Qrati ordinarji nazzjonali

Greċja

Il-kontenut ipprovdut minn
Greċja

Qrati ċivili (Politiká dikastíria)

Il-kwistjonijiet privati kollha jiġu rinvijati lill-qrati ċivili, inklużi l-kawżi mhux kontenzjużi assenjati lil dawn il-qrati bil-liġi.

Il-qrati ċivili huma:

 1. Il-Qorti Suprema (Áreios Págos)
 2. Il-Qrati tal-Appell (Efeteía)
 3. Il-Qrati tal-Prim’Istanza b’numru ta’ mħallfin (Polymelí Protodikeía)
 4. Il-Qrati b’Membru tal-Ġudikatura Wieħed (Monomelí Protodikeía)
 5. Il-Qrati Ċivili Distrettwali (Eirinodikeía)

Il-Qrati Kriminali (Poiniká dikastíria)

Il-Qrati Kriminali jisimgħu l-kawżi kriminali.

Il-Qrati Kriminali huma:

 1. Il-Qorti Suprema (Áreios Págos)
 2. Il-Qrati tal-Appell b’ħames membri tal-ġudikatura (Pentamelí Efeteía)
 3. Il-Qrati tal-ġurija mħallta (meiktá orkotá dikastíria)
 4. Il-Qrati tal-Appell b’ġurija mħallta (meiktá orkotá Efeteía)
 5. Il-Qrati tal-Appell bi tliet membri tal-ġudikatura (Trimelí Efeteía)
 6. Il-Qrati tal-Maġistratura bi tliet membri tal-ġudikatura (Trimelí Plimmeleiodikeía)
 7. Il-Qrati tal-Maġistratura b’membri wieħed tal-ġudikatura (Monomelí Plimmeleiodikeía)
 8. Il-Qrati Kriminali Distrettwali (Ptaismatodikeía)
 9. Il-Qrati tal-Minorenni (Dikastíria Anilíkon)

Bis-saħħa tal-liġijiet speċjali, il-ġuriżdizzjoni kriminali tiġi eżerċitata wkoll minn:

 • Qrati Marzjali (Stratodikeía)
 • Qrati Navali (Naftodikeía)
 • Qrati tal-Forzi tal-Ajru (Aerodikeía)

Dawn il-qrati jisimgħu kawżi bħala qrati kriminali speċjali.

Dawn il-qrati jisimgħu kawżi li jinvolvu reati kommessi minn persunal militari fl-armata, fil-qawwa navali jew fil-forzi tal-ajru.

Qrati Amministrattivi (Dioikitiká dikastíria)

 • Il-Kunsill tal-Istat (Symvoúlio tis Epikrateías) huwa wieħed mill-ogħla tliet qrati fil-Greċja (flimkien mal-Qorti Suprema u l-Qorti Ellenika tal-Awdituri (Elegktikó Synédrio)).
 • Fil-qosor, il-Kunsill tal-Istat jisma’ kawżi li jinkludu:

  • rikorsi għall-annullament ta’ atti amministrattivi għal ksur tal-liġi, abbuż ta’ poter, nuqqas ta’ kompetenza jew ommissjoni formali;
  • appelli tal-impjegati, tal-persunal militari, governattiv u oħrajn mid-deċiżjonijiet tal-kunsilli tal-persunal (ypiresiaká symvoúlia) dwar il-promozzjoni, it-tkeċċija, ir-regressjoni fil-karriera, eċċ.;
  • rikorsi għal rieżami ta’ deċiżjonijiet minn Qrati Amministrattivi. Il-qrati amministrattivi huma responsabbli biex isolvu tilwim ta’ natura amministrattiva bejn l-amministrazzjoni tal-gvern u ċ-ċittadini.
 • Il-Qorti tal-Awdituri għandha kemm setgħat ġudizzjarji kif ukoll amministrattivi, li jagħmluha korp b’żewġ funzjonijiet. Il-mandat tagħha huwa li tikkontrolla n-nefqa tal-Istat, kemm mis-settur pubbliku kif ukoll mill-awtoritajiet lokali. Hija responsabbli wkoll mis-sorveljanza u l-għoti ta’ responsabbiltà lill-amministraturi pubbliċi, u għandha setgħat ġudizzjarji biex tiddeċiedi dwar ċerti każijiet ta’ salarju tal-impjegati taċ-ċivil.
 • Il-Qrati Amministrattivi Ordinarji (taktiká dioikitiká dikastíria) huma l-Qrati Amministrattivi tal-Prim’Istanza (Dioikitiká Protodikeía) u l-Qrati Amministrattivi tal-Appell (Dioikitiká Efeteía).

 • Il-Qrati Amministrattivi tal-Prim’Istanza għandhom formazzjoni ta’ membru wieħed jew ta’ tliet membri, skont il-valur monetarju tat-tilwima. Dawn il-qrati jisimgħu kawżi dwar it-taxxa, tilwim bejn individwi u organizzazzjonijiet tas-sigurtà soċjali jew tal-politika soċjali u tilwim ta’ natura amministrattiva bejn iċ-ċittadini u l-gvern nazzjonali jew lokali.
 • Il-qrati amministrattivi tal-prim’istanza b’bord ta’ tliet persuni jisimgħu wkoll l-appelli mid-deċiżjonijiet tal-qrati amministrattivi tal-prim’istanza b’membru wieħed.

 • Il-qrati amministrattivi tal-appell jisimgħu l-appelli mid-deċiżjonijiet tal-qrati amministrattivi tal-prim’istanza b’membru wieħed. Dawn il-qrati jisimgħu wkoll fil-prim’istanza r-rikorsi għall-annullament ta’ atti amministrattivi dwar l-impjiegi tal-ħaddiema tal-gvern (tkeċċijiet, nuqqas ta’ ħatra jew għoti ta’ promozzjoni, eċċ.).
 • Bażijiet tad-data legali

  1. Sit web tal-Kunsill tal-Istat L-aċċess għall-bażi tad-data huwa mingħajr ħlas.
  2. Sit web tal-Qorti Suprema. L-aċċess għall-bażi tad-data huwa b’xejn.

  Links relatati

  Il-Qorti Suprema

  Il-Kunsill tal-Istat u l-Ġustizzja Amministrattiva

  Il-Qorti tal-Awdituri Ellenika

  Il-Qorti tal-Prim’Istanza ta’ Ateni

  Il-Qorti tal-Ewwel Istanza ta’ Tessaloniki

  Il-Qorti tal-Ewwel Istanza ta’ Piraeus

  Il-Qorti tal-Prim’Istanza ta’ Patras

  Il-Qorti tal-Prim’Istanza ta’ Tripoli

  Il-Qorti tal-Prim’Istanza ta’ Amfissa

  Il-Qorti Ċivili Distrettwali ta’ Patras

  Il-Qorti Ċivili Distrettwali ta’ Nikaia

  Il-Qorti Ċivili Distrettwali ta’ Korintu

  L-aħħar aġġornament: 14/06/2024

  Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.