În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.

Instanțe judecătorești naționale

Irlanda de Nord

Această pagină vă oferă o imagine de ansamblu a diferitelor instanțe de drept comun din Irlanda de Nord.

Conținut furnizat de
Irlanda de Nord

Instanțe de drept comun – introducere

Diversele instanțe judecătorești din Irlanda de Nord sunt organizate după cum urmează:

Curtea Supremă

În 2009, noua Curte Supremă a Regatului Unit a preluat jurisdicția Comisiei de apel a Camerei Lorzilor. De asemenea, a preluat funcțiile descentralizate ale Comisiei juridice a Consiliului Privat (cea mai înaltă curte de apel în mai multe țări independente din Commonwealth, teritoriile de peste mări ale Regatului Unit și dependințele Coroanei).

Curtea Supremă este ultimul grad de jurisdicție în Regatul Unit atât pentru cauzele penale, cât și pentru cele civile, deși cauzele penale scoțiene nu au drept de apel la Curtea Supremă. Permisiunea de a deferi o cauză spre apel la Curtea Supremă este acordată de obicei doar dacă aceasta implică aspecte juridice de importanță publică.

Curtea de Apel

Curtea de Apel din Irlanda de Nord are sediul la Royal Courts of Justice din Belfast și soluționează recursurile în materie penală de la Curtea Coroanei și recursurile în materie civilă de la Înalta Curte.

Înalta Curte

Înalta Curte din Belfast se ocupă de cauze civile, soluționează recursurile cauzelor penale, și, de asemenea, are puterea de a revizui acțiuni ale persoanelor fizice sau ale organizațiilor pentru a se asigura că acestea au acționat în mod legal și corect. De obicei, Înalta Curte se ocupă de cauzele a căror valoare depășește 30 000 de lire sterline. În anumite împrejurări, o cauză a cărei valoare depășește 30 000 de lire sterline poate fi trimisă de la Înalta Curte la judecătoria comitatului aferent și, în mod similar, o cauză sub valoarea de 30 000 de lire sterline poate fi transferată de la judecătoria comitatului aferent la Înalta Curte.

Înalta Curte este organizată în trei divizii, după cum urmează:

 • Divizia de dreptul familiei: Divizia de dreptul familiei are atribuții în ceea ce privește aspectele legate de divorțurile mai complexe, tutelă, adopție, violența domestică și altele. De asemenea, are atribuții în ceea ce privește recursurile de la curțile magistraților și judecătoriile comitatelor privind cauzele de ordin matrimonial, acțiunile persoanelor care sunt bolnave mintal și chestiuni succesorale simple
 • Curtea Reginei: Curtea Reginei are atribuții în ceea ce privește pretențiile ample și/sau complexe pentru daune. De asemenea, are atribuții în ceea ce privește o serie limitată de recursuri de la curțile magistraților sau de la Curțile Coroanei și revizuiește acțiunile organizațiilor pentru a verifica dacă acestea au acționat în mod legal și se ocupă de acțiunile privind calomnia sau defăimarea
 • Curtea Cancelarului: Curtea Cancelarului are atribuții în ceea ce privește cauzele referitoare la fonduri fiduciare, testamente contestate, lichidare de societăți, faliment, ipoteci, acte de caritate, venituri contestate (de obicei impozitul pe venit) etc.

Curtea Coroanei

Curtea Coroanei are atribuții în ceea ce privește următoarele tipuri de cauze:

 • infracțiunile grave care vor fi judecate de către un judecător și, în majoritatea cazurilor, de un juriu
 • condamnări date de curțile magistraților care sunt deferite Curții Coroanei pentru pronunțarea sentinței.

Pedeapsa cu închisoarea și amenzile impuse de Curtea Coroanei sunt mai severe decât cele ale curților magistraților.

Judecătoriile Comitatelor

Judecătoriile Comitatelor au atribuții în ceea ce privește cauzele civile iar acestea sunt judecate de un judecător sau un judecător de comitat. Judecătoria comitatului, de obicei, se ocupă de cauzele care nu depășesc valoarea de 30 000 de lire sterline (sau 45 000 de lire sterline în cauze privind acțiuni). Cauzele care au o valoarea mai mare sunt audiate la Înalta Curte – a se vedea mai sus. Toate pretențiile care derivă din contractele de credit reglementate trebuie să fie inițiate în judecătoria comitatului indiferent de valoarea acestora.

Exemple de cauze care sunt judecate de către Judecătoria Comitatului:

Judecătoriile comitatelor pot judeca o gamă variată de cauze, dar cele mai comune sunt:

 • litigiile între locatori și locatari: de exemplu, posesiune (evacuare), restanțe la chirie, reparații
 • litigii care implică consumatori: de exemplu, bunuri sau servicii deficitare
 • pretențiile privind vătămarea corporală (vătămări cauzate de neglijență): de exemplu, accidente rutiere, căderea în gropile din trotuare, accidente de muncă
 • cauzele de divorț fără avocați, dar numai în anumite judecătorii ale comitatelor
 • cauzele de discriminare rasială și sexuală
 • problemele privind datoriile: de exemplu, un creditor care dorește efectuarea plăților
 • probleme de dreptul muncii: de exemplu, remunerațiile sau salariile datorate sau plata în loc de preaviz
 • recursuri de la curțile magistraților de care se ocupă un judecător (și cel puțin doi magistrați consultanți dacă inculpatul este o persoană tânără)

Cererile cu valoare redusă

Cererile cu valoare redusă sunt, de asemenea, soluționate la Judecătoria Comitatului. În general, se consideră că o cerere are o valoarea redusă dacă nu depășește 3 000 de lire sterline.

Curțile Magistraților

Curțile Magistraților au atribuții în ceea ce privește cauzele penale și unele cauze civile. Cauzele sunt audiate de către un judecător de comitat (Curtea Magistraților).

Cauzele penale de la curțile magistraților

Curțile Magistraților au atribuții în ceea ce privește delictele penale atunci când inculpatul nu are dreptul la un proces cu jurați. Acestea sunt cunoscute drept contravenții. Contravențiile implică o pedeapsă maximă de șase luni de închisoare și/sau o amendă de maximum 5 000 de lire sterline.

De asemenea, Curțile Magistraților tratează infracțiuni pentru care inculpatul poate alege un proces cu jurați dar decide să i se judece cauza la Curtea Magistraților. Dacă inculpatul optează pentru procesul cu jurați, cauza va fi deferită Curții Coroanei

Instanțe pentru tineri

Instanțele pentru tineri au atribuții în ceea ce privește persoanele tinere care au comis delicte penale și care au vârste cuprinse între 10 și 17 ani. Instanțele pentru tineri fac parte din instanțele magistraților și cauzele vor fi audiate în fața unui judecător de comitat (curtea magistraților) și a altor doi magistrați consultanți specializați în domeniu. Dacă un tânăr este acuza de o infracțiune deosebit de gravă, care în cazul unui adult ar fi pedepsită cu 14 sau peste 14 ani de închisoare, instanța pentru tineri îl poate trimite pentru judecare la Curtea Coroanei.

Cauzele civile de la Curțile Magistraților

Curțile Magistraților au atribuții în ceea ce privește un număr limitat de cauze civile după cum urmează:

 • unele datorii civile: de exemplu, restanțe la impozitul pe venit, contribuții la asigurările sociale, restanțe la TVA, rate
 • autorizații de funcționare: de exemplu, acordare, prelungirea sau retragerea autorizațiilor de funcționare ale barurilor și cluburilor
 • unele probleme matrimoniale: de exemplu, întreținerea și evacuarea soțului/soției de la domiciliul conjugal
 • bunăstarea copiilor: de exemplu, îngrijirea de către autoritățile locale sau ordine de supraveghere, proceduri de adopție și ordinele privind rezidența

Curțile Legiștilor

Acestea anchetează împrejurările deceselor subite, violente sau care nu s-au produs din cauze naturale.

Linkuri relevante

Serviciul Judiciar al Irlandei de Nord

Ultima actualizare: 16/01/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.