Bendrieji nacionaliniai teismai

Nyderlandai

Šiame skirsnyje pateikiama informacija apie bendrosios kompetencijos teismų struktūrą Nyderlanduose.

Turinį pateikė
Nyderlandai

Teismai

Nyderlanduose yra 11 apygardos teismų.

Kiekvieną teismą sudaro keletas skyrių:

  • civilinė teisės (privačių asmenų ir (arba) organizacijų konfliktai);
  • administracinės teisės (asmenų ar organizacijų ir valdžios institucijų konfliktai);
  • baudžiamosio teisės (nusikalstamos veikos).

Bendrasis kompetencijos teismas taip pat turi kantono sektorių, kuriame kantono teisėjai, be kita ko, nagrinėja paprastas baudžiamąsias ir civilines bylas, kurių ieškinių suma neviršija 25 000 EUR.

Apeliacinės institucijos

Šalis, kuri nesutinka su apygardos teismo sprendimu, gali pateikti apeliacinį skundą. Baudžiamąsias ir civilines bylas nagrinėja vienas iš keturių apeliacinių teismų (nl. gerechtshoven). Administracinėse bylose, priklausomai nuo dalyko, apeliacinį skundą gali nagrinėti:

  • apeliaciniai teismai (nl. gerechtshoven);
  • Centrinis apeliacinis tribunolas (nl. Centrale Raad van Beroep);
  • Prekybos ir pramonės apeliacinis tribunolas (nl. College van Beroep voor het Bedrijfsleven);
  • Valstybės tarybos (nl. Raad van State) Administracinės teisės skyrius (nl. Afdeling bestuursrechtspraak).

Aukščiausiasis Teismas (nl. Hoge Raad).

Nyderlandų Aukščiausiasis Teismas yra aukščiausias Nyderlandų teismas civilinės, baudžiamosios ir mokesčių teisės srityse. Aukščiausiasis Teismas gali panaikinti apeliacinių teismų sprendimus (vykdant vadinamąjį kasacinį procesą). Aukščiausiasis Teismas taip pat atsakingas už vienodo teisės taikymo užtikrinimą ir Nyderlandų teisės plėtojimą.

Daugiau informacijos apie teismų sistemos organizavimą galima rasti Nyderlandų teismų praktikai skirtoje interneto svetainėje.

Teisinių duomenų bazės

Teismų praktikos duomenų bazėje skelbiama svarbi sprendimų dalis. Šie sprendimai ir nuosprendžiai skelbiami viešai, juos įtraukiant į rechtspraak.nl interneto svetainės duomenų bazę.

Ar duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip, prieiga yra nemokama.

Susijusios nuorodos

Nyderlandų teismų praktika ir Nyderlandų Aukščiausiasis Teismas

Informacija apie Nyderlandų teismų sistemą (anglų kalba)

Paskutinis naujinimas: 13/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.