Bendrieji nacionaliniai teismai

Lietuva

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie Lietuvos bendrosios kompetencijos teismus.

Turinį pateikė
Lietuva

Bendrosios kompetencijos teismai. Įžanga

Lietuvoje yra 56 bendrosios kompetencijos teismas:

 • Lietuvos Aukščiausiasis Teismas,
 • Lietuvos apeliacinis teismas,
 • 5 apygardos teismai,
 • 49 apylinkės teismai.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra vienintelis kasacinis teismas (paskutinė instancija) įsiteisėjusiems bendrosios kompetencijos teismų nuosprendžiams, sprendimams, nutartims ir nutarimams peržiūrėti.

Šis teismas formuoja vienodą teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus.

Daugiau informacijos galima rasti Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje.

Lietuvos apeliacinis teismas

Apeliaciniam teismui galima skųsti apygardos teismų sprendimus (priimtus pirmąja instancija). Jis taip pat nagrinėja prašymus dėl užsienio ar tarptautinių teismų ir užsienio ar tarptautinių arbitražo teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje. Jis atlieka ir kitas jo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.

Apeliacinio teismo pirmininkas įstatymo nustatyta tvarka organizuoja ir kontroliuoja apylinkės teismų ir jų teisėjų administracinę veiklą.

Daugiau informacijos galima rasti Apeliacinio teismo interneto svetainėje.

Apygardos teismai

Apygardos teismas yra pirmoji instancija baudžiamosioms ir civilinėms byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai. Jis taip pat nagrinėja apeliacinius skundus dėl apylinkių teismų nuosprendžių, sprendimų, nutarčių ir nutarimų.

Apygardos teismo pirmininkas pagal teismo kompetenciją įstatymo nustatyta tvarka organizuoja ir kontroliuoja apylinkės teismų ir jų teisėjų administracinę veiklą.

Tik Vilniaus apygardos teismas, kaip pirmosios instancijos teismas, nagrinėja šias civilines bylas (Civilinio proceso kodekso 28 straipsnis):

 • dėl ginčų, numatytų Lietuvos Respublikos patentų įstatyme;
 • dėl ginčų, numatytų Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme;
 • dėl įvaikinimo pagal užsienio valstybių piliečių prašymus įvaikinti Lietuvos Respublikos pilietį, gyvenantį Lietuvos Respublikoje arba užsienio valstybėje;
 • kitas civilines bylas, kurias pagal galiojančius įstatymus kaip pirmosios instancijos teismas nagrinėja tik Vilniaus apygardos teismas.

Apylinkių teismai

Apylinkės teismas – tai pirmoji instancija toliau nurodytoms byloms:

 • baudžiamosioms byloms,
 • civilinėms byloms,
 • administracinių teisės pažeidimų byloms (įstatymų priskirtoms jo kompetencijai),
 • hipotekos teisėjų kompetencijai priskirtoms byloms,
 • byloms, susijusioms su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu.

Įstatymų nustatytais atvejais apylinkės teismo teisėjas atlieka ikiteisminio tyrimo teisėjo, vykdymo teisėjo funkcijas, taip pat kitas apylinkės teismo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.

Paskutinis naujinimas: 07/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.