NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: bulgarăspaniolăcehădanezăgermanăestonăenglezăfrancezăcroatăitalianăletonălituanianămaghiarămaltezăolandezăpolonăportughezăslovacăslovenăfinlandezăsuedeză.
Swipe to change

Instanțe judecătorești naționale

Grecia

Conținut furnizat de
Grecia

Instanțele civile

Instanțele civile sunt competente să se pronunțe cu privire la toate litigiile, în special în cauzele necontencioase care li se atribuie prin lege.

Instanțele civile sunt:

 1. Curtea de Casație (Άρειος Πάγος),
 2. Curtea de Apel (Εφετείο),
 3. Tribunalul de Primă Instanță compus din mai mulți judecători (Πολυμελές Πρωτοδικείο),
 4. Tribunalul de Primă Instanță cu judecător unic (Μονομελές Πρωτοδικείο),
 5. Tribunalul de Primă Instanță prezidat de un judecător de pace (Ειρηνοδικείο).

Instanțele penale

Aceste instanțe se pronunță cu privire la cauzele penale.

Instanțele penale sunt:

 1. Curtea de Casație (Άρειος Πάγος),
 2. Curțile de Apel cu cinci judecători (Πενταμελή Εφετεία),
 3. Tribunalele cu complet mixt (μεικτά ορκωτά δικαστήρια),
 4. Curțile de Apel cu complet mixt (μεικτά ορκωτά Εφετεία),
 5. Curțile de Apel cu trei judecători (Τριμελή Εφετεία),
 6. Tribunalele corecționale cu trei judecători (Τριμελή Πλημμελειοδικεία),
 7. Tribunalele corecționale cu judecător unic (Μονομελή Πλημμελειοδικεία),
 8. Tribunalele simple (Πταισματοδικεία),
 9. Tribunalele pentru minori (Δικαστήρια Ανηλίκων).

În temeiul unor legi speciale, competența penală este exercitată, de asemenea, de:

 • Curtea marțială (Στρατοδικείο),
 • Curtea Marinei Militare (Ναυτοδικείο),
 • Tribunalul Forțelor Aeriene (Αεροδικείο).

Aceste instanțe sunt competente în calitate de instanțe penale excepționale.

Au cunoștință de infracțiunile comise de militarii din forțele armate terestre și aeriene sau din marina militară.

Instanțele administrative

 • Consiliul de Stat (Συμβούλιο της Επικρατείας) este una din cele mai înalte trei instanțe din Grecia (împreună cu Curtea de Casație și Curtea de Conturi).
 • Pe scurt, acesta decide cu privire la:

  acțiunile în anulare împotriva actelor administrative, pentru încălcarea legii, abuz sau abuz de putere, necompetență sau vicii de procedură;

  recursurile introduse de funcționari, militari, agenți municipali și alte categorii împotriva deciziilor adoptate de consiliile de administrație în materie de promovare, concediere, retrogradare etc.;

  recursurile formulate împotriva deciziilor instanțelor administrative. Instanțele administrative sunt chemate să se pronunțe cu privire la litigiile administrative dintre organele administrative ale statului și cetățeni.

 • Curtea de Conturi exercită, în același timp, competențe judiciare și administrative, ceea ce îi conferă un caracter dual. Sarcina sa este de a controla cheltuielile publice, atât ale statului, cât și ale colectivităților locale. Aceasta este, de asemenea, responsabilă cu monitorizarea și stabilirea răspunderii administratorilor publici și are competențe judiciare în anumite cauze privind remunerarea funcționarilor publici.
 • Instanțele administrative ordinare sunt tribunalele administrative de primă instanță și instanțele administrative de apel.

 • Tribunalele administrative de primă instanță (Διοικητικά Πρωτοδικεία) se reunesc în complet de judecător unic sau în complet de trei judecători, în funcție de valoarea litigiului. Acestea se ocupă de chestiuni fiscale, de litigiile dintre persoanele fizice și organismele de securitate socială sau de politică socială, precum și de litigiile administrative dintre cetățeni și stat sau municipalități.
 • Tribunalele administrative de primă instanță cu trei judecători se pronunță, de asemenea, cu privire la recursurile formulate împotriva hotărârilor instanțelor administrative de primă instanță cu judecător unic.

 • Curțile administrative de apel (Διοικητικά Εφετεία) se pronunță cu privire la recursurile formulate împotriva hotărârilor tribunalelor administrative de primă instanță cu trei judecători. Acestea sunt, de asemenea, sesizate în primă instanță cu recursuri în anularea actelor administrative privind încadrarea în muncă a funcționarilor (concediere, omiterea numirii sau a promovării etc.).
 • Baze de date juridice

  1. Site-ul Consiliului de Stat. Accesul la baza de date este gratuit.
  2. Site-ul Curții de Casație. Accesul la baza de date este gratuit.

  Linkuri conexe

  Curtea de Casație

  Tribunalul de Primă Instanță din Atena

  Tribunalul de Primă Instanță din Salonic

  Tribunalul de Primă Instanță din Pireu

  Consiliul de Stat și Justiție Administrativă

  Curtea de Conturi

  Parchetul Tribunalului de Primă Instanță din Atena

  Ultima actualizare: 04/07/2023

  Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.