baudžiamąją jurisdikciją taip pat įgyvendina:

 • karo teismai (Στρατοδικεία)
 • jūrų teismai (Ναυτοδικεία)
 • oro pajėgų teismai (Αεροδικεία)

Šie teismai nagrinėja bylas kaip specialieji baudžiamųjų bylų teismai.

Šie teismai nagrinėja bylas, susijusias su kariuomenėje, jūrų laivyne ar oro pajėgose tarnaujančio karinio personalo nusikaltimais.

Administraciniai teismai (Διοικητικά δικαστήρια)

 • Graikijoje Valstybės Taryba yra vienas iš trijų aukščiausiųjų teismų (kartu su Aukščiausiuoju Teismu ir Graikijos Audito Rūmais).
 • Valstybės Taryba nagrinėja toliau nurodytas bylas:

  peticijas dėl administracinių aktų panaikinimo dėl teisės pažeidimo, piktnaudžiavimo įgaliojimais, kompetencijos trūkumo ar formalios klaidos;

  Civilinio, karinio, vyriausybės ir kito personalo apeliacinius skundus dėl darbuotojų tarybų (υπηρεσιακά συμβούλια) sprendimų dėl pareigų paaukštinimo, atleidimo iš pareigų, pareigų pažeminimo ir kt.;

  peticijas dėl administracinių teismų sprendimų peržiūros. Administraciniai teismai atsakingi už vyriausybės administracijos ir piliečių ginčų sprendimą.

 • Audito Rūmams suteikti ir teisminiai, ir administraciniai įgaliojimai, todėl ši institucija atlieka dvejopas funkcijas. Audito Rūmų kompetencija yra kontroliuoti valstybės (viešojo sektoriaus ir vietos valdžios institucijų) išlaidas. Jie taip pat atsakingi už viešojo administravimo institucijų priežiūrą ir užduočių paskirstymą joms ir turi teisminius įgaliojimus priimti sprendimus dėl kai kurių valstybės tarnautojų darbo užmokesčio bylų.
 • Bendrosios kompetencijos administraciniai teismai yra pirmosios instancijos administraciniai teismai ir apeliaciniai administraciniai teismai.

 • Pirmosios instancijos administraciniuose teismuose bylas nagrinėja vienas teisėjas arba trijų teisėjų kolegija, atsižvelgiant į ginčo vertę pinigais. Jie nagrinėja mokesčių bylas, fizinių asmenų ir socialinio draudimo arba socialinės politikos organizacijų ir piliečių bei nacionalinės arba vietos valdžios administracinius ginčus.
 • Pirmosios instancijos teismai, sudaryti iš trijų teisėjų, taip pat nagrinėja apeliacinius skundus dėl vieno teisėjo administracinių pirmosios instancijos teismų sprendimų.

 • Administraciniai apeliaciniai teismai nagrinėja apeliacinius skundus dėl administracinių pirmosios instancijos teismų sprendimų, kuriuos priėmė trijų teisėjų kolegija. Jie taip pat pirmąja instancija nagrinėja peticijas dėl administracinių aktų, susijusių su valstybės tarnautojų darbo santykiais (atleidimas iš darbo, nepaskyrimas į aukštesnes pareigas ir kt.), panaikinimo.
 • Teisinių duomenų bazės

  1. Valstybės Tarybos interneto svetainė. Duomenų baze galima naudotis nemokamai.
  2. Aukščiausiojo Teismo interneto svetainė. Duomenų baze galima naudotis nemokamai.

  Susijusios nuorodos

  Aukščiausiasis Teismas

  Atėnų pirmosios instancijos teismas

  Salonikų pirmosios instancijos teismas

  Pirėjo pirmosios instancijos teismas

  Valstybės ir administracinio teisingumo taryba

  Graikijos Audito Rūmai

  Prokuratūra prie Atėnų pirmosios instancijos teismo

  Paskutinis naujinimas: 12/07/2022

  Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.