Bendrieji nacionaliniai teismai

Grecia

Conținut furnizat de
Grecia

Civilinių bylų teismai (gr. Politiká dikastíria)

Visi privatūs ginčai perduodami civilinių bylų teismams, įskaitant ne ginčo teisena nagrinėjamas bylas, kurios yra priskirtos šiems teismams pagal teisės aktus.

Civilinių bylų teismai:

 1. Aukščiausiasis Teismas (Áreios Págos)
 2. apeliaciniai teismai (Efeteía)
 3. pirmosios instancijos teismai, kuriuose bylas nagrinėja keli teisėjai (Polymelí Protodikeía)
 4. pirmosios instancijos teismai, kuriuose bylas nagrinėja vienas teisėjas (Monomelí Protodikeía)
 5. apylinkės civilinių bylų teismai (Eirinodikeía)

Baudžiamųjų bylų teismai (Poiniká dikastíria)

Baudžiamųjų bylų teismai nagrinėja baudžiamąsias bylas.

Baudžiamųjų bylų teismai:

 1. Aukščiausiasis Teismas (Áreios Págos)
 2. apeliaciniai teismai, kuriuose bylas nagrinėja penki teisėjai (Pentamelí Efeteía)
 3. mišrūs prisiekusiųjų teismai (meiktá orkotá dikastíria)
 4. mišrūs apeliaciniai prisiekusiųjų teismai (meiktá orkotá Efeteía)
 5. apeliaciniai teismai, kuriuose bylas nagrinėja trys teisėjai (Trimelí Efeteía)
 6. magistratų teismai, kuriuose bylas nagrinėja trys teisėjai (Trimelí Plimmeleiodikeía)
 7. magistratų teismai, kuriuose bylas nagrinėja vienas teisėjas (Monomelí Plimmeleiodikeía)
 8. apylinkės baudžiamųjų bylų teismai (Ptaismatodikeía)
 9. nepilnamečių bylų teismai (Dikastíria Anilíkon)

Pagal specialiuosius įstatymus baudžiamąją jurisdikciją taip pat įgyvendina:

 • karo teismai (Stratodikeía)
 • jūrų teismai (Naftodikeía)
 • oro pajėgų teismai (Aerodikeía)

Šie teismai nagrinėja bylas kaip specialieji baudžiamųjų bylų teismai.

Šie teismai nagrinėja bylas, susijusias su kariuomenėje, jūrų laivyne ar oro pajėgose tarnaujančio karinio personalo nusikaltimais.

Administraciniai teismai (Dioikitiká dikastíria)

 • Graikijoje Valstybės Taryba (Symvoúlio tis Epikrateías) yra vienas iš trijų aukščiausiųjų teismų (kartu su Aukščiausiuoju Teismu ir Graikijos Audito Rūmais (Elegktikó Synédrio)).
 • Valstybės Taryba nagrinėja toliau nurodytas bylas:

  • peticijas dėl administracinių aktų panaikinimo dėl teisės pažeidimo, piktnaudžiavimo įgaliojimais, kompetencijos trūkumo ar formalios klaidos;
  • civilinio, karinio, vyriausybės ir kito personalo apeliacinius skundus dėl darbuotojų tarybų (ypiresiaká symvoúlia) sprendimų dėl pareigų paaukštinimo, atleidimo iš pareigų, pareigų pažeminimo ir kt.;
  • peticijas dėl administracinių teismų sprendimų peržiūros. Administraciniai teismai atsakingi už vyriausybės administracijos ir piliečių ginčų sprendimą.
 • Audito Rūmams suteikti ir teisminiai, ir administraciniai įgaliojimai, todėl ši institucija atlieka dvejopas funkcijas. Audito Rūmų kompetencija yra kontroliuoti valstybės (viešojo sektoriaus ir vietos valdžios institucijų) išlaidas. Jie taip pat atsakingi už viešojo administravimo institucijų priežiūrą ir kompetencijos sričių paskirstymą joms ir turi teisminius įgaliojimus priimti sprendimus dėl kai kurių valstybės tarnautojų darbo užmokesčio bylų.
 • Bendrosios kompetencijos administraciniai teismai (taktiká dioikitiká dikastíria) yra pirmosios instancijos administraciniai teismai (Dioikitiká Protodikeía) ir apeliaciniai administraciniai teismai (Dioikitiká Efeteía).

 • Pirmosios instancijos administraciniuose teismuose bylas nagrinėja vienas teisėjas arba trijų teisėjų kolegija, atsižvelgiant į ginčo vertę pinigais. Jie nagrinėja mokesčių bylas, fizinių asmenų ir socialinio draudimo arba socialinės politikos organizacijų ir piliečių bei nacionalinės arba vietos valdžios administracinius ginčus.
 • Pirmosios instancijos teismai, sudaryti iš trijų teisėjų, taip pat nagrinėja apeliacinius skundus dėl vieno teisėjo administracinių pirmosios instancijos teismų sprendimų.

 • Administraciniai apeliaciniai teismai nagrinėja apeliacinius skundus dėl administracinių pirmosios instancijos teismų sprendimų, kuriuos priėmė trijų teisėjų kolegija. Jie taip pat pirmąja instancija nagrinėja peticijas dėl administracinių aktų, susijusių su valstybės tarnautojų darbo santykiais (atleidimas iš darbo, nepaskyrimas į aukštesnes pareigas ir kt.), panaikinimo.
 • Teisinių duomenų bazės

  1. Valstybės Tarybos interneto svetainė. Duomenų baze galima naudotis nemokamai.
  2. Aukščiausiojo Teismo interneto svetainė. Duomenų baze galima naudotis nemokamai.

  Susijusios nuorodos

  Aukščiausiasis Teismas

  Valstybės ir administracinio teisingumo taryba

  Graikijos Audito Rūmai

  Atėnų pirmosios instancijos teismas

  Salonikų pirmosios instancijos teismas

  Pirėjo pirmosios instancijos teismas

  Patrų pirmosios instancijos teismas

  Tripolės pirmosios instancijos teismas

  Amfisos pirmosios instancijos teismas

  Patrų apylinkės civilinių bylų teismas

  Nikėjos apylinkės civilinių bylų teismas

  Korinto apylinkės civilinių bylų teismas

  Paskutinis naujinimas: 14/06/2024

  Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.