Nationale gewone rechtbanken

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

De gewone rechtbanken zijn de gemeentelijke rechtbanken en de districtsrechtbanken.

Gemeentelijke rechtbanken:

 1. behandelen litigieuze, niet-litigieuze en tenuitvoerleggingszaken;
 2. behandelen erfrechtelijke zaken en kadastrale zaken, en beheren de kadasters;
 3. behandelen strafzaken, met uitzondering van die welke op grond van de wet onder de bevoegdheid van een andere rechtbank vallen;
 4. behandelen zaken betreffende overtredingen, met uitzondering van die welke op grond van de wet onder de bevoegdheid van een ander orgaan vallen;
 5. beslissen over de erkenning en tenuitvoerlegging van uitspraken van buitenlandse rechtbanken en beslissingen van andere organen die gelijkwaardig zijn aan gerechtelijke uitspraken in het land waar zij zijn gegeven;
 6. verrichten taken op het gebied van internationale rechtsbijstand in procedures die onder hun bevoegdheid vallen;
 7. onderhouden de justitiële samenwerking met de lidstaten van de EU in zaken die onder hun bevoegdheid vallen;
 8. verrichten andere in de wet bepaalde taken.

Gemeentelijke rechtbanken in de Republiek Kroatië

Districtsrechtbanken:

 1. behandelen beroepen tegen uitspraken van gemeentelijke rechtbanken, tenzij de wet anders bepaalt;
 2. behandelen zaken in eerste aanleg waarvoor zij op grond van de wet bevoegd zijn;
 3. verrichten onderzoek en voeren notariële tuchtprocedures uit betreffende tuchtrechtelijke strafbare feiten, en beslissen daarover in eerste aanleg, waar dit in de wet is bepaald;
 4. beslissen over beroepen tegen beslissingen die zijn gegeven in tuchtprocedures wegens onprofessioneel gedrag van een notaris, waar dit in de wet is bepaald;
 5. verrichten taken op het gebied van internationale rechtsbijstand in procedures die onder hun bevoegdheid vallen;
 6. onderhouden de justitiële samenwerking met de lidstaten van de EU in zaken die onder hun bevoegdheid vallen, met uitzondering van zaken betreffende overtredingen;
 7. leggen buitenlandse strafvonnissen ten uitvoer;
 8. verrichten andere in de wet bepaalde taken.

Districtsrechtbanken in de Republiek Kroatië

Laatste update: 15/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.