Nationale gewone rechtbanken

Estland

Op deze pagina wordt informatie verstrekt over de organisatie van de gewone rechtbanken in Estland.

Inhoud aangereikt door
Estland

Gewone rechtbanken – inleiding

Kantonrechtbanken zijn gewone rechtbanken van eerste aanleg die civiele zaken, strafzaken en overtredingen (kleine criminaliteit) behandelen en andere procedures voeren die rechtens onder hun jurisdictie vallen. De juridische procedures in de kantonrechtbanken zijn geregeld in de volgende wetten: het wetboek van burgerlijke rechtsvordering in civiele zaken, het wetboek van strafvordering in strafzaken en het wetboek van strafvordering inzake overtredingen in zaken van kleine criminaliteit.

Arrondissementsrechtbanken buigen zich als rechtbanken van tweede aanleg over uitspraken van kantonrechtbanken op basis van beroepen tegen vonnissen en beslissingen. De procedures in de administratieve rechtbanken zijn geregeld in dezelfde wetten als voor de procedures in de rechtbanken van eerste aanleg.

Rechtbanken van eerste aanleg

Er zijn vier kantonrechtbanken in Estland. Deze rechtbanken zetelen in verscheidene gerechtsgebouwen.

Kantonrechtbanken:

kantonrechtbank Harju (Harju Maakohus):

 1. gerechtsgebouw van Tallinn

kantonrechtbank Viru (Viru Maakohus):

 1. gerechtsgebouw van Jõhvi
 2. gerechtsgebouw van Narva
 3. gerechtsgebouw van Rakvere

kantonrechtbank Pärnu (Pärnu Maakohus):

 1. gerechtsgebouw van Pärnu
 2. gerechtsgebouw van Haapsalu
 3. gerechtsgebouw van Kuressaare
 4. gerechtsgebouw van Rapla
 5. gerechtsgebouw van Paide

De kantonrechtbank van Pärnu heeft tevens een afdeling voor betalingsbevelen. Deze afdeling behandelt verzoeken om de versnelde procedure voor betalingsbevelen.

Kantonrechtbank Tartu (Tartu Maakohus):

 1. gerechtsgebouw van Tartu
 2. gerechtsgebouw van Jõgeva
 3. gerechtsgebouw van Viljandi
 4. gerechtsgebouw van Valga
 5. gerechtsgebouw van Võru

De kantonrechtbank van Tartu heeft ook afdelingen registers en kadaster. Het kadaster en het scheepsregister worden bijgehouden door de afdeling kadaster. Het handelsregister, het register van verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk en het commercieel pandregister worden bijgehouden door de afdeling registers.

Rechtbanken van tweede aanleg

Er zijn twee arrondissementsrechtbanken in Estland.

Arrondissementsrechtbanken:

 • arrondissementsrechtbank van Tallinn
 • arrondissementsrechtbank van Tartu

Juridische gegevensbanken

De contactgegevens van Estse rechtbanken zijn beschikbaar op de website van de rechterlijke organisatie. De gegevensbank is kosteloos te gebruiken.

Laatste update: 01/10/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.