Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels
Swipe to change

Nationale gewone rechtbanken

Cyprus

Inhoud aangereikt door
Cyprus
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

De Republiek Cyprus kent uitsluitend rechtbanken van eerste en tweede aanleg: het hooggerechtshof (Ανώτατο Δικαστήριο), dat alle beroepen tegen uitspraken van rechtbanken van eerste aanleg behandelt, en de volgende rechtbanken van eerste aanleg:

  • administratieve rechtbank (Διοικητικό Δικαστήριο),
  • districtsrechtbanken (Επαρχιακά Δικαστήρια),
  • assisenrechtbanken (Κακουργιοδικεία),
  • familierechtbank (Οικογενειακό Δικαστήριο),
  • rechtbank voor huurgeschillen (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων),
  • rechtbank voor industriële geschillen (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών), en
  • militaire rechtbank (Στρατοδικείο).

Gewone rechtbanken – inleiding

  • Hooggerechtshof

Het hooggerechtshof is samengesteld uit dertien rechters, van wie één voorzitter is. Het heeft rechtsprekende bevoegdheid op de onderstaande gebieden.

Hoger beroep (Εφετείο)

Het hooggerechtshof behandelt alle beroepen tegen uitspraken van lagere rechtbanken in civiele zaken en strafzaken. In de regel worden beroepen behandeld door drie rechters. De behandeling van het beroep geschiedt op basis van het proces-verbaal van de lagere rechtbank (het hooggerechtshof hoort slechts in zeer uitzonderlijke gevallen getuigen). In zijn hoedanigheid van hof van beroep is het hooggerechtshof gemachtigd om de beslissing waartegen beroep is ingesteld te handhaven, te wijzigen of naast zich neer te leggen of om een nieuw proces te gelasten.

Herziening van administratieve beslissingen

Het hooggerechtshof heeft de exclusieve bevoegdheid om beroepszaken te behandelen tegen beslissingen, handelingen en nalatigheid van personen of organen die administratief gezag uitoefenen. Het is gemachtigd om administratieve beslissingen nietig te verklaren die gepaard gaan met schending of misbruik van bevoegdheid of die in strijd zijn met de wet of de grondwet.

Prerogatieve bevelschriften (Προνομιακά Εντάλματα)

Het hooggerechtshof heeft de exclusieve bevoegdheid om writs of habeas corpus, mandamus, certiorari, quo warranto en prohibition uit te vaardigen.

Maritieme aangelegenheden (Ναυτοδικείου)

Het hooggerechtshof heeft bevoegdheid om in eerste aanleg en in hoger beroep uitspraak te doen in maritieme zaken. In eerste aanleg worden de zaken behandeld door één rechter en in hoger beroep door het gehele hof.

Verzoekschriften in verband met verkiezingsaangelegenheden (Εκλογοδικείου)

Als electoraal hof heeft het hooggerechtshof exclusieve bevoegdheid om verzoekschriften betreffende de interpretatie en de toepassing van kieswetten te behandelen.

Grondwettelijke aangelegenheden

Het hooggerechtshof is bevoegd om de grondwettigheid van wetten te toetsen en machts- of bevoegdheidsconflicten tussen de verschillende overheidsorganen op te lossen. Het spreekt zich tevens uit over de grondwettigheid van wetten in verband waarmee de president van de Republiek zijn of haar grondwettelijk recht op beroep uitoefent.

  • Districtsrechtbanken (Επαρχιακά Δικαστήρια)

De districtsrechtbanken zijn in eerste aanleg bevoegd in civiele zaken (met uitzondering van maritieme zaken) en strafzaken met betrekking tot strafbare feiten die worden bestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar. Er is een districtsrechtbank in elk administratief district van Cyprus. De zaken worden behandeld door één rechter, zonder jury.

  • Assisenrechtbanken (Κακουργιοδικεία)

De assisenrechtbanken behandelen uitsluitend strafzaken. In de regel worden de ernstigste zaken, die met een gevangenisstraf van meer dan vijf jaar worden bestraft, voor de assisenrechter gebracht. Elke assisenrechtbank is samengesteld uit drie rechters. Alle beslissingen worden bij meerderheid genomen. Er is geen jury.

Juridische gegevensbanken

Er bestaat nog geen officiële juridische gegevensbank. Er zijn enkele particuliere juridische gegevensbanken, waarvan sommige abonneediensten aanbieden en andere kosteloze toegang verlenen.

Zij bevatten informatie over rechterlijke beslissingen en primaire wetgeving.

Links

Hooggerechtshof van Cyprus

Laatste update: 22/07/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.