Nationale gewone rechtbanken

Nederland

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van de gewone rechtbanken in Nederland.

Inhoud aangereikt door
Nederland

Rechtbanken

Er zijn elf rechtbanken in Nederland.

Iedere rechtbank is opgedeeld in verschillende rechtsgebieden:

  • Civiel recht (conflicten tussen particulieren en/of organisaties)
  • Bestuursrecht (conflicten tussen particulieren of organisaties en de overheid)
  • Strafrecht (strafbare feiten)

Tevens heeft de rechtbank een sector kanton, waarbij de kantonrechter onder meer lichte strafzaken en civiele zaken tot een bedrag van € 25.000 behandelt.

Instanties in hoger beroep

Wie het niet eens is met een uitspraak van de rechtbank, kan in hoger beroep. Strafzaken en civiele zaken komen terecht bij een van de vier gerechtshoven. Bij bestuurszaken kan het hoger beroep afhankelijk van het onderwerp terechtkomen bij:

  • Gerechtshoven
  • Centrale Raad van Beroep
  • College van Beroep voor het Bedrijfsleven
  • Raad van State (Afdeling bestuursrechtspraak)

Hoge Raad

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechtsprekende instantie in Nederland op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht. De Hoge Raad kan uitspraken van met name gerechtshoven vernietigen (dit heet cassatie). Verder is de Hoge Raad belast met toezicht op de rechtseenheid en rechtsontwikkeling van het Nederlandse recht.

Meer informatie over de organisatie van de rechtspraak is te vinden op de website voor de rechtspraak in Nederland.

Juridische gegevensbanken

De rechtspraak publiceert een belangrijk deel van de uitspraken. Deze uitspraken worden voor het publiek toegankelijk gemaakt door middel van opname in de databank op de website van rechtspraak.nl.

Is de toegang tot de gegevensbank kosteloos?

Ja, de toegang is kosteloos.

Gerelateerde links

Nederlandse rechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden

Informatie over de Nederlandse rechtspraak in het Engels

Laatste update: 13/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.