Instanțe judecătorești naționale

Cehia

Sistemul judiciar al republicii Cehe cuprinde 89 de instanțe districtuale (okresní soudy), opt instanțe regionale (krajské soudy) și o curte supremă.

Conținut furnizat de
Cehia

Instanțe de drept comun - introducere

Competența în materie civilă

Cauzele civile sunt soluționate de instanțele districtuale, instanțele regionale, instanțele superioare (vrchní soudy) și de Curtea Supremă a Republicii Cehe (Nejvyšší soud České republiky).

Primul grad de jurisdicție

Instanțele districtuale examinează și soluționează litigiile și alte raporturi de drept civil, de dreptul muncii, de dreptul familiei și de drept comercial în cazul în care nicio altă instanță nu are competență materială asupra acestora, în conformitate cu legea.

Alte cauze, care nu intră în sfera dreptului privat (de exemplu, privind desemnarea sau revocarea unui arbitru, anularea unei decizii de arbitraj, etc.) sunt soluționate de instanțele districtuale urmând o procedură civilă, dacă legea prevede acest lucru.

Cauzele care țin de competența instanțelor districtuale se judecă de obicei în complet cu judecător unic.

În anumite situații prevăzute de lege, cauzele de dreptul muncii și alte cauze prevăzute de lege se judecă în complete formate dintr-un judecător și doi judecători consultanți.

Instanțele regionale sunt instanțe de prim grad de jurisdicție în cauzele sau litigiile definite la articolul 9 alineatul (2) și la articolul 9a din Codul de procedură civilă.

Cauzele introduse la instanțele regionale pentru judecarea fondului sunt examinate și soluționate în complet cu judecător unic; în anumite cazuri prevăzute de lege, completul care soluționează fondul este alcătuit din trei judecători, unul dintre aceștia fiind președinte de complet.

Curtea Supremă este instanță de prim grad de jurisdicție în temeiul articolului 51 din Legea 91/2012 privind dreptul internațional privat. În condițiile prevăzute de legea menționată anterior, Curtea Supremă recunoaște hotărârile definitive pronunțate de instanțele străine.

Curtea Supremă se întrunește în complete de diferite dimensiuni sau în secții unite.

Al doilea grad de jurisdicție

Atunci când fondul a fost judecat la instanța districtuală, apelul (al doilea grad de jurisdicție) se judecă la instanța regională.

Atunci când fondul a fost judecat la instanța regională, apelul (al doilea grad de jurisdicție) se judecă la instanța superioară.

La instanțele superioare, completele sunt formate dintr-un judecător care îndeplinește funcția de președinte și de alți doi judecători, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel.

Baze de date în domeniul juridic

Legislația Republicii Cehe poate fi consultată accesând portalul oficial al guvernului ceh.

Este accesul la baza de date juridice gratuit?

Da, doar acest portal oferă textele legislative în mod gratuit.

Competența în materie penală

Cauzele penale sunt soluționate de instanțele districtuale, instanțele regionale, instanțele superioare și de Curtea Supremă a Republicii Cehe.

Primul grad de jurisdicție

Cu excepția cazurilor în care Legea 141/1961 privind procedurile penale prevede altfel, primul grad de jurisdicție în materie penală este reprezentat de instanțele districtuale.

Cauzele penale sunt examinate și soluționate în complet cu judecător unic sau în complete formate din mai mulți judecători; Președintele completului sau judecătorul unic decide singur în cazurile în care acest lucru este prevăzut în mod expres de lege. La instanțele districtuale completele sunt formate dintr-un judecător care îndeplinește funcția de președinte de complet și doi judecători consultanți. Judecătorul unic poate fi președintele unei camere sau un alt judecător. Doar judecătorii pot fi președinți de complet.

Instanțele regionale judecă fondul cauzelor penale în cazul cărora legea prevede o pedeapsă privativă de libertate de minim cinci ani sau dacă poate fi impusă o pedeapsă specială. Instanțele regionale judecă în primă instanță infracțiunile menționate la articolul 17 alineatul (1) din Codul de procedură penală, chiar dacă pedeapsa minimă este sub pragul de cinci ani.

Instanțele regionale soluționează cauzele în complete. Cazurile în care completele sunt formate dintr-un judecător unic sunt prevăzute în codurile de procedură.

Completele de la instanțele regionale sunt compuse:

 1. dintr-un președinte de complet și doi judecători consultanți în cazurile soluționate în primă instanță în materie penală;
 2. dintr-un președinte de complet și doi judecători, în celelalte cazuri.

Judecătorul unic poate fi președintele unei camere sau un alt judecător. Doar judecătorii pot fi președinți de complet.

Al doilea grad de jurisdicție

Apelurile împotriva hotărârilor pronunțate de instanțele districtuale sunt soluționate de instanța regională superioară. Apelurile împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță de o instanță regională sunt soluționate de instanța superioară.

La instanțele superioare, completele sunt formate dintr-un judecător care îndeplinește funcția de președinte și de alți doi judecători, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel.

Competența în materie administrativă

Rolul autorității judiciare în materie administrativă este de a proteja drepturile publice subiective ale persoanelor fizice și juridice în temeiul dreptului public.

Acest rol este îndeplinit de instanțele administrative, care sunt secții specializate în cadrul sistemului de instanțe regionale și reprezintă primul grad de jurisdicție în materie administrativă.

Instanțele administrative sunt formate dintr-un președinte al instanței regionale, vice-președinți și judecători. Cazurile individuale sunt soluționate de complete formate din trei judecători.

Instanțele administrative soluționează:

 1. plângeri împotriva unor decizii emise în domeniul administrației publice de o autoritate administrativă, de un organism administrativ local sau regional, de o persoană fizică sau juridică sau de o altă autoritate învestită cu putere decizională asupra drepturilor și obligațiilor persoanelor fizice și juridice în domeniul administrației publice (în continuare „organ administrativ”);
 2. acțiuni împotriva inacțiunii unei autorități administrative;
 3. acțiuni ilegale ale unei autorități administrative;
 4. conflicte în materie de competență;
 5. chestiuni electorale și aspecte legate de referendumuri la nivel local/regional;
 6. chestiuni legate de partide și mișcări politice;
 7. anularea parțială sau totală a măsurilor cu caracter general care sunt ilegale;
 8. cazuri de răspundere disciplinară a judecătorilor, a funcționarilor din sistemul judiciar, a procurorilor și a executorilor judecătorești;
 9. chestiuni legate de anumite norme de reglementare a unor profesii.

Curtea Supremă Administrativă este ultimul grad de jurisdicție în materie administrativă și este formată dintr-un președinte al Curții Supreme Administrative, vice-președinți și judecători. Cazurile individuale sunt de obicei soluționate de complete formate din trei judecători.

În afară de soluționarea căilor de atac, Curtea Supremă Administrativă soluționează cazurile de dizolvare a partidelor sau a mișcărilor politice, de suspendare sau de reluare a activității acestora, conflictele de competență și anularea totală sau parțială a măsurilor cu caracter general care sunt ilegale. Alte domenii de competență sunt încredințate Curții Supreme Administrative prin legi speciale.

Mai multe detalii pot fi găsite pe Atlasul judiciar european în materie civilă - sistemul judiciar al Republicii Cehe.

Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul: Nejvyšší správní soud (Curtea Supremă Administrativă).

Linkuri conexe

Sistemul instanțelor judecătorești

Ultima actualizare: 09/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.