NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Instanțe judecătorești naționale

Ţările de Jos

Această pagină conține informații privind organizarea instanțelor de drept comun din Țările de Jos.

Conținut furnizat de
Ţările de Jos
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Tribunale regionale

De obicei, acțiunea în instanță se introduce la tribunalul regional. În Țările de Jos există unsprezece tribunale regionale.

Fiecare tribunal regional cuprinde mai multe jurisdicții:

  • drept civil (litigii între cetățeni);
  • drept administrativ (litigii între cetățeni și autorități publice);
  • drept penal (infracțiuni și delicte).
  • sector cantonal (printre altele, în cauzele având ca obiect chiriile, datoriile, căile de atac împotriva amenzilor de circulație, litigiile de muncă și infracțiunile).

Instanțe de apel

Persoanele care nu sunt de acord cu o hotărâre judecătorească pot introduce o cale de atac. Cauzele penale și civile sunt judecate de una dintre cele patru curți de apel. În cauzele administrative, calea de atac poate fi judecată, în funcție de obiectul cauzei, de către:

  • Curțile de apel;
  • Tribunalul Central de Apel;
  • Tribunalul de Apel în Materie Comercială și Industrială;
  • Consiliul de Stat (Secția de contencios administrativ).

Curtea Supremă

Curtea Supremă a Țărilor de Jos este instanța judecătorească supremă în materie de drept civil, penal și fiscal. Aceasta poate anula hotărârile curților de apel (prin casare). Curtea Supremă este, de asemenea, responsabilă de asigurarea uniformității juridice și de dezvoltarea legislației neerlandeze.

Mai multe informații cu privire la organizarea sistemului judiciar pot fi găsite pe site-ul dedicat sistemului judiciar din Țările de Jos.

Baze de date juridice

Pe site-ul dedicat sistemului judiciar este publicată o parte importantă a deciziilor și a hotărârilor pronunțate. Aceste hotărâri sunt puse la dispoziția publicului prin includerea lor în baza de date disponibilă pe site-ul rechtspraak.nl.

Este gratuit accesul la baza de date?

Da, accesul la baza de date este gratuit.

Linkuri relevante

Sistemul judiciar neerlandez și Curtea Supremă a Țărilor de Jos

Informații în limba engleză privind sistemul judiciar al Țărilor de Jos

Ultima actualizare: 17/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.