NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.
Swipe to change

Instanțe judecătorești naționale

Cipru

Conținut furnizat de
Cipru
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

În Republica Cipru există doar două niveluri de jurisdicție: Curtea Supremă (Ανώτατο Δικαστήριο), care soluționează în a doua instanță toate cauzele în care sunt introduse căi de atac împotriva unei hotărâri a unei instanțe de prim grad de jurisdicție, precum și următoarele instanțe de prim grad de jurisdicție:

  • Tribunalul administrativ (Διοικητικό Δικαστήριο);
  • Tribunale districtuale (Επαρχιακά Δικαστήρια);
  • Tribunale de drept penal (Κακουργιοδικεία);
  • Tribunalul de dreptul familiei (Οικογενειακό Δικαστήριο);
  • Tribunalul competent în materia locațiunii (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων);
  • Tribunalul de dreptul muncii (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών) și
  • Tribunalul militar (Στρατοδικείο).

Instanțele de drept comun – Introducere

  • Curtea Supremă

Curtea Supremă este alcătuită din 13 judecători, dintre care unul este președintele Curții. Curtea Supremă are următoarele competențe:

Soluționarea căilor de atac (Εφετείο)

Curtea Supremă soluționează toate căile de atac introduse împotriva hotărârilor pronunțate de instanțele de prim grad de jurisdicție care au competență în materie civilă și penală. Ca regulă generală, căile de atac sunt soluționate de trei judecători. Soluționarea căilor de atac se bazează pe procesele-verbale ale acțiunii în primă instanță (cu excepția unor cazuri cu totul speciale, când pot avea loc audieri ale martorilor). În calitate de instanță de soluționare a căilor de atac, Curtea Supremă poate să confirme, să modifice sau să revoce hotărârea atacată sau poate să dispună rejudecarea cauzei.

Controlul jurisdicțional al deciziilor administrative (Αναθεωρητική Δικαιοδοσία)

Curtea Supremă are competența exclusivă de a soluționa căile de atac introduse împotriva oricărei decizii, oricărui act sau oricărei omisiuni a unor persoane sau organisme care exercită autoritatea administrativă. Curtea Supremă poate anula orice act administrativ cu caracter executoriu notificat cu privire la o încălcare sau la un abuz de putere ori care este contrar legii sau Constituției.

Emiterea de ordonanțe speciale (Προνομιακά Εντάλματα)

Curtea Supremă are competența exclusivă de a emite ordonanțe speciale habeas corpusmandamuscertiorariquo warranto și de interdicție.

Soluționarea cauzelor de drept maritim (Ναυτοδικείου)

Curtea Supremă judecă atât în primă instanță, cât și în a doua instanță cauzele de drept maritim. În primă instanță, cauzele sunt soluționate de un singur judecător, iar în a doua instanță de întregul complet de judecători.

Soluționarea petițiilor în materie electorală (Εκλογοδικείου)

Ca instanță de drept electoral, Curtea Supremă are competența exclusivă de a soluționa petițiile privind interpretarea și aplicarea legislației electorale.

Soluționarea chestiunilor de natură constituțională (Συνταγματικά θέματα)

Curtea Supremă are competența de a hotărî cu privire la constituționalitatea oricărei legi și de a soluționa conflictele de competență dintre diversele organe ale statului. De asemenea, Curtea Supremă hotărăște cu privire la constituționalitatea legilor asupra cărora președintele republicii își exercită dreptul constituțional de sesizare.

  • Tribunale districtuale (Επαρχιακά Δικαστήρια)

Tribunalele districtuale judecă în primă instanță toate cauzele civile (cu excepția cauzelor de drept maritim) și cauzele penale privind infracțiuni sancționate cu o pedeapsă cu închisoarea de până la cinci ani. În fiecare district din Cipru există un Tribunal districtual. Cauzele sunt soluționate de un singur judecător, fără jurați.

  • Tribunale de drept penal (Κακουργιοδικεία)

Tribunalele de drept penal judecă numai cauze penale. Ca regulă generală, acestea soluționează cauzele cele mai grave, privind infracțiuni sancționate cu o pedeapsă cu închisoarea de peste cinci ani. Fiecare instanță de drept penal judecă în complet de trei judecători. Deciziile se adoptă cu majoritate de voturi. Nu există jurați.

Baze de date juridice

Nu există încă o bază de date juridice oficială. Există o serie de baze de date juridice private, care fie oferă servicii contra cost, fie permit accesul gratuit.

Bazele de date juridice conțin informații privind hotărârile pronunțate de instanțe și legislația primară.

Linkuri conexe

Curtea Supremă a Ciprului

Ultima actualizare: 11/04/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.