Instanțe judecătorești naționale

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

Instanțele de drept comun sunt instanțele municipale (općinski sud) și instanțele regionale (županijski sud).

Instanțele municipale

 1. se ocupă de soluționarea cauzelor litigioase și nelitigioase, precum și a cauzelor privind executarea silită;
 2. se ocupă de soluționarea cauzelor în materie de succesiuni și cadastru, precum și de gestionarea cărții funciare;
 3. se ocupă de soluționarea cauzelor penale, cu excepția celor care țin de competența materială a unei alte instanțe, conform legii;
 4. se ocupă de soluționarea cauzelor având ca obiect delicte, cu excepția celor care țin de competența materială a unui alt organism, conform legii;
 5. decid cu privire la recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine și a deciziilor altor organisme care, în țara în care au fost pronunțate, sunt echivalente cu hotărârile judecătorești;
 6. îndeplinesc sarcini legate de asistența judiciară internațională în cadrul procedurilor care țin de competența lor;
 7. se implică în cooperarea judiciară cu statele membre ale UE în chestiuni care țin de competența lor;
 8. îndeplinesc alte sarcini prevăzute de lege.

Instanțele municipale din Republica Croația

Instanțele regionale

 1. se ocupă de soluționarea căilor de atac împotriva hotărârilor instanțelor municipale, cu excepția cazului în care legea prevede altfel;
 2. se ocupă de soluționarea cauzelor în primă instanță, atunci când competența lor este stabilită prin lege;
 3. desfășoară anchete și proceduri disciplinare legate de activități notariale în cazul infracțiunilor disciplinare și decid în primă instanță cu privire la aceste infracțiuni, dacă acest lucru este prevăzut de lege;
 4. soluționează căile de atac împotriva deciziilor pronunțate în cadrul procedurilor disciplinare privind conduita neprofesională a unui notar public, dacă acest lucru este prevăzut de lege;
 5. îndeplinesc sarcini legate de asistența judiciară internațională în cadrul procedurilor care țin de competența lor;
 6. se implică în cooperarea judiciară internațională cu statele membre ale UE în chestiuni care țin de competența lor, cu excepția cauzelor având ca obiect delicte;
 7. execută hotărâri penale străine;
 8. îndeplinesc alte sarcini prevăzute de lege.

Instanțele regionale din Republica Croația

Ultima actualizare: 15/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.