Instanțe judecătorești naționale

Slovacia

Această secțiune vă oferă informații cu privire la organizarea instanțelor de drept comun din Slovacia.

Conținut furnizat de
Slovacia

Instanțe de drept comun – introducere

Competența judiciară în Republica Slovacă este exercitată de instanțe independente și imparțiale. La toate nivelurile, aspectele judiciare sunt separate de cele ale altor autorități naționale.

Baze de date juridice

Baza de date a Ministerului Justiției din Slovacia Slov-Lex

Proiectul Ministerului Justiției din Slovacia intitulat „Colecția electronică de acte legislative (Slov-Lex)” se bazează pe două sisteme informatice interconectate:

 1. colecția electronică (eZbierka) – un sistem informatic care furnizează celor vizați de legislație texte legislative electronice consolidate, cu caracter obligatoriu și alte standarde;
 2. legislația electronică (eLegislatíva) – un sistem informatic de gestionare a proceselor, pentru toate etapele procesului legislativ, dotat cu instrumente de editare avansate pentru legiuitori;

Beneficii pentru grupurile țintă:

Principiul juridic fundamental potrivit căruia toate persoanele sunt familiarizate cu legislația în forma validă și în vigoare a acesteia și că își cunosc drepturile și obligațiile este tot mai dificil de aplicat în practică având în vedere volumul tot mai mare de legi și complexitatea tot mai mare a acestora. Proiectul Slov-Lex va ajuta la îmbunătățirea punerii în aplicare a acestui principiu prin asigurarea accesului eficient al tuturor la legislația în vigoare:

 • cetățenii – în special colecția electronică (eZbierka) din cadrul proiectului va aduce beneficii sub forma unui acces gratuit și îmbunătățit la legislația în vigoare, în mod formal și considerabil și sub forma unei cunoașteri îmbunătățite a noii legislații;
 • practicienii în domeniul dreptului – vor beneficia de acces continuu la legislația în vigoare și de posibilitatea de a fi informați cu privire la noua legislație slovacă sau a Uniunii Europene, atât în general, cât și în mod specific, în ceea ce privește regulamentele care reglementează domeniile în care sunt specializați;
 • antreprenorii – vor beneficia și ei de acces continuu și gratuit la legislația în vigoare și de posibilitatea de a fi informați cu privire la noua legislație slovacă sau a Uniunii Europene, atât în general, cât și în mod specific, în ceea ce privește normele care reglementează domeniile în care își desfășoară activitatea; un mediu de reglementare îmbunătățit va crea condiții mai favorabile pentru antreprenoriat și va reduce sarcina administrativă asociată cu desfășurarea activității comerciale;
 • autoritățile locale și regionale – vor avea acces continuu și gratuit la izvoarele legislației în vigoare, iar, în același timp, sarcina lor administrativă (obligația solicitantă din punct de vedere administrativ și costisitoare de a furniza acces în zilele lucrătoare la colecția de acte legislative, printr-un abonament la colecție, și de a arhiva o copie tipărită a colecției) va fi redusă, înlocuind obligația apăsătoare de a asigura acces asistat la colecție în zilele lucrătoare;
 • administrațiile publice – pe de o parte, proiectul va furniza acces continuu și gratuit la izvoarele legislației în vigoare, iar, pe de altă parte, va reduce sarcina administrativă și, prin urmare, costul financiar al procesului legislativ, oferind totodată posibilitatea îmbunătățirii performanței sarcinilor în domeniul legiferării și a punerii în aplicare a dreptului Uniunii Europene;
 • autoritățile judiciare – vor avea acces continuu și rapid la legislația în vigoare, în orice zi aleasă din trecut, precum și posibilitatea de a consulta referințe la legislația în vigoare la acel moment din hotărârile judecătorești, având ca rezultat posibilitatea de a elimina cel puțin parțial activitățile de rutină și a îmbunătăți eficiența activității judecătorilor și a funcționarilor din cadrul instanțelor;
 • organismele legislative – vor avea posibilitatea de a utiliza un instrument eficace pentru a elabora propuneri legislative și a administra procesul legislativ, ceea ce le va scuti de o parte din birocrația împovărătoare și le va permite să se concentreze mai bine asupra conținutului propunerilor pendinte.

Organizarea instanțelor de drept comun

Sistemul de instanțe al Slovaciei

Sistemul judiciar slovac este alcătuit din:

 • instanțe districtuale (54);
 • instanțe regionale (8);
 • Curtea Penală Specializată;
 • Curtea Supremă a Republicii Slovace.

Jurisdicția instanțelor

Instanțele districtuale

Instanțele districtuale sunt primul grad de jurisdicție în materie civilă și penală, cu excepția cazurilor în care normele care reglementează acțiunile în justiție prevăd contrariul.

De asemenea, aceste instanțe soluționează litigii electorale, atunci când acest lucru este prevăzut de legislația relevantă.

Instanțele regionale

Instanțele regionale reprezintă al doilea grad de jurisdicție în materie civilă și penală, soluționând căile de atac introduse împotriva hotărârilor pronunțate în prima instanță de instanțele districtuale.

Normele de procedură specifică cazurile în materie civilă și penală în care instanțele regionale sunt instanțe de fond.

Instanțele regionale sunt instanțe de fond în materie administrativă, cu excepția cazurilor în care legislația specială prevede contrariul.

De asemenea, aceste instanțe soluționează și alte cazuri prevăzute de legislația specială (Legea nr. 166/2003 privind protejarea vieții private împotriva utilizării neautorizate a tehnologiei informației și de modificare a anumitor legi).

Curtea Penală Specializată

Curtea Penală Specializată deliberează în materie penală și în alte chestiuni, astfel cum prevăd normele care reglementează acțiunile în justiție.

Curtea Supremă

Curtea Supremă are jurisdicție în:

 • căile de atac ordinare împotriva hotărârilor pronunțate de instanțe regionale și de Curtea Penală Specializată, în cazurile prevăzute de normele care reglementează acțiunile în justiție;
 • căile de atac extraordinare împotriva hotărârilor pronunțate de instanțe districtuale, de instanțele regionale, de Curtea Penală Specializată și de Curtea Supremă, în cazurile prevăzute de normele care reglementează acțiunile în justiție;
 • conflictele de jurisdicție dintre instanțe și organismele administrației guvernamentale centrale;
 • atribuirea unei cauze unei alte instanțe decât instanța competentă, în cazurile prevăzute de normele care reglementează acțiunile în justiție;
 • alte cazuri prevăzute de lege sau de un tratat internațional.

Curtea Supremă examinează hotărârile judecătorești în cauzele în care s-a pronunțat o hotărâre definitivă.

Curtea Supremă supraveghează interpretarea uniformă și aplicarea consecventă a legilor și a altor acte cu aplicabilitate generală:

 • prin propriul proces decizional;
 • prin emiterea de avize care vizează unificarea interpretării legilor și de alte acte cu aplicabilitate generală;
 • prin publicarea hotărârilor definitive ale instanțelor, care sunt de importanță esențială, în rapoarte cu privire la avizele Curții Supreme și la hotărârile instanțelor din Republica Slovacă.

Linkuri asociate

Ministerul Justiției (Ministerstvo spravodlivosti)

Ultima actualizare: 27/02/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.