În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Instanțe judecătorești naționale

Scoţia

Această pagină vă oferă o prezentare a instanțelor de drept comun din Scoția, Regatul Unit.

Conținut furnizat de
Scoţia

Court of SessionHigh Court of JusticiarySheriff Courts și Justice of the Peace Courts sunt administrate de către Serviciul Instanțe judecătorești al Scoției, un organism independent condus de Lordul președinte (Lord President) – magistratul cu cea înaltă funcție din Scoția.

Instanțele superioare din Scoția

În Scoția, instanțele superioare sunt Court of Session și High Court of Justiciary.

Court of Session

Este instanța civilă supremă din Scoția și are sediul la Parliament House, în Edinburgh. Se întrunește ca instanță de apel, dar și ca instanță civilă, având competența să soluționeze, de exemplu, litigii în materie de recuperare de creanțe, acțiuni în despăgubire, litigii de dreptul familiei și de drept comercial.

High Court of Justiciary

Este competentă să soluționeze, în materie penală, căile de atac privind aspecte legate de procedura solemnă și cauzele penale grave. Procesele se desfășoară în fața unui judecător și a unui juriu.

Atunci când soluționează căi de atac, instanța se întrunește la Edinburgh.  Pentru celelalte cazuri, există sedii permanente în Edinburgh, Glasgow și Aberdeen, dar procesele pot avea loc și în alte orașe de pe teritoriul Scoției.

Sheriff Courts

Din punct de vedere juridic, Scoția este împărțită în șase circumscripții judiciare (sheriffdoms). Fiecare circumscripție judiciară este condusă de un judecător-șerif președinte (Sheriff Principal) care, în afară de soluționarea căilor de atac în materie civilă, este responsabil de funcționarea eficientă a tuturor aspectelor din aceste instanțe.

În cadrul acestor circumscripții judiciare, există 39 de Sheriff Courts, de dimensiuni și configurații diferite, dar care îndeplinesc aceleași funcții.

Cauzele sunt soluționate de către un judecător (Sheriff). Activitatea acestor instanțe poate fi împărțită în trei categorii principale - cauze civile, penale și de succesiuni - și este realizată de grefieri și de personalul auxiliar.

Judecătorii care soluționează cauze în procedură sumară (Summary Sheriffs) pot efectua o parte din funcțiile de judecător (sheriff) atât în materie penală, cât și în materie civilă.

În plus, există o nouă instanță pentru accidentele de muncă (Personal Injury Court), competentă pentru tot teritoriul Scoției, cu sediul la Edinburgh.

Curțile de apel (Sheriff Appeal Court) în materie civilă sunt compuse dintr-un judecător sau din trei judecători și sunt competente în ceea ce privește căile de atac în cauzele civile soluționate de Sheriff Courts.

Curțile de apel (Sheriff Appeal Court) în materie penală soluționează căile de atac în legătură cu hotărâre pronunțate de judecătorii de la instanțele inferioare (Sheriffs și Justices of the Peace) în procedură sumară.  De asemenea, soluționează toate căile de atac împotriva deciziilor de eliberare condiționată pronunțate de Sheriffs și Justices of peace.

Cauze civile

Majoritatea cauzelor civile implică litigii între persoane sau organizații. Sheriff Courts sunt competente să soluționeze trei tipuri de cauze:

  • acțiuni ordinare, în principal, divorțuri, cauze cu minori, litigii privind dreptul de proprietate și acțiuni în despăgubire cu o valoare de peste 5 000 GBP.  Cu excepția acțiunilor legate de dreptul familiei (mai puțin dacă obiectul acțiunii este doar abținerea alocației de întreținere), acțiunile cu o valoare de 100 000 GBP sau mai puțin pot fi introduse doar la Sheriff Court.
  • Cauzele sumare, care sunt soluționate printr-o procedură simplificată și se referă în special la litigii privind plata chiriilor restante pentru locuințele sociale și daune rezultate în urma vătămărilor corporale, cu o valoare de 5 000 GBP sau mai puțin.
  • Procedurile simple, prin care sunt soluționate cererile care au o valoare de 5 000 GBP sau mai puțin și care au ca obiect plata, livrarea sau recuperarea posesiei de bunuri mobile sau obligarea cuiva de a face ceva specific.

În plus, Sheriff Court este competentă să soluționeze multe alte cereri și acțiuni civile, printre care:

  • adopția copiilor
  • lichidarea societăților
  • accidentele soldate cu decese
  • cazurile de faliment

cauzele penale

Cauzele penale de la Sheriff Court pot fi introduse în instanță printr-o procedură solemnă sau simplificată. Procurorul Fiscal (care îndeplinește rolul unui organ de urmărire penală) este cel care are responsabilitatea de a decide asupra tipului de procedură care ar trebui urmat în fiecare cauză în parte.

Procedura solemnă se derulează în cauze grave în care acuzațiile pot atrage o pedeapsă cu închisoarea de peste douăsprezece luni de închisoare sau o amendă fără o limită specificată. Procesele sunt judecate de către un judecător (sheriff) care prezidează împreună cu un juriu.

Procedura simplificată se derulează, în principal, în cauze mai puțin grave în care judecătorul se pronunță fără implicarea unui juriu. Deși competența în materie de condamnare a unui judecător (sheriff) este limitată la pedepsele cu închisoarea de maximum douăsprezece luni, există cazuri când această competență poate fi extinsă.

Comisiile succesorale și testamentare

Comisiile succesorale și testamentare au, în principal, atribuții legate de transferul patrimoniului unui defunct. Competența delegată de instanță unui executor să reunească și să distribuie patrimoniul succesoral se numește „confirmare” (confirmation). Aceasta este acordată numai după depunerea în instanță a inventarului averii defunctului.

Dacă valoarea brută a averii nu depășește 36 000 GBP, cazul este considerat drept implicând un patrimoniu cu valoare redusă, iar persoana care dorește să obțină confirmarea va fi ajutată să completeze formularul adecvat de către personalul grefei de la Sheriff Court. Dacă valoarea averii depășește 36 000 de GBP, persoanele care doresc obținerea confirmării vor fi sfătuite să ia legătura cu un avocat consultant.

Judecătoriile de pace (Justice of the Peace Courts).

Judecătoria de pace este o instanță nejudiciară, în cadrul căreia prezidează un judecător de pace, fără calificare juridică, împreună cu un grefier cu pregătire juridică. Grefierul oferă asistență judecătorului privind prevederile dreptului material și de procedură. Această instanță are competență, în principal, asupra cauzelor penale simplificate mai puțin grave. Pedeapsa maximă care poate fi pronunțată de un judecător de pace este de 60 de zile de închisoare sau o amendă de maxim 2 500 GBP.

Grefierul judecătorului (sheriff clerk) este responsabil de toate activitățile administrative legate de procedurile civile și penale, în special de:

  • plata amenzilor și executarea ordinelor de despăgubire
  • emiterea de copii ale ordinelor judecătorești, precum cele privind liberarea condiționată, munca în folosul comunității sau restrângerea libertății
  • citarea și oferirea de asistență juraților.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul Serviciului Instanțe judecătorești din Soția.

Linkuri utile

Serviciul Instanțe judecătorești din Scoția

Ultima actualizare: 28/05/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.