Instanțe judecătorești naționale

Ţările de Jos

Această secțiune conține informații privind organizarea instanțelor de drept comun din Țările de Jos.

Conținut furnizat de
Ţările de Jos

Tribunale regionale (rechtbanken)

În Țările de Jos există 11 tribunale regionale.

Fiecare tribunal regional cuprinde mai multe jurisdicții:

  • justiție civilă (litigii între cetățeni și/sau organizații)
  • drept administrativ (litigii între cetățeni sau organizații și autorități publice)
  • drept penal (infracțiuni)

Tribunalul are, de asemenea, un sector subregional (kanton), în care judecătorul subregional instrumentează, printre altele, cauze penale și civile minore care implică sume de până la 25 000 EUR.

Căi de atac

Persoanele care nu sunt de acord cu o hotărâre judecătorească pot introduce o cale de atac. Cauzele penale și civile sunt judecate de una dintre cele patru curți de apel (gerechtshoven). În cauzele administrative, calea de atac poate fi judecată, în funcție de obiectul cauzei, de către:

  • Curțile de apel (gerechtshoven)
  • Tribunalul Central de Apel (Centrale Raad van Beroep)
  • Tribunalul de Apel în Materie Comercială și Industrială (College van Beroep voor het Bedrijfsleven)
  • Consiliul de Stat (Raad van State), secția de contencios administrativ (Afdeling bestuursrechtspraak)

Curtea Supremă (Hoge Raad)

Curtea Supremă a Țărilor de Jos este instanța judecătorească supremă în materie de drept civil, penal și fiscal. Aceasta poate anula hotărâri, în special cele ale curților de apel (care pot fi atacate la Curtea Supremă pe chestiuni de drept, printr-un proces cunoscut sub denumirea de casație). Curtea Supremă este, de asemenea, responsabilă de asigurarea uniformității juridice și de dezvoltarea dreptului neerlandez.

Pentru mai multe informații cu privire la organizarea sistemului judiciar, consultați site-ul rechtspraak.nl.

Baze de date juridice

Baza de date privind jurisprudența publică un număr semnificativ de hotărâri. Aceste decizii și hotărâri sunt puse la dispoziția publicului prin includerea lor în baza de date disponibilă pe site-ul rechtspraak.nl.

Accesul la baza de date este gratuit?

Da, accesul este gratuit.

Linkuri conexe

Sistemul judiciar neerlandez și Curtea Supremă a Țărilor de Jos

Informații privind sistemul judiciar al Țărilor de Jos (în limba engleză)

Ultima actualizare: 13/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.