Krajowe sądy powszechne

Estonia

W tej części zawarto informacje na temat organizacji sądów powszechnych w Estonii.

Autor treści:
Estonia

Sądy powszechne – wprowadzenie

Sądy rejonowe są sądami powszechnymi pierwszej instancji, które rozpoznają sprawy cywilne, karne i sprawy o wykroczenia, a także prowadzą inne postępowania, które wchodzą w zakres ich właściwości na podstawie odpowiednich przepisów. Postępowanie przed sądami rejonowymi regulują przepisy zawarte w następujących kodeksach: kodeksie postępowania cywilnego – w odniesieniu do spraw z zakresu prawa cywilnego, kodeksie postępowania karnego – w odniesieniu do spraw z zakresu prawa karnego oraz kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia – w odniesieniu do spraw dotyczących wykroczeń.

Wyroki i postanowienia sądu rejonowego można zaskarżyć do sądu okręgowego, działającego jako sąd drugiej instancji, poprzez wniesienie apelacji lub zażalenia od danego wyroku lub postanowienia. Postępowanie przed sądami administracyjnymi zostało uregulowane w tych samych przepisach, które określają postępowanie przed sądami pierwszej instancji.

Sądy pierwszej instancji

W Estonii działają cztery sądy rejonowe. Sądy rejonowe mają ośrodki zamiejscowe (kohtumaja).

Sądy rejonowe:

Sąd Rejonowy w Harju (Harju Maakohus):

 1. Ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Tallinnie

Sąd Rejonowy w Viru (Viru Maakohus):

 1. Ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Jõhvi
 2. Ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Narva
 3. Ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Rakvere

Sąd Rejonowy w Pärnu (Pärnu Maakohus):

 1. Ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Pärnu
 2. Ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Haapsalu
 3. Ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Kuressaare
 4. Ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Rapla
 5. Ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Paide

W sądzie rejonowym w Pärnu istnieje również wydział odpowiedzialny za wydawanie nakazów zapłaty, który rozpatruje wnioski o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu przyspieszonym.

Sąd Rejonowy w Tartu (Tartu Maakohus):

 1. Ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Tartu
 2. Ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Jõgeva
 3. Ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Viljandi
 4. Ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Valga
 5. Ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Võru

Przy sądzie rejonowym w Tartu działa także wydział rejestru nieruchomości oraz wydział rejestrowy. Wydział rejestru nieruchomości prowadzi rejestr nieruchomości oraz rejestr okrętowy. Wydział rejestrowy prowadzi rejestr działalności gospodarczej, rejestr stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji oraz rejestr zastawów handlowych.

Sądy drugiej instancji

W Estonii działają dwa sądy okręgowe.

Sądy okręgowe:

 • Sąd Okręgowy w Tallinnie (Tallinna Ringkonnakohus)
 • Sąd Okręgowy w Tartu (Tartu Ringkonnakohus)

Prawnicze bazy danych

Dane kontaktowe sądów znajdują się na stronie internetowej poświęconej sądom. Dostęp do danych kontaktowych sądów jest bezpłatny.

Ostatnia aktualizacja: 01/10/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.