Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Grieg ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Qrati ordinarji nazzjonali

Ċipru

Il-kontenut ipprovdut minn
Ċipru
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Hemm żewġ livelli biss ta’ qrati fir-Repubblika ta’ Ċipru. Il-Qorti Suprema (Ανώτατο Δικαστήριο), li tisma’, fit-tieni istanza, il-kawżi kollha li fihom isiru appelli kontra deċiżjoni ta’ qorti tal-prim’istanza, kif ukoll il-qrati tal-prim’istanza li ġejjin:

  • Il-Qorti Amministrattiva (Διοικητικό Δικαστήριο)
  • Il-Qrati Distrettwali (Επαρχιακά Δικαστήρια)
  • Il-Qrati Kriminali (Κακουργιοδικεία)
  • Il-Qorti tal-Familja (Οικογενειακό Δικαστήριο)
  • It-Tribunal għall-Kontroll tal-Kera (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων)
  • It-Tribunal għat-Tilwim Industrijali (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών), u
  • Il-Qorti Militari (Στρατοδικείο)

Il-qrati ġenerali – Introduzzjoni

  • Il-Qorti Suprema

Il-Qorti Suprema hija magħmula minn 13-il imħallef, li wieħed minnhom huwa l-President tal-Qorti. Il-Qorti Suprema għandha l-ġuriżdizzjoni li ġejja:

Qorti tal-Appell (Εφετείο)

Il-Qorti Suprema tisma’ l-appelli kollha kontra d-deċiżjonijiet mogħtija mill-qrati tal-prim’istanza li jeżerċitaw ġuriżdizzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kriminali. Bħala regola, l-appelli jinstemgħu minn tliet imħallfin. Is-smigħ tal-appelli huwa bbażat fuq ir-rekords tal-proċedimenti fil-prim’istanza (ħlief f’każijiet eċċezzjonali ħafna fejn ix-xhieda jistgħu jinstemgħu wkoll). Fl-eżerċizzju tal-ġuriżdizzjoni tagħha bħala qorti tal-appell, il-Qorti Suprema tista’ tikkonferma, tbiddel jew iddawwar id-deċiżjoni kkontestata, jew tista’ tordna proċess ġdid.

Rieżami tad-deċiżjonijiet amministrattivi

Il-Qorti Suprema għandha ġuriżdizzjoni esklużiva biex tisma’ l-appelli ppreżentati kontra kwalunkwe deċiżjoni, att jew ommissjoni ta’ persuni jew korpi li jeżerċitaw awtorità amministrattiva. Il-Qorti Suprema tista’ tannulla kwalunkwe att amministrattiv eżekutorju li jkun sar fir-rigward ta’ ksur jew użu ħażin tas-setgħat jew li jmur kontra l-liġi jew il-Kostituzzjoni.

Ċitazzjonijiet prerogattivi (Προνομιακά Εντάλματα)

Il-Qorti Suprema għandha ġuriżdizzjoni esklużiva biex toħroġ iċ-ċitazzjonijiet prerogattivi ta’ Habeas Corpus, Mandamus, Certiorari, Quo Warranto u Projbizzjoni.

Ammiraljat (Ναυτοδικίου είου)

Il-Qorti Suprema għandha ġuriżdizzjoni tal-prim’istanza u tal-appell f’kawżi ta’ ammiraljat. Fil-prim’istanza l-kawżi jinstemgħu minn imħallef wieħed u fl-appell, il-kawżi jinstemgħu mill-qorti sħiħa.

Petizzjonijiet elettorali (Εκλογοδικίου είου)

Bħala qorti elettorali, il-Qorti Suprema għandha ġuriżdizzjoni esklużiva biex tisma’ petizzjonijiet dwar l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġijiet elettorali.

Kwistjonijiet kostituzzjonali

Il-Qorti Suprema għandha ġuriżdizzjoni biex tiddeċiedi dwar il-kostituzzjonalità ta’ kwalunkwe liġi u biex issolvi kunflitti ta’ poter jew kompetenza li jinqalgħu bejn l-organi differenti tal-Istat. Il-Qorti Suprema tiddeċiedi wkoll dwar il-kostituzzjonalità tal-liġijiet li fir-rigward tagħhom il-President tar-Repubblika jeżerċita d-dritt kostituzzjonali tiegħu ta’ rikors.

  • Il-Qrati Distrettwali (Επαρχιακά Δικαστήρια)

Il-Qrati Distrettwali jisimgħu fil-prim’istanza l-kawżi ċivili kollha (ħlief il-kawżi relatati mal-ammiraljat) u kawżi kriminali għal reati li jġorru piena ta’ sa ħames snin ħabs. Kull distrett amministrattiv f’Ċipru għandu Qorti Distrettwali. Il-kawżi jinstemgħu minn imħallef wieħed u ma jkunx hemm ġurija.

  • Il-Qrati Kriminali (Κακουργιοδικεία)

Il-Qrati Kriminali jisimgħu biss kawżi kriminali. Bħala regola, huma jittrattaw l-aktar kawżi serji li jinvolvu reati li jġorru piena ta’ aktar minn ħames snin ħabs. Kull Qorti Kriminali hija komposta minn tliet imħallfin. Id-deċiżjonijiet jittieħdu b’votazzjoni b’maġġoranza. Ma jkun hemm l-ebda ġurija.

Bażijiet ta' data ġuridiċi

Għad m’hemmx bażi ta' data ġuridika uffiċjali. Hemm għadd ta’ bażijiet ta' data ġuridiċi privati, li wħud minnhom joffru servizzi lill-abbonati filwaqt li oħrajn jipprovdu aċċess bla ħlas.

Dawn jinkludu informazzjoni dwar deċiżjonijiet tal-qrati u l-leġiżlazzjoni primarja.

Ħoloq relatati

Il-Qorti Suprema ta’ Ċipru

L-aħħar aġġornament: 11/04/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.