Instanțe judecătorești naționale

Lituania

Această pagină vă oferă informații cu privire la instanțele de drept comun din Lituania.

Conținut furnizat de
Lituania

Instanțe de drept comun – introducere

În Lituania, există 56 de instanțe cu jurisdicție generală:

  • Curtea Supremă din Lituania (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)
  • Curtea de Apel din Lituania (Lietuvos apeliacinis teismas)
  • 5 instanțe regionale (apygardos teismai)
  • 49 de instanțe districtuale (apylinkės teismai).

Curtea Supremă din Lituania

Curtea Supremă din Lituania este singura curte de casație (de ultim grad de jurisdicție) pentru revizuirea hotărârilor, deciziilor, sentințelor și ordinelor efective, formulate de instanțele cu jurisdicție generală.

Instanța a dezvoltat o practică judiciară uniformă de interpretare și aplicare a legilor și a altor acte juridice.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul internet al Curții Supreme.

Curtea de Apel din Lituania

Curtea de Apel vă dă dreptul de a ataca hotărârile instanțelor regionale (ca instanțe de prim grad de jurisdicție). De asemenea, soluționează cererile formulate referitoare la recunoașterea deciziilor pronunțate de instanțele străine sau internaționale, precum și hotărârile arbitrale străine sau internaționale și executarea acestora în Republica Lituania. Curtea de Apel îndeplinește și alte funcții atribuite prin lege jurisdicției sale.

Președintele Curții de Apel organizează și controlează activitățile administrative ale instanțelor districtuale și ale judecătorilor lor, în conformitate cu procedura prevăzută de lege.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul internet al Curții de Apel.

Instanțele regionale

Instanța regională reprezintă primul grad de jurisdicție pentru cauzele penale și civile atribuite, prin lege, jurisdicției sale. De asemenea, o instanță regională soluționează căile de atac împotriva hotărârilor, deciziilor, sentințelor și ordinelor instanțelor districtuale.

Președintele unei instanțe regionale organizează și controlează activitățile administrative ale instanțelor districtuale și ale judecătorilor lor din jurisdicția instanței, în conformitate cu procedurile prevăzute de lege.

Instanțele districtuale

Instanța districtuală reprezintă primul grad de jurisdicție pentru următoarele tipuri de cauze:

  • cauze penale
  • cauze civile
  • cauze de contencios administrativ (atribuite, prin lege, jurisdicției sale)
  • cauze atribuite jurisdicției judecătorilor în materie de ipoteci
  • cauze privind executarea hotărârilor și sentințelor

Judecătorul unui tribunal districtual îndeplinește și funcțiile unui judecător de instrucție și ale unui judecător de executare, pe lângă alte funcții atribuite prin lege unei instanțe districtuale.

Ultima actualizare: 07/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.