Instanțe judecătorești naționale

Bulgaria

Această secțiune prezintă informații despre sistemul judiciar bulgar.

Conținut furnizat de
Bulgaria

Organizarea justiției – sistemul judiciar

Instanțe de prim grad de jurisdicție pentru cauze civile și penale

Instanțe districtuale

Principala instanță de prim grad de jurisdicție este instanța districtuală. Aceasta examinează toate cauzele, cu excepția celor care sunt atribuite prin lege altor instanțe. Instanța districtuală examinează cauze civile, penale și administrative. Hotărârile unei instanțe districtuale pot face obiectul unei căi de atac în fața instanței provinciale competente.

Instanța districtuală este compusă din judecători și este condusă de un președinte.

Instanțe provinciale

În calitate de instanță de prim grad de jurisdicție, instanța provincială examinează:

cauze civile – acțiuni de stabilire a filiației, de revocare a adopției, de declarare sau de anulare a incapacității juridice; acțiuni de stabilire a dreptului de proprietate sau a drepturilor reale asupra unui bun imobiliar atunci când valoarea litigiului depășește 50 000 BGN; litigiile civile sau comerciale atunci când suma depășește 25 000 BGN (cu excepția creanțelor de întreținere, a creanțelor rezultate din raporturi de muncă sau a acțiunilor pentru recuperarea unor cheltuieli neautorizate); acțiuni pentru constatarea caracterului inadmisibil, nul sau incorect al înregistrării unei societăți, pentru care legea prevede că instanțele regionale au competența inițială; litigii care intră în competența instanței provinciale în temeiul altor acte legislative;

cauze penale - cauze privind infracțiuni prevăzute la articolele: 95 - 110, 115, 116, 118, 119, 123, 124, 131 alineatul (2) punctele (1) și (2), 142, 149 alineatul (5), 152 alineatul (4), 196a, 199, 203, 206 alineatul (4), 212 alineatul (5), 213a alineatele (3) și (4), 214 alineatul (2), 219, 224, 225b, 225c, 242, 243 - 246, 248 - 250, 252 - 260, 277а - 278e, 282 - 283b, 287а, 301 - 307а, 319а - 319f, 330 alineatele (2) și (3), 333, 334, 340 - 342, 343 alineatul (1) litera (c), alineatul (3) litera (b) și alineatul (4), 349 alineatele (2) și (3), 350 alineatul (2), 354a alineatele (1) și (2), 354b, 356f - 356i, 357 - 360 și 407 - 419a din Codul penal, cu excepția cauzelor care intră în competența instanței penale specializate în temeiul articolului 411a din Codul penal.

La Sofia există o instanță municipală, care are competențele unei instanțe provinciale. Tribunalul Orașului Sofia acționează în calitate de instanță de prim grad de jurisdicție în cauze privind infracțiuni de natură generală săvârșite de persoane care beneficiază de imunitate sau de membri ai Consiliului de Miniștri.

Instanțele provinciale sunt situate în reședințele provinciilor. Pe teritoriul de competență al unei instanțe provinciale se află una sau mai multe instanțe districtuale.

Instanțe de al doilea grad de jurisdicție pentru cauze civile și penale

În calitate de instanțe de al doilea grad de jurisdicție, instanțele provinciale examinează actele care fac obiectul unor căi de atac în cauzele soluționate de instanțele districtuale, precum și alte cauze care le sunt atribuite prin lege.

În calitate de instanțe de al doilea grad de jurisdicție, instanțele de apel examinează actele care fac obiectul unor căi de atac în cauzele soluționate de instanțele provinciale, precum și alte cauze care le sunt atribuite prin lege.

Instanțe de al treilea grad de jurisdicție pentru cauze civile și penale

Curtea Supremă de Casație este instanța judiciară supremă în cauzele penale și civile. Competența sa acoperă întregul teritoriu al Republicii Bulgaria.

Baza de date juridică

Fiecare instanță din Bulgaria are un site web care răspunde necesităților cetățenilor, persoanelor juridice și autorităților administrative. Aceste site-uri oferă informații privind structura și activitățile instanțelor, precum și informații privind cauzele aflate pe rol și cauzele închise.

Denumirea și adresa URL a respectivelor baze de date

Site-ul web al Consiliului Judiciar Suprem oferă o listă detaliată a instanțelor din Bulgaria, inclusiv adresele și site-urile de internet ale acestora (numai în bulgară).

Ultima actualizare: 10/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.