Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Olandiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Qrati ordinarji nazzjonali

Olanda

Din it-taqsima tipprovdilek informazzjoni dwar l-organizzazzjoni tal-qrati ordinarji fin-Netherlands.

Il-kontenut ipprovdut minn
Olanda
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Il-qrati distrettwali

Il-biċċa l-kbira tal-proċedimenti legali jibdew f’qorti distrettwali (rechtbank). Hemm 11-il qorti distrettwali fin-Netherlands.

Kull qorti hija komposta minn numru ta’ sezzjonijiet:

  • Il-liġi ċivili (kontroversji bejn iċ-ċittadini)
  • Il-liġi amministrattiva (ċittadin kontra gvern)
  • Il-liġi kriminali (reati)
  • Il-każijiet lokali (kantonzaken, relatati pereżempju ma’ kirjiet, dejn, appelli minn multi tat-traffiku, kontroversji dwar l-impjiegi, u reati minuri)

Appelli

Parti li ma taċċettax is-sentenza tal-qorti distrettwali tista’ tappella. Il-kawżi kriminali u ċivili jinstemgħu minn waħda mill-erba’ qrati tal-appell (gerechtshoven). F’każijiet amministrattivi, skont is-suġġett, l-appell jista’ jinstema’ minn:

  • Qrati tal-appell
  • Il-Qorti tal-Appelli Ċentrali (Centrale Raad van Beroep)
  • Il-Qorti tal-Appelli Kummerċjali u Industrijali (College van Beroep voor het Bedrijfsleven)
  • Il-Kunsill tal-Istat (Raad van State), sezzjoni tal-kontroversji amministrattivi (Afdeling bestuursrechtspraak)

Il-Qorti Suprema (Hoge Raad)

Il-Qorti Suprema tan-Netherlands hija l-ogħla qorti fin-Netherlands fil-liġi ċivili, kriminali u fil-liġi ta’ tassazzjoni. Il-Qorti Suprema tista’ tannulla sentenzi, b’mod partikolari dawk tal-qrati tal-appell (li s-sentenzi tagħhom jistgħu jkunu kkontestati fil-Qorti Suprema dwar punti ta’ liġi, proċess magħruf bħala cassatie). Il-Qorti Suprema hija responsabbli wkoll biex tiżgura l-uniformità legali u l-iżvilupp tal-liġi Olandiża.

Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar kif tiġi organizzata s-sistema ġudizzjarja fis-sit web rechtspraak.nl.

Bażijiet tad-data legali

Il-qrati jippubblikaw parti kbira mid-deċiżjonijiet mogħtija. Dawn id-deċiżjonijiet u s-sentenzi jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku permezz tal-inklużjoni fil-bażi tad-data dwar is-sit web rechtspraak.nl.

L-aċċess għall-bażi tad-data huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess huwa mingħajr ħlas.

Links relatati

Is-sistema ġudizzjarja Olandiża u l-Qorti Suprema tan-Netherlands

Informazzjoni dwar is-sistema ġudizzjarja Olandiża (bl-Ingliż)

L-aħħar aġġornament: 25/02/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.