Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Parastās valstu tiesas

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

Civillietu tiesas

Visus privāttiesiskos strīdus nodod izskatīšanai civillietu tiesās, tajā skaitā bezstrīdus lietas, kas šīm tiesām nodotas ar likumu.

Civillietu tiesas ir:

 1. Augstākā tiesa (Ο Άρειος Πάγος)
 2. Apelācijas tiesas (Το Εφετείο)
 3. Pirmās instances tiesas ar vairākiem tiesnešiem (Πολυμελές Πρωτοδικεία)
 4. Viena tiesneša pirmās instances tiesas (Μονομελές Πρωτοδικεία)
 5. Rajona civillietu tiesas (Ειρηνοδικεία)

Krimināltiesas (Ποινικά δικαστήρια)

Krimināltiesas izskata krimināllietas.

Krimināltiesas ir:

 1. Augstākā tiesa
 2. Apelācijas tiesas piecu tiesnešu sastāvā (Πενταμελή Εφετεία)
 3. Jauktās zvērināto tiesas (μεικτά ορκωτά δικαστήρια)
 4. Jauktās zvērināto apelācijas tiesas (μεικτά ορκωτά Εφετεία)
 5. Apelācijas tiesas trīs tiesnešu sastāvā (Τα Τριμελή Εφετεία)
 6. Maģistrātu tiesas trīs tiesnešu sastāvā (Τα Τριμελή Πλημμελειοδικεία)
 7. Maģistrātu tiesas viena tiesneša sastāvā (Τα Μονομελή Πλημμελειοδικεία)
 8. Rajona krimināltiesas (Τα Πταισματοδικεία)
 9. Nepilngadīgo lietu tiesas (Τα Δικαστήρια Ανηλίκων)

Saskaņā ar īpašiem likumiem krimināllietās jurisdikcija ir arī:

 • Kara tiesām (Στρατοδικεία)
 • Jūrlietu tiesām (Ναυτοδικεία)
 • Gaisa spēku tiesām (Αεροδικεία)

Šīs tiesas iztiesā lietas kā īpašas krimināltiesas.

Šīs tiesas iztiesā lietas par nodarījumiem, ko izdarījušas armijas, flotes vai gaisa spēku dienestā esošas militārpersonas.

Administratīvās tiesas (Διοικητικά δικαστήρια)

 • Valsts padome ir viena no trim Grieķijas augstākajām tiesām (vēl arī Augstākā tiesa un Grieķijas Revīzijas tiesa).
 • Īsumā — Valsts padome izskata lietas, ieskaitot:

  pieteikumus par administratīvo aktu atcelšanu par likumpārkāpumiem, ļaunprātīgu varas izmantošanu, nekompetenci vai formālu bezdarbību;

  civilpersonu, militārpersonu, valdības ierēdņu un citu personu apelācijas sūdzības par darbinieku padomju (υπηρεσιακά συμβούλια) nolēmumiem par paaugstināšanu, atbrīvošanu no amata, pazemināšanu amatā u. c.;

  pieteikumus par administratīvo tiesu nolēmumu pārskatīšanu. Administratīvās tiesas ir atbildīgas par valsts pārvaldes un pilsoņu savstarpējo administratīvo strīdu izšķiršanu.

 • Revīzijas tiesai ir gan tiesas, gan pārvaldes pilnvaras, kas to padara par struktūru ar divējādām funkcijām. Tā ir pilnvarota kontrolēt valsts (kā publiskā sektora, tā vietējo pašvaldību) izdevumus. Tā arī atbild par valsts pārvaldes pārraudzību un uzdevumu došanu, kā arī ir pilnvarota kā tiesa pieņemt lēmumus noteiktās valsts civildienesta ierēdņu algu lietās.
 • Vispārējās jurisdikcijas administratīvās tiesas ir pirmās instances administratīvās tiesas un administratīvās apelācijas tiesas.

 • Pirmās instances administratīvās tiesas atkarībā no strīda mantiskās vērtības izskata lietas viena vai trīs tiesnešu sastāvā. Tās izskata nodokļu lietas, strīdus starp fiziskām personām un sociālā nodrošinājuma vai sociālās politikas organizācijām, kā arī pilsoņu un valsts vai vietējās pašvaldības administratīvos strīdus.
 • Pirmās instances administratīvās tiesas trīs locekļu sastāvā arī izskata apelācijas sūdzības par pirmās instances administratīvās tiesas viena tiesneša sastāvā nolēmumiem.

 • Apelācijas administratīvās tiesas arī izskata apelācijas sūdzības par pirmās instances administratīvās tiesas trīs tiesnešu sastāvā pieņemtajiem nolēmumiem. Tās arī pirmajā instancē izskata lietas par pieteikumiem par administratīvajiem aktiem, kas ir saistīti ar civildienesta ierēdņu nodarbinātību (atbrīvošanu no amata, neiecelšanu vai nepaaugstināšanu amatā u. c.).
 • Juridiskās datubāzes

  1. Valsts padomes tīmekļa vietne. Datubāzei var piekļūt bez maksas.
  2. Augstākās tiesas tīmekļa vietne. Datubāzei var piekļūt bez maksas.

  Saistītas saites

  Augstākā tiesa

  Atēnu pirmās instances tiesa

  Saloniku pirmās instances tiesa

  Pirejas pirmās instances tiesa

  Valsts un administratīvās justīcijas padome

  Grieķijas Revīzijas tiesa

  Atēnu pirmās instances tiesas prokuratūra

  Lapa atjaunināta: 12/07/2022

  Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.