În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.

Instanțe judecătorești naționale

Anglia şi Ţara Galilor

Această pagină vă oferă informații despre instanțe de drept comun din Anglia și Țara Galilor.

Conținut furnizat de
Anglia şi Ţara Galilor

Organizarea diverselor instanțe judecătorești din Anglia și Țara Galilor este prezentată mai jos. Puteți afla mai multe detalii pe site-ul internet al serviciului Instanțe judecătorești al Majestății Sale (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service), care administrează și sprijină toate instanțele judecătorești, cu excepția Curții Supreme.

Curtea Supremă

Curtea Supremă a Regatului Unit a preluat jurisdicția Comisiei de apel a Camerei Lorzilor (Appellate Committee of the House of Lords) la data de 1 octombrie 2009. De asemenea, a preluat funcțiile delegate ale Comisiei juridice a Consiliului Privat (Judicial Committee of the Privy Council - cea mai înaltă instanță de apel în mai multe țări independente din Commonwealth, teritoriile de peste mări ale Regatului Unit și teritoriile dependente ale Coroanei).

Curtea Supremă este ultima instanță de apel din Regatul Unit atât în materie penală, cât și în materie civilă, deși cauzele penale scoțiene nu pot fi atacate în fața Curții Supreme. Permisiunea de a deferi o cauză Curții Supreme, în cadrul unei căi de atac, este acordată, de regulă, doar dacă aceasta implică chestiuni de drept de interes public.

Curtea de apel

Curtea de Apel are două secții, penală și civilă și, de obicei, se reunește la Londra.

Secția penală, prezidată de Lordul Prim-Judecător (Lord Chief Justice), soluționează căile de atac introduse de persoane împotriva condamnărilor și pedepselor pronunțate de Crown Court. Secția penală a Curții de Apel are puterea de a casa sau confirma o condamnare, de a dispune rejudecarea unei cauze și, în cazul căilor de atac care vizează pedepse, de a modifica pedeapsa (fără a o putea majora). Cu toate acestea, în cazurile în care procurorul general (Attorney General) trimite spre judecare o cauză la Curtea de Apel, aceasta are puterea de a majora o pedeapsă, dacă o consideră nejustificat de permisivă.

Curtea are o jurisdicție mai largă pentru a soluționa căi de atac introduse ad-hoc, precum cele privind restricțiile de divulgare și de acces public, cele împotriva hotărârilor defavorabile acuzării și alte căi de atac în temeiul Legii din 2002 privind veniturile provenind din infracțiuni. În plus, curtea tratează căile de atac împotriva deciziilor pronunțate de instanțele militare.

În secția penală a Curții de Apel, completul este de obicei format din trei judecători, însă hotărârea curții este una unică (opinia majoritară).

Curtea de Apel, secția civilă, este prezidată de Președintele Curții de Apel (Master of the Rolls). Curtea soluționează, în special, căile de atac introduse împotriva hotărârilor Înaltei Curți (inclusiv Curtea Cancelarului - Chancery, Curtea Reginei - Queens Bench și Secția de Dreptul Familiei - Family Division) și ale judecătoriilor de pe teritoriul Angliei și Țării Galilor, precum și ale anumitor tribunale. De obicei, completul este format din trei Lorzi judecători (Lord Justices). Pentru a ajunge la pronunțarea unei hotărâri, judecătorii pot dispune orice ordin pe care consideră că ar fi trebuit să îl emită instanța care a judecat cauza anterior. În anumite cazuri, se dispune rejudecarea cauzei.

În Curtea de Apel sunt rareori audiați martori. Hotărârile se bazează de obicei pe documente, consemnări ale audierilor anterioare și argumentele prezentate de avocații care reprezintă părțile.

Înalta Curte (High Court)

Înalta Curte are sediul la Londra, deși unele cauze pot fi soluționate și în alte localități din Anglia și Țara Galilor. Înalta Curte poate soluționa aproape orice acțiune civilă, deși, în practică, are atribuții doar în ceea ce privește cauzele mai importante sau mai complexe. Curtea este organizată în trei secții:

 • Curtea Reginei (Queen’s Bench Division) este cea mai mare dintre cele trei și are competențe în ceea ce privește o gamă largă de aspecte civile. Acestea includ acțiuni în despăgubiri bazate pe răspunderea civilă contractuală sau delictuală, calomnie, litigii comerciale și cauzele de drept maritim (acțiuni civile care vizează nave, precum coliziuni, deteriorarea mărfurilor și salvare).
 • Curtea Cancelarului (Chancery Division) are atribuții în special în ceea ce privește aspectele legate de proprietate, inclusiv administrarea patrimoniului persoanelor decedate, succesiunea testamentară, brevetele și proprietatea intelectuală, insolvabilitatea și litigiile privind societățile și parteneriatele.
 • Secția de Dreptul Familiei (Family Division) are atribuții în ceea ce privește aspectele legate de divorțurile mai complexe și chestiunile aferente de ordin matrimonial și financiar. Această secție soluționează cauze care privesc minorii (în special tutela, adopția și răpirea copiilor), cauze care provin de la Instanța de Protecție și cauze referitoare la tratamentul medical al copiilor care țin de jurisdicția inerentă a curții.

Curtea Administrativă

Activitatea Curții Administrative este variată, jurisdicția acesteia având în vedere aplicarea dreptului administrativ în Anglia și Țara Galilor, precum și supravegherea instanțelor inferioare.

Funcția de supraveghere, exercitată în principal prin procedura controlului jurisdicțional, vizează persoane sau organisme care exercită o funcție de drept public. Scopul controlului jurisdicțional este de a asigura că hotărârile acestor organisme sau persoane sunt emise în mod adecvat și legal și nu depășesc competențele care le sunt atribuite de Parlament.

Alte aspecte care intră în atribuțiile Curții Administrative includ o serie de căi de atac și cereri de chemare în judecată, conform legii:

 • dreptul acordat de anumite legi de a contesta hotărârile miniștrilor, administrațiilor locale și instanțelor
 • acțiuni intentate în temeiul Legii privind cetățenia, imigrația și azilul din 2002
 • apeluri prin intermediul cauzelor intentate împotriva anumitor hotărâri ale curților magistraților și ale Curții Coroanei
 • cereri habeas corpus
 • cereri privind sfidarea instanțelor judecătorești
 • cereri privind justițiabili care abuzează de acțiunile judiciare
 • acțiuni intentate în temeiul Legii din 1988 privind poliția judiciară
 • diverse acțiuni înaintate în temeiul legilor privind prevenirea terorismului, veniturile provenind din infracțiuni, traficul de droguri și justiția penală.

În 2009, s-au deschis birouri regionale ale Curții Administrative la Birmingham, Cardiff, Leeds și Manchester, astfel că se pot depune anumitor tipuri de cereri mai aproape de domiciliu. Un nou birou regional s-a deschis în noiembrie 2012, la Bristol.

Completele de apel (divisional courts)

Anumite apeluri care provin de la instanțele inferioare sunt soluționate de completele de apel (respectiv curți formate din cel puțin doi judecători).

Apelurile care provin de la judecătorii, în ceea ce privește jurisdicțiile Curții Cancelarului și Curții Reginei, sunt audiate de respectivele complete de apel.

Completele de apel ale secției Curtea Reginei soluționează, între altele, căi de atac referitoare la chestiuni de drept care provin de la curțile magistraților și Curtea Coroanei (cu excepția cazurilor în care Curtea Coroanei judecă un proces de acuzare).

Completul de apel al Secției de Dreptul Familiei soluționează apelurile împotriva hotărârilor pronunțate în cauze de dreptul familiei de curțile magistraților.

Instanțe regionale

Judecătoriile judecă majoritatea cauzelor civile din Anglia și Țara Galilor. În termeni generali, cele mai puțin complicate cauze civile sunt soluționate de judecătoriile comitatelor, iar cauzele mai complexe de Înalta Curte. Cele mai multe cauze soluționate de judecătorii au legătură cu recuperarea datoriilor. Cu toate acestea, cererile de repunere în posesie (de exemplu, la finalizarea plății unei ipoteci), cele care au ca obiect vătămarea corporală sau neglijența sunt, de asemenea, soluționate de judecătoriile regionale.  Unele judecătorii acționează, de asemenea, în calitate de grefe pentru High Court districtuale, unde pot fi depuse cereri de competența High Court. În plus, unele judecătorii au competență de specialitate și pot soluționa chestiuni mai puțin complexe, care altfel ar fi fost de competența High Court.

Acțiunile cu un obiect sub 5 000 GBP sunt, de obicei, soluționate în cadrul unei proceduri speciale privind cererile cu valoare redusă. Este o metodă informală și care presupune costuri reduse de soluționare a litigiilor, fără a fi necesare serviciile unui avocat. În aceste cazuri, judecătorul își poate exercita atât propriile atribuții, cât și pe cele ale procurorului (rolul acuzării), și poate sprijini atât reclamantul, cât și acuzatul, să își expună argumentele. Judecătoriile oferă, de asemenea, servicii interne de mediere pentru cererile cu valoare redusă, deși medierea externă este disponibilă pentru alte cereri litigioase.

Judecătoriile audiază și cauze de dreptul familiei, care includ divorțul, probleme ale minorilor precum custodia, drepturile de îngrijire și adopția. Anumite cauze de dreptul familiei sunt complexe și pot fi audiate de Înalta Curte. În districtul londonez central, toate cauzele de dreptul familiei sunt tratate de registratura principală a diviziei de dreptul familiei și nu de judecătoriile locale. Medierea familială este disponibilă prin Children and Family Court Advisory and Support Service - CAFCASS).

Crown Court (Curtea cu jurați)

Curtea Coroanei este o instanță națională cu sediul în diferite centre din Anglia și Țara Galilor. Aceasta audiază toate cauzele penale grave trimise de instanțele magistraților. Cauzele pentru proces sunt audiate de un judecător și un juriu format din 12 membri ai publicului.

Uneori, jurații sunt necesari și în cauzele civile (precum cauzele de calomnie și cele introduse împotriva agenților de poliție pentru acțiuni penale abuzive), deși aceasta nu se întâmplă foarte des. Atunci când este necesar, procesul are loc la sediul Înaltei Curți sau al unei judecătorii. Curtea Coroanei acționează, de asemenea, în calitate de instanță de apel pentru cauzele audiate de magistrați în instanțele magistraților.

Magistrates' Courts (Tribunale ale magistraților)

Instanțele magistraților (Magistrates’ courts) soluționează în principal cauze penale; majoritatea cauzelor penale sunt soluționate de instanțele magistraților. Cele mai grave infracțiuni sunt trimise spre instrumentare Curții Coroanei. Instanțele magistraților soluționează, de asemenea, anumite cauze civile, inclusiv în materie de dreptul familiei; recuperarea unor tipuri de datorii, cum ar fi impozitul local, și aspectele legate de autorizații (de exemplu, autorizațiile pentru vânzarea băuturilor alcoolice), încălcările licențelor și ordinelor instanțelor și a prevederilor legate de pariuri și jocuri de noroc.

Majoritatea cauzelor de la curțile magistraților sunt audiate de magistrați consultanți (numiți și „judecători de pace” - „justices of the peace” sau „JPs”). Acești magistrați nu au calificare juridică. Judecă de obicei în complete de trei și sunt consiliați pe probleme de drept de grefieri cu formare juridică. Cele mai complexe cauze aduse înaintea curților magistraților sunt soluționate de membri ai corpului judecătoresc profesionist, cunoscuți ca judecători districtuali (curți ale magistraților) care își desfășoară activitatea cu normă întreagă. Judecătorii districtuali supleanți (curțile magistraților) își desfășoară activitatea cu normă parțială.

Curțile magistraților au autoritatea de a impune amenzi și de a pronunța pedepse cu închisoarea (pe perioade limitate) împotriva persoanelor care au fost condamnate pentru infracțiuni – astfel, anumite cazuri sunt deferite Curții Coroanei, pentru pronunțarea pedepsei.

Anumite curți ale magistraților sunt desemnate „instanțe pentru tineri”(youth courts) sau „instanțe pentru proceduri în materie de dreptul familiei” (family proceedings courts). Acestea sunt compuse din magistrați cu formare specială și soluționează cauzele în care sunt implicați copii și tineri, precum și cauze de dreptul familiei.

Linkuri utile

Serviciul Instanțe judecătorești al Majestății Sale (Her Majesty's Courts and Tribunals Service)

Ultima actualizare: 28/05/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.