Instanțe judecătorești naționale

Estonia

Această secțiune vă oferă informații privind organizarea instanțelor de drept comun din Estonia.

Conținut furnizat de
Estonia

Instanțe de drept comun – introducere

Instanțele regionale reprezintă, în general, primul grad de jurisdicție (instanțe de fond) și soluționează cauze civile, penale, precum și cauze privind delicte minore și alte aspecte care, conform legii, intră în sfera lor de competență. Procesele care se desfășoară la instanțele regionale sunt reglementate de: Codul de procedură civilă – în cauzele civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik), Codul de procedură penală – în cauzele penale (kriminaalmenetluse seadustik) și, respectiv, Codul de procedură contravențional (väärteomenetluse seadustik) – în cazul contravențiilor.

Deciziile și hotărârile pronunțate de instanțele regionale sunt supuse căilor de atac, acestea din urmă fiind de competența instanțelor districtuale, care reprezintă al doilea grad de jurisdicție. Instanțele districtuale se supun acelorași norme procedurale ca și instanțele de prim grad de jurisdicție.

Instanțe de prim grad de jurisdicție

În Estonia funcționează patru instanțe regionale. Acestea sunt formate din secții (kohtumaja).

Instanțe regionale:

Instanța regională Harju (Harju Maakohus):

 1. Secția din Tallinn

Instanța regională Viru (Viru Maakohus):

 1. Secția din Jõhvi
 2. Secția din Narva
 3. Secția din Rakvere

Instanța regională Pärnu (Pärnu Maakohus):

 1. Secția din Pärnu
 2. Secția din Haapsalu
 3. Secția din Kuressaare
 4. Secția din Rapla
 5. Secția din Paide

În cadrul instanței regionale din Pärnu funcționează, de asemenea, un departament responsabil de somațiile de plată, care soluționează cererile privind soluționarea cauzei printr-o procedură accelerată de somație de plată.

Instanța regională din Tartu (Tartu Maakohus):

 1. Secția din Tartu
 2. Secția din Jõgeva
 3. Secția din Viljandi
 4. Secția din Valga
 5. Secția din Võru

În cadrul instanței regionale din Tartu funcționează și departamentele responsabile de înmatriculare și de înscriere în cartea funciară. Registrul funciar și registrul în care se înregistrează navele sunt ținute de departamentul responsabil de cartea funciară. Registrul comerțului, registrul organizațiilor nelucrative și al fundațiilor și registrul gajurilor comerciale sunt ținute de departamentul de înmatriculare.

Instanțe de al doilea grad de jurisdicție

În Estonia funcționează două instanțe districtuale.

Instanțe districtuale:

 • instanța districtuală din Tallinn
 • instanța districtuală din Tartu

Baze de date juridice

Datele de contact ale instanțelor judecătorești din Estonia sunt disponibile pe site-ul web dedicat acestora. Accesul la datele de contact este gratuit.

Ultima actualizare: 01/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.