Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Bendrieji nacionaliniai teismai

Latvija

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Latvijos bendrosios kompetencijos teismų sistemą.

Turinį pateikė
Latvija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Bendrosios kompetencijos teismai. Įvadas

Latvijoje teisminę valdžią vykdo miestų ir rajonų teismai, apygardos teismai ir Aukščiausiasis teismas.

Latvijoje civilinės ir baudžiamosios bylos nagrinėjamos teismuose, kurie skirstomi į tris pakopas:

 1. miesto arba rajono teismai (rajonu (pilsētu) tiesas);
 2. apygardos teismai (apgabaltiesas) ir
 3. Aukščiausiasis Teismas (Augstākā Tiesa).

Teritorinė jurisdikcija nustatyta sprendime dėl teismų, jų teritorinių jurisdikcijų ir vietovių (Lēmums "Par tiesām, to darbības teritorijām un atrašanās vietām").

Miestų ir rajonų teismai ir jų teritorinės jurisdikcijos

Nr.

Teismas

Administracinis-teritorinis vienetas

1.

Daugpilio teismas (Daugavpils tiesa)

Teismo rūmai įsikūrę Daugpilyje, Kraslavoje ir Preiliuose.

1.1. Agluonos savivaldybė

1.2. Dagdos savivaldybė

1.3. Daugpilio savivaldybė

1.4. Daugpilio miestas

1.5. Alūkstos savivaldybė

1.6. Kraslavos savivaldybė

1.7. Lyvanų savivaldybė

1.8. Preilių savivaldybė

1.9. Riebinių savivaldybė

1.10. Varkavos savivaldybė

2.

Kuržemės rajono teismas (Kurzemes rajona tiesa)

Teismo rūmai įsikūrę Liepojoje, Kuldygoje, Salduje, Talsuose ir Ventspilyje.

2.1. Aizputės savivaldybė

2.2. Alsungos savivaldybė

2.3. Bruocėnų savivaldybė

2.4. Dundagos savivaldybė

2.5. Durbės savivaldybė

2.6. Gruobinios savivaldybė

2.7. Kuldygos savivaldybė

2.8. Liepojos miestas

2.9. Mėrsrago savivaldybė

2.10. Nycos savivaldybė

2.11. Paviluostos savivaldybė

2.12. Priekulės savivaldybė

2.13. Ruojos savivaldybė

2.14. Rucavos savivaldybė

2.15. Saldaus savivaldybė

2.16. Skrundos savivaldybė

2.17. Talsų savivaldybė

2.18. Vainiaudos savivaldybė

2.19. Ventspilio savivaldybė

2.20. Ventspilio miestas

3.

Rėzeknės teismas (Rēzeknes tiesa)

Teismo rūmai įsikūrę Rėzeknėje, Balvuose ir Ludzoje.

3.1. Baltinavos savivaldybė

3.2. Balvų savivaldybė

3.3. Ciblos savivaldybė

3.4. Karsavos savivaldybė

3.5. Ludzos savivaldybė

3.6. Rėzeknės savivaldybė

3.7. Rėzeknės miestas

3.8. Rugajų savivaldybė

3.9. Viliakos savivaldybė

3.10. Vilianų savivaldybė

3.11. Zilupės savivaldybė

4.

Rygos miesto Latgalos rajono teismas (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

Teritorinė jurisdikcija atitinka:

4.1. Latgalos rajoną (Latgales priekšpilsēta), Rygos miestą

5.

Rygos miesto Pardaugavos teismas (Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa)

Teritorinė jurisdikcija atitinka:

5.1. Kuržemės rajoną (Kurzemes rajons), Rygos miestą

5.2. Žiemgalos rajoną (Zemgales priekšpilsēta), Rygos miestą

6.

Rygos miesto Vidžemės rajono teismas (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)

Teritorinė jurisdikcija atitinka:

6.1. Centro rajoną (Centra rajons), Rygos miestą

6.2. Šiaurės rajoną (Ziemeļu rajons), Rygos miestą

6.3. Vidžemės rajoną (Vidzemes priekšpilsēta), Rygos miestą

7.

Rygos rajono teismas (Rīgas rajona tiesa)

Teismo rūmai įsikūrę Rygoje, Jūrmaloje ir Siguldoje.

7.1. Adažių savivaldybė

7.2. Babytės savivaldybė

7.3. Balduonės savivaldybė

7.4. Carnikavos savivaldybė

7.5. Garkalnės savivaldybė

7.6. Inčukalno savivaldybė

7.7. Jūrmalos miestas

7.8. Krimuldos savivaldybė

7.9. Kekavos savivaldybė

7.10. Malpilio savivaldybė

7.11. Marupės savivaldybė

7.12. Uolainės savivaldybė

7.13. Ruopažių savivaldybė

7.17. Salaspilio savivaldybė

7.15. Saulkrastų savivaldybė

7.16. Sėjos savivaldybė

7.17. Siguldos savivaldybė

7.18. Stuopinių savivaldybė

8.

Vidžemės rajono teismas (Vidzemes rajona tiesa)

Teismo rūmai įsikūrę Valmieroje, Alūksnėje, Cėsiuose, Gulbenėje, Limbažiuose, Maduonoje ir Valkoje.

8.1. Aluojos savivaldybė

8.2. Alūksnės savivaldybė

8.3. Amatos savivaldybė

8.4. Apės savivaldybė

8.5. Beverynos savivaldybė

8.6. Burtniekų savivaldybė

8.7. Cesvainės savivaldybė

8.8. Cėsių savivaldybė

8.9. Ėrglių savivaldybė

8.10. Gulbenės savivaldybė

8.11. Jaunpiebalgos savivaldybė

8.12. Kuocėnų savivaldybė

8.13. Limbažių savivaldybė

8.14. Lygatnės savivaldybė

8.18. Lubanos savivaldybė

8.16. Maduonos savivaldybė

8.17. Mazsalacos savivaldybė

8.18. Naukšėnų savivaldybė

8.19. Pargaujos savivaldybė

8.20. Priekulių savivaldybė

8.21. Raunos savivaldybė

8.22. Rūjienos savivaldybė

8.23. Salacgryvos savivaldybė

8.24. Smiltenės savivaldybė

8.28. Strenčių savivaldybė

8.26. Valkos savivaldybė

8.27. Valmieros miestas

8.28. Varaklianų savivaldybė

8.29. Vecpiebalgos savivaldybė

9.

Žiemgalos rajono teismas (Zemgales rajona tiesa)

Teismo rūmai įsikūrę Jelgavoje, Aizkrauklėje, Bauskėje, Duobelėje, Jėkabpilyje, Uogrėje ir Tukume.

9.1. Aizkrauklės savivaldybė

9.2. Aknystos savivaldybė

9.3. Aucės savivaldybė

9.4. Bauskės savivaldybė

9.5. Duobelės savivaldybė

9.6. Engurės savivaldybė

9.7. Iecavos savivaldybė

9.8. Ikškilės savivaldybė

9.9. Jaunjelgavos savivaldybė

9.10. Jaunpilio savivaldybė

9.11. Jelgavos savivaldybė

9.12. Jelgavos miestas

9.13. Jėkabpilio savivaldybė

9.14. Jėkabpilio miestas

9.15. Kandavos savivaldybė

9.19. Kuoknesės savivaldybė

9.17. Krustpilio savivaldybė

9.18. Kegumo savivaldybė

9.19. Lielvardės savivaldybė

9.20. Neretos savivaldybė

9.21. Uogrės savivaldybė

9.22. Uozuolniekų savivaldybė

9.23. Pliavinių savivaldybė

9.24. Rundalės savivaldybė

9.25. Salos savivaldybė

9.29. Skryverių savivaldybė

9.27. Tėrvetės savivaldybė

9.28. Tukumo savivaldybė

9.29. Vecumniekų savivaldybė

9.30. Viesytės savivaldybė

 

Apygardos teismai (apgabaltiesas) ir jų teritorinės jurisdikcijos

Nr.

Apygardos teismas

Miesto arba rajono teismo teritorinė jurisdikcija

1.

Kuržemės apygardos teismas (Kurzemes apgabaltiesa)

1.1. Kuržemės rajono teismas (Kurzemes rajona tiesa)

2.

Latgalos apygardos teismas (Latgales apgabaltiesa)

2.1. Daugpilio teismas (Daugavpils tiesa)

2.2. Rėzeknės teismas (Rēzeknes tiesa)

3.

Rygos apygardos teismas (Rīgas apgabaltiesa)

3.1. Rygos miesto Latgalos rajono teismas (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

3.2. Rygos miesto Pardaugavos teismas (Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa)

3.3. Rygos miesto Vidžemės rajono teismas (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)

3.4. Rygos rajono teismas (Rīgas rajona tiesa)

4.

Vidžemės apygardos teismas (Vidzemes apgabaltiesa)

4.1. Vidžemės rajono teismas (Vidzemes rajona tiesa)

5.

Žiemgalos apygardos teismas (Zemgales apgabaltiesa)

5.1. Žiemgalos rajono teismas (Zemgales rajona tiesa)

6.

Administracinis apygardos teismas (Administratīvā apgabaltiesa)

6.1. Administracinis rajono teismas (Administratīvā rajona tiesa)

 

Administracines bylas nagrinėja:

 • rajono administracinis teismas (Administratīvā rajona tiesa) (teismo rūmai įsikūrę Rygoje, Jelgavoje, Liepojoje, Rėzeknėje ir Valmieroje),
 • apygardos administracinis teismas (Administratīvā apgabaltiesa), ir
 • Aukščiausiojo Teismo administracinių bylų skyrius (Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments).

Apygardos administracinio teismo ir rajono administracinio teismo teritorinė jurisdikcija apima visą Latvijos administracinę teritoriją. Administracinis rajono teismas turi penkis teismo rūmus, po vieną kiekvienoje teisminėje apygardoje, t. y. po vieną Rygoje, Jelgavoje, Rėzeknėje, Valmieroje ir Liepojoje.

Jurisdikcija pagal bylos dalyką

Pagal Baudžiamojo proceso įstatymą (Kriminālprocesa likumus) kaip pirmosios instancijos teismas visas baudžiamąsias bylas nagrinėja miesto arba rajono teismas. Rygos miesto Vidžemės rajono teismas yra pirmosios instancijos teismas nagrinėjant baudžiamąsias bylas, susijusias su valstybės paslapties klausimais. Rajono ar miesto teismo sprendimą, apskųstą pagal visą apeliacinę procedūrą (apelācija), svarsto apygardos teismas kaip apeliacinis teismas. Kasacinį skundą (kasācija) dėl žemesnės instancijos teismo sprendimo nagrinėja Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų skyrius (Augstākās tiesas Krimināllietu departaments). Miesto arba rajono teismuose baudžiamąją bylą nagrinėja vienas teisėjas. Jeigu baudžiamoji byla yra itin sudėtinga, pirmosios instancijos teismo pirmininkas gali nuspręsti, kad bylą turi nagrinėti trijų to teismo teisėjų kolegija. Baudžiamųjų bylų apeliacijas (tiek pateiktas pagal visą apeliacinę procedūrą, tiek kasacinius skundus) nagrinėja teisėjų kolegija.

Pagal Civilinio proceso įstatymą (Civilprocesa likums) bylą pirmąja instancija nagrinėja rajono arba miesto teismas, išskyrus bylas, kurios pagal įstatymą svarstomos apygardos teisme. Ieškinius dėl neginčijamų prievolių įvykdymo (bezstrīdus piespiedu izpildīšana) ir prievolių įvykdymo įteikiant teismo pranešimą (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtība) nagrinėja atitinkamo rajono ar miesto teismo žemės registro skyrius. Apygardos teismai pirmąja instancija nagrinėja bylas, susijusias su:

 • ginčais dėl nekilnojamojo turto nuosavybės teisės, išskyrus ginčus dėl sutuoktinių turto padalijimo;
 • patentinių, prekių ženklų ir saugomų geografinių nuorodų teisių apsauga;
 • kredito įstaigų bankrotu ir likvidavimu.

Pagal Civilinio proceso įstatymą, jeigu byla apima kelis ieškinius, iš kurių vieni priklauso rajono ar miesto teismo jurisdikcijai, o kiti – apygardos teismo jurisdikcijai, arba miesto ar rajono teismas priėmė apygardos teismo jurisdikcijai priklausantį priešieškinį, byla turi būti nagrinėjama apygardos teisme. Rygos apygardos teismas yra pirmosios instancijos teismas nagrinėjant civilines bylas, susijusias su valstybės paslapties klausimais. Pirmos instancijos teisme civilines bylas nagrinėja vienas teisėjas, o apeliacijas (pateiktas pagal visą apeliacinę procedūrą arba kasacinius skundus) nagrinėja kolegija.

Bylas dėl administracinių teisės pažeidimų nagrinėja rajono arba miesto teismai ir apygardos teismai, kurių jurisdikcijai priklauso civilinės ir baudžiamosios bylos. Pagal Latvijos administracinių teisės pažeidimų kodeksą (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss) aukštesnės valdžios institucijos priimtas sprendimas gali būti apskųstas rajono arba miesto teismui. Rajono arba miesto teismo teisėjo sprendimas gali būti apskųstas apygardos teismui, jei tai aiškiai numatyta Latvijos administracinių teisės pažeidimų kodekse. Apeliacinio teismo sprendimas administracinio teisės pažeidimo byloje negali būti apskųstas ir įsigalioja jo paskelbimo dieną.

Pagal Administracinio proceso įstatymą (Administratīvā procesa likums) administracinės bylos pirmosios instancijos tvarka nagrinėjamos rajono administracinio teismo rūmuose, išskyrus atvejus, kai įstatyme numatyta kitaip. Jei byla pirmosios instancijos tvarka nagrinėjama rajono administraciniame teisme ir šis teismas turi patikrinti informaciją, susijusią su valstybės paslapties klausimu, byla nagrinėjama Rygos rajono administracinio teismo rūmuose. Jeigu įstatyme numatyta, kad administracinę bylą pirmosios instancijos tvarka nagrinėja ne rajono administracinis teismas, o apygardos administracinis teismas arba Aukščiausiojo Teismo administracinių bylų skyrius, atitinkamas prašymas turi būti pateiktas atitinkamai apygardos administraciniam teismui arba Aukščiausiojo Teismo administracinių bylų skyriui. Administracinės bylos šalis gali pateikti apeliaciją dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo arba papildomo sprendimo pagal visą apeliacinę procedūrą, išskyrus atvejus, kai įstatyme numatyta, kad sprendimas negali būti skundžiamas arba turi būti skundžiamas kasacine tvarka. Dar neįsiteisėjęs rajono administracinio teismo sprendimas gali būti skundžiamas apygardos administraciniam teismui. Administracinės bylos šalis gali apskųsti apeliacinės instancijos teismo sprendimą arba papildomą sprendimą kasacine tvarka, jei teismas pažeidė materialines ar procedūrines taisykles arba nagrinėdamas bylą viršijo savo įgaliojimus. Pirmos instancijos teisme administracines bylas nagrinėja vienas teisėjas arba teisėjų kolegija, o apeliaciniame teisme pateiktas apeliacijas pagal visą apeliacinę procedūrą arba kasacinius skundus nagrinėja kolegija.

Pagal Patentų įstatymą (Patentu likums) Rygos apygardos teismas pirmąja instancija nagrinėja civilines bylas dėl išradimų teisinės apsaugos, susijusias su:

 • teisių į patentą atkūrimu;
 • patento paskelbimu negaliojančiu;
 • ankstesnio naudojimo teisėmis;
 • neteisėtu patento naudojimu (patento pažeidimu):
 • patento pažeidimo paskelbimu negaliojančiu;
 • licencijos suteikimu, licencijos sutarties nuostatomis ar tokių nuostatų vykdymu;
 • teise į kompensaciją, kai neįmanoma viešai naudotis išradimu.

Pagal Dizaino įstatymą (Dizainparaugu likums) Rygos apygardos teismas pirmąja instancija nagrinėja ginčus dėl dizaino teisinės apsaugos, susijusius su:

 • teisės į dizainą pripažinimu;
 • dizaino registracijos pripažinimu negaliojančia;
 • neteisėtu dizaino naudojimu (dizaino pažeidimu);
 • licencijos suteikimu, licencijos sutarties nuostatomis ar tokių nuostatų vykdymu.

Aukščiausiąjį Teismą sudaro civilinių bylų skyrius, baudžiamųjų bylų skyrius, administracinių bylų skyrius ir civilinių bylų kolegija. Kolegija nagrinėja pagal visą apeliacinę procedūrą pateiktas apeliacijas dėl apygardos teismų pirmąja instancija priimtų sprendimų. Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyrius, baudžiamųjų bylų skyrius ir administracinių bylų skyrius yra kasaciniai organai visoms byloms, kurias nagrinėja rajono arba miesto teismai ir apygardos teismai, ir yra pirmosios instancijos organai byloms, susijusioms su Valstybės audito tarnybos (Valsts kontroles padome) sprendimais, priimtais Valstybės audito tarnybos įstatymo 55 straipsnyje nustatyta tvarka. Kolegijoje bylas nagrinėja kolegija, sudaryta iš trijų teisėjų; Aukščiausiojo Teismo skyriuje bylas nagrinėja trijų teisėjų kolegija, o tam tikrais įstatymuose nustatytais atvejais – išplėstinės sudėties kolegija.

Žemės registro skyrių (zemesgrāmatu nodaļas) teisėjai registruoja nekilnojamąjį turtą žemės registruose ir suteikia susijusias teises, nagrinėja ieškinius dėl neginčijamų prievolių įvykdymo ir prievolių įvykdymo įteikiant teismo pranešimą. Žemės registro skyrių teisėjų teisinis statusas atitinka miesto ir rajono teismų teisėjų teisinį statusą. Pagal Žemės registro įstatymą (Zemesgrāmatu likums) žemės registro skyrių teritorinės jurisdikcijos atitinka miesto ir rajono teismų jurisdikcijas, išskyrus Rygos miesto žemės registro skyrių, kurio teritorinė jurisdikcija apima Rygos miesto Kuržemės rajono teismo, Rygos miesto Vidžemės rajono teismo, Rygos miesto šiaurės rajono teismo, Rygos miesto centro rajono teismo, Rygos miesto Latgalos rajono teismo ir Rygos miesto Žiemgalos rajono teismo teritorines jurisdikcijas, o Rygos rajono žemės registro skyriaus teritorinė jurisdikcija apima Rygos rajono teismo (Rīgas rajona tiesa) ir Siguldos teismo (Siguldas tiesa) teritorines jurisdikcijas.

Teisinių duomenų bazės

Duomenų bazės pavadinimas ir URL adresas

Latvijos nacionalinio teismų portalo interneto svetainė

Latvijos teismų elektroninių paslaugų interneto svetainė

Aukščiausiojo Teismo interneto svetainė

Ar prieiga prie duomenų bazės yra nemokama?

Taip, prieiga yra nemokama.

Trumpas duomenų bazės turinio aprašymas

Latvijos nacionaliniame teismų portale pateikiama naujausia bendra informacija apie Latvijos teismus.

Latvijos teismų elektroninių paslaugų interneto svetainėje galima naudotis nuasmenintų teismo sprendimų duomenų baze, elektroniniu būdu sekti teisminių bylų eigą, pateikti teismui elektroninį ieškinį, naudojantis išlaidų ir mokesčių skaičiuotuvu apskaičiuoti teisminių procesų ir mokamų paslaugų kainą, gauti ir užpildyti elektronines formas bei naudotis kitomis teismų elektroninėmis paslaugomis.

Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje yra precedentinių sprendimų archyvas, kuriame galima rasti naujausius Aukščiausiojo Teismo sprendimus ir teismų praktikos rinkinius. Informaciją galima rasti skyriuje Judikatūra („Teismų praktika“).

Bendroji informacija

Šiuo metu Latvijos nacionaliniame teismų portale paskelbta informacija ir Aukščiausiojo Teismo portale paskelbtos Aukščiausiojo Teismo nutartys ir teismų praktikos rinkiniai pateikiami tik latvių kalba.

Paskutinis naujinimas: 02/05/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.