Instanțe judecătorești naționale

Danemarca

Această secțiune vă oferă informații privind organizarea instanțelor de drept comun din Danemarca.

Conținut furnizat de
Danemarca

Instanțe de drept comun – introducere

Curtea Supremă (Højesteret)

Curtea Supremă este instanța de ultim grad de jurisdicție din Danemarca și are sediul la Copenhaga. Curtea revizuiește hotărâri și ordine pronunțate de:

  • Înalta Curte a Danemarcei de Est
  • Înalta Curte a Danemarcei de Vest și
  • Tribunalul maritim și comercial din Copenhaga.

Curtea Supremă revizuiește atât cauze civile, cât și cauze penale și reprezintă instanța de ultim grad de jurisdicție (al treilea nivel de judecată) în materie succesorală, faliment, executare și cauze de înregistrare funciară.

Curtea Supremă nu revizuiește aspecte legate de fond din cauzele penale. Numai în cazuri excepționale există dreptul de a introduce o cale de atac (al treilea nivel de judecată) înaintea Curții Supreme (a se vedea mai jos). În completul Curții Supreme nu există judecători consultanți.

Înalta Curte a Danemarcei de Est (Østre Landsret) și Înalta Curte a Danemarcei de Vest (Vestre Landsret)

În Danemarca există două înalte curți – Înalta Curte a Danemarcei de Vest și Înalta Curte a Danemarcei de Est. Înaltele curți soluționează căile de atac de la instanțele districtuale.

Cauzele civile și penale sunt judecate de instanțele districtuale (primul nivel de judecată). În anumite condiții o cauză civilă poate fi înaintată unei înalte curți.

Instanțele districtuale (Byretterne)

Instanțele districtuale soluționează cauze civile, penale, privind executarea silită, cauze în materie succesorală și falimentul. Actele notariale se încadrează, de asemenea, în jurisdicția instanțelor districtuale. Unele instanțe districtuale continuă să se ocupe de aspecte funciare în anumite circumscripții teritoriale până când aceste atribuții vor fi preluate de Tribunalul cadastral.

Baze de date juridice

Pentru mai multe informații, consultați organigrama structurală a sistemului judiciar danez.

Ultima actualizare: 05/05/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.